Εγκρίθηκαν 511 εποχικές προσλήψεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες δήμων

Τη σύναψη 506 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (από 8 έως 11 μήνες) και 5 συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα έτος, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, για τη στελέχωση υπηρεσιών τους ενέκρινε ο υπουργος Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, σύμφωνα με δημοσίευμα του e-dimosio.gr.

Η μισθοδοσία των 511 συμβασιούχων είναι ανταποδοτική και προκύπτει από το αντίτιμο που καταβάλουν οι δημότες για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται (πολιτισμός, προσχολική αγωγή, φροντίδα ηλικιωμένων κ.α.).

Η εν λόγω κάλυψη των αναγκών στους ΟΤΑ και ΝΠΔΔ σε προσωπικό, ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση, περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 5

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 109

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 90

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 97

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 80

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 124

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 10