Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις αλλαγές που επέρχονται στη σύμβαση με το εν λόγω μνημόνιο (MoU) χωρίς κανένα σχόλιο ή παρατήρηση. Μετά την έγκριση αυτή και την υπογραφή από τους δύο αντισυμβαλλόμενους, δηλαδή το ΤΑΙΠΕΔ και τη Lamda, της τροποποιητικής σύμβασης, αμφότερες οι συμβάσεις –η αρχική του 2014 και η τροποποιητική– πρέπει να κυρωθούν με νόμο από τη Βουλή. Η όλη διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, καθώς η ολοκλήρωση της παραχώρησης του Ελληνικού αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση.

Παράλληλα, πρέπει να τρέξουν όμως και άλλες ενέργειες με κυρίαρχη τη βασική αδειοδότηση και την επέλευση ασφάλειας δικαίου για το σύνολο του έργου με την έγκριση προεδρικού διατάγματος και τη χορήγηση άδειας καζίνο. Υπενθυμίζεται πως για την επένδυση στο Ελληνικό θα εκδοθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας προεδρικό διάταγμα για το σύνολο των χρήσεων γης, στο οποίο θα ενσωματώνεται και η έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επεται και η έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Επενδυτή με προεδρικό διάταγμα και η υπογραφή των κοινών υπουργικών αποφάσεων και άλλων απαραίτητων ενεργειών του Δημοσίου για την έγκριση των πολεοδομικών μελετών και τη ρύθμιση θεμάτων όπως είναι η χωροθέτηση των κτιρίων.

Η κυβέρνηση υποχρεούται, επίσης, να προχωρήσει στην αδειοδότηση καζίνο με τη διενέργεια σχετικού διαγωνισμού. Ο ανάδοχος της άδειας θα στεγάσει το καζίνο σε έκταση μέσα στο Ελληνικό και θα έχει την υποχρέωση να εκκινήσει τη λειτουργία εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Ομως για να προχωρήσει ο διαγωνισμός αυτός πρέπει πρώτα να θεσπιστεί από την κυβέρνηση γενικό νομοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας καζίνο και τη χορήγηση, εντός του εν λόγω πλαισίου, μέσω δημόσιου διαγωνισμού της αναγκαίας άδειας λειτουργίας.

Η παράδοση του Ελληνικού στον επενδυτή πρέπει να γίνει με αυτό ελεύθερο από την κατοχή τρίτων στο σύνολό του εκτός της έκτασης της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος, η οποία θα εκκενωθεί εντός 10 μηνών από την ημερομηνία μεταβίβασης, και της μαρίνας που βρίσκεται στο ακίνητο. Στο ακίνητο παραμένουν οι εγκαταστάσεις του τραμ και του FIR, ενώ το MoU ορίζει ότι στο ακίνητο θα παραμείνουν και οι εγκαταστάσεις του ΕΑΚΝ (Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά) και των ΑΜΕΑ.

Ελληνικό

photo: kathimerini.gr

source