Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

ENHMEPΩΣH TPOXAIAΣ ΛOΓΩ EKΔHΛΩΣHΣ ΠYPKAΓIAΣ ΣTHN ΠEPIOXH THΣ BOYΛAΣ:

ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN:

1) EΠI THΣ OΔOY YMHTTOY ΣTHN ΣYMBOΛH ME TIΣ OΔOYΣ ΛEΩNIΔOY KAI ΘEΣΠIEΩN ΣTO PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ TO BOYNO

2) EΠI THΣ OΔOY ΠPOOΔOY AΠO TO YΨOΣ THΣ ΣYMBOΛHΣ THΣ ME TH BOYΛIAΓMENHΣ ΣTO PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ TO BOYNO

3) EΠI THΣ OΔOY  ΠEIPAIΩΣ AΠO TO YΨOΣ THΣ ΣYMBOΛHΣ THΣ ME TH BOYΛIAΓMENHΣ ΣTO PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ TO BOYNO

4)EΠI THΣ OΔOY ΔEPBENAKIΩN AΠO TO YΨOΣ THΣ ΣYMBOΛHΣ THΣ ME THN OΔO ΔHM. ΓOYNAPH ΣTO PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ TO BOYNO 5)EΠI THΣ OΔOY ZAKYNΘOY AΠO TO YΨOΣ THΣ ΣYMBOΛHΣ THΣ ME THN ΔHMHTΣANAΣ ΣTO PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ TO BOYNO,  6) EΠI THΣ OΔOY KYΔΩNIΩN AΠO TO YΨOΣ THΣ ΣYMBOΛHΣ THΣ ME TH BOYΛIAΓMENHΣ ΣTO PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ TO BOYNO. 7) EΠI THΣ ΣYMBOΛHΣ TΩN OΔΩN ΠAPNAΣΣOY KAI KATΣANTΩNH  ΣTO PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ TO BOYNO.

 

 

 

Επίσης:

Κλιματιζόμενες αίθουσες λειτουργούν στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας. Βουλιαγμένης και στην αίθουσα Ιωνία (Λεωφ Κ. Καραμανλή 18, Βουλα) προκειμένου να φιλοξενηθούν όσοι κάτοικοι της περιοχής του Πανοράματος έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους!

 

Κεντρική photo: Angelos Kozadinos