Η ανακοίνωση του δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης:

 

Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος που ακολουθεί και σε συμφωνία με τις προβλέψεις:
(α) του ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» και
(β) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.»
αιτήθηκε και έλαβε χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ προκειμένου να εκπονήσει Σ.Φ.Η.Ο., χωροθετώντας πενήντα δύο (52) σημεία φόρτισης εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.

Στα πλαίσια αυτά, η ανάδοχος εταιρεία DΙΑDIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ολοκλήρωσε τη σύνταξη των δύο πρώτων παραδοτέων του Σ.Φ.Η.Ο.:
·         Π1α«Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης»
·         Π1β«Διαδικασία Επιλογής Χωροθέτησης Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο – Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο – Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο»

Ο Δήμος μας θέτει πλέον τα παραπάνω παραδοτέα σε δημόσια διαβούλευση.
Με την παρούσα ανακοίνωση σας προσκαλούμε:
(α) να μελετήσετε τα παραδοτέα αυτά και να αποστείλετε τις απόψεις σας στο opp@elliniko-argyroupoli.gr
(β) να παρευρεθείτε σε ανοικτή δημόσια δια ζώσης συζήτηση την
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00
στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ»(Κύπρου 68 Αργυρούπολη)

Στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τα παραδοτέα και να τα μελετήσετε.

 

Δείτε εδώ