Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ανακοινώνει την λειτουργία της νέας υπηρεσίας εξυπηρέτησης του δημότη, της τηλεφωνικής γραμμής «15 4 15».

Η γραμμή αυτή θα αποτελεί το μονοαπευθυντικό σημείο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης (one – stop – servicing) του πολίτη , θα λειτουργεί από τις 9.00 πμ έως τις 14.00 μ.μ.  καταγράφοντας τις επισημάνσεις και τις υποδείξεις των πολιτών, που αφορούν, σε πρώτη φάση, τα προβλήματα καθαριότητας,πρασίνου,ηλεκτροφωτισμού και τεχνικών υπηρεσιών στο Ελληνικό – Αργυρούπολη.

Σε αυτή την τηλεφωνική γραμμή μπορεί να απευθύνεται οποιοσδήποτε δημότης, ή κάτοικος, επισημαίνοντας τα προβλήματα που παρατηρεί στη πόλη. Το αίτημα – επισήμανσή του θα καταγράφεται ηλεκτρονικά, θα οδηγείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για την επίλυσή του.

Επισημαίνεται, ότι ο χρόνος που μεσολαβεί από το αίτημα του πολίτη μέχρι την επίλυση του, εξαρτάται από τη φύση του αιτήματος. Υπάρχουν αιτήματα που λύνονται αυθημερόν και άλλα πιο σύνθετα που απαιτούν περισσότερο χρόνο.

Μετά την καταγραφή του αιτήματος, ο δήμος είναι πλέον αυτός που επικοινωνεί με τον πολίτη προκειμένου να τον ενημερώσει για την εξέλιξη του αιτήματός του και τον χρόνο ικανοποίησής του. Επίσης, τον καλεί για να αξιολογήσει την ταχύτητα των δημοτικών υπηρεσιών, τη συμπεριφορά του προσωπικού, τον βαθμό ικανοποίησής του από τη λύση που δόθηκε και τυχόν πρόσθετες υποδείξεις του. Είναι μια απλή και συνεχής διαδικασία αξιολόγησης του συστήματος που εξυπηρετεί τις ανάγκες εσωτερικού ελέγχου για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του δήμου και βελτιώνει διαρκώς την παρεχόμενη υπηρεσία.

Η ίδια δυνατότητα στο δημότη θα παρέχεται προσεχώς μέσω της ιστοσελίδας του δήμου, ή και κινητού τηλεφώνου με τη χρήση κατάλληλης εφαρμογής.

«Με τη λειτουργία από τον Δήμο μας της Γραμμής του Δημότη, η προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας του δημότη ενισχύεται αποφασιστικά, μιας και η άμεση αντιμετώπιση των μικρών, ή μεγάλων προβλημάτων των δημοτών μας είναι πρώτη προτεραιότητα για εμάς» δήλωσε ο δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης  κ. Γιάννης Κωνσταντάτος και καλεί «όλους τους δημότες να γίνουν συμμέτοχοι στην προσπάθεια για μια καλύτερη πόλη, το Ελληνικό – Αργυρούπολη μας».