Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με την περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, πραγματοποιεί πρόγραμμα διεξαγωγής Rapidtest σε όλες τις επιχειρήσεις του δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, τόσο των ιδίων (επιχειρηματιών -ελεύθερων επαγγελματιών) όλων των κλάδων, όσο και των εργαζομένων τους και των μελών των οικογενειών τους.
Η διαδικασία είναι απλή, καθένας από τους ενδιαφερόμενους μπαίνει στoν ακόλουθο σύνδεσμο, όπου υπάρχει ειδική πλατφόρμα στην οποία του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα δύο σημεία  της  Αττικής  όπου  θα  υπάρχουν  οι  κινητές  μονάδες  στις  οποίες  θα  παρευρίσκονται  ιατροί, νοσηλευτές  και  ψυχολόγοι  του  Κέντρο  Επιχειρήσεων  της  Περιφέρειας  Αττικής  και  του  Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Αναλυτικότερα, το κέντρο  όπου διεξάγονται τα rapidtest είναι στον Νότιο  Τομέα:  Φαληρικός  Όρμος  στο  Πολιτιστικό  Κέντρο  Φλοίσβου,  Λεωφόρος Ποσειδώνος.
Παράλληλα,  διευκρινίζουμε  ότι  στην  περίπτωση  που  κάποιος  βρεθεί  θετικός  στο rapidtest γίνεται αμέσως και το μοριακό για την επιβεβαίωση.