ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ – ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

 

Έλλειψη απαρτίας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 21/01/2015 στις 15:30.

ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣτο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 15:30μμ, με αριθμό πρόσκλησης 2 και αριθμό πρωτοκόλλου αυτής 1961/16-01-2015, μέχρι τις 16:20 δεν υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία, με αποτέλεσμα την αποχώρηση της παράταξής μας. Εάν το παραπάνω συμβούλιο πραγματοποιηθεί, θα είναι παράτυπο και παράνομο.