Ο νέος τρόπος που θα γίνεται η ανακύκλωση στον δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, είναι πλέον γεγονός.
Ο νέος τρόπος ανακύκλωσης είναι γεγονός και ήδη σε κεντρικές πλατείες της πόλης, τοποθετούνται διαφορετικοί κάδοι για την συγκέντρωση μετάλλου, χαρτιού, πλαστικού και γυαλιού. Στόχος να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα στην ανακύκλωση και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και κυρίως τα παιδιά μας.