Δείτε γιατί είναι θανάσιμο σφάλμα να έχετε το κινητό στην τσέπη

Αρκετές έρευνες πια έχουν επισημάνει ότι η ακτινοβολία από τα κινητά τηλέφωνα βλάπτει το σπέρμα και θέτει σε κίνδυνο την αναπαραγωγική λειτουργία του άνδρα.
Περισσότερες από δέκα επιστημονικές έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ανδρικό σπέρμα που εκτίθεται στην ακτινοβολία ενός κινητού τηλεφώνου ενδέχεται να έχει μειωμένο αριθμό σπερματοζωαρίων, αλλά σίγουρα έχει μειωμένη κινητικότητα καθώς και βιωσιμότητα.Συγκεκριμένα, στις μελέτες αυτές έχει φανεί ότι οι άντρες που μεταφέρουν το κινητό τους είτε στην τσέπη του παντελονιού είτε στη ζώνη τους, τείνουν να έχουν μειωμένο αριθμό σπερματοζωαρίων και μειωμένη κινητικότητα σπέρματος. Το σπέρμα τους χάνει και απο ζωτικότητα και υφίσταται βλάβες στο DNA και μεταβολές στη μορφολογία του.Βρέθηκε ότι οι άντρες που έχουν το κινητό είτε στη ζώνη είτε στην τσέπη τους και χρησιμοποιούν το blutooth για να μιλήσουν, έχουν 11% μικρότερη κινητικότητα σπέρματος από εκείνους που έχουν το κινητό σε άλλο σημείο του σώματος. Οσοι έκαναν έντονη χρήση του κινητού τους στις 5 ημέρες της εργάσιμης εβδομάδας, κρατώντας το στην τσέπη ή στη ζώνη, έχασαν 19% από την μέχρι τότε υψηλή τους κινητικότητα!

Οι άντρες που μιλούσαν στο κινητό περισσότερο από μία ώρα την ημέρα είχαν 17% λιγότερο κινητικό σπέρμα από εκείνους που μιλούσαν λιγότερο από ένα τέταρτο την ημέρα.

source