ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Από Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 ξεκινούν οι εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Ελληνικού Αργυρούπολης ‘ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΕΑΣ’

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Δημοτικό Ωδείο, στην οδό Χρ. Σμύρνης και Κύπρου, ή να καλούν για πληροφορίες στα τηλέφωνα 210.9950959 και 210 .9950931, καθημερινά και μέχρι τις 8μ.μ

Αρμόδια Υπάλληλος κα Σταματάτου Μαρία απο τις 12 μ.μ μέχρι τις 8 μ.μ (1ος οροφος Γραμματεία Ωδείου)

Πληροφορίες θα δίδονται και στα τηλέφωνο 210 9959440 απο το πρωί στις 8 μέχρι τις 12 μ.μ  (αρμόδια  υπάλληλος Μίχα Ελένη στο ισόγειο του Ωδείου)

Για την αίτηση των υποψηφίων θα χρειαστεί σε πρώτη φάση ταυτότητα, λογ. ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Μετά την επιλογή θα χρειαστεί να προσκομιστούν έτερα δικαιολογητικά, όπως Φορ. Ενημερότητα, κάρτα ανεργίας , κ.λ.π.

Για την έναρξη των μαθημάτων της νέας χρονιάς θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση.