Το Ελληνικό ξεκινά και αλλάζει τη ζωή μας

|| Στη δημοσιότητα η καμπάνια ενημέρωσης για το έργο του Ελληνικού ||

Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έγινε ποτέ στην Ελλάδα ξεκίνησε, με προτεραιότητα στα έργα δημοσίου συμφέροντος.
Ένα έργο που εγκαινιάζει μια νέα περίοδο για την ελληνική οικονομία και την ελληνική επιχειρηματικότητα, με την επένδυση 8 δις ευρώ στη χώρα, αλλά και τη δημιουργία 70.000 νέων θέσεων εργασίας. Ένα έργο που όταν ολοκληρωθεί, θα φιλοξενεί το μεγαλύτερο, ανοιχτό και ελεύθερο για όλους, παραλιακό πάρκο στον κόσμο. Ένα έργο που θα συμβάλλει στην ανάδειξη της Αθήνας σε έναν παγκόσμιας ακτινοβολίας τουριστικό, ψυχαγωγικό και πολιτιστικό προορισμό.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Έργο για το περιβάλλον:

Ο σχεδιασμός του έργου έχει επιτελεστεί με σεβασμό στο περιβάλλον, στο φυσικό τοπίο καθώς και στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Συγκεκριμένα:

  • Το έργο θα συμβάλει στην αναβάθμιση και ανάδειξη του παραλιακού μετώπου με σημαντικά λιμενικά έργα, που θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέας παραλίας με ελεύθερη πρόσβαση μήκους μεγαλύτερου του 1 χλμ.
  • Θα δημιουργηθεί Μητροπολιτικό Πάρκο έκτασης 2 εκατ. τ.μ. (2.000 στρεμμάτων) καθώς και 600.000 τ.μ. ανοικτοί και κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου.
  • Το έργο θα οδηγήσει σε βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής, με φύτευση πλήθους νέων δέντρων και δημιουργία στοιχείων νερού με παράλληλη δημιουργία εκτεταμένου δικτύου διαδρομών πεζών και ποδηλάτων μήκους 50 χιλιομέτρων, σε άμεση συνδεσιμότητα με τα υφιστάμενα μέσα σταθερής τροχιάς.
  • Η συνολική δομήσιμη επιφάνεια θα είναι μικρότερη των 2,7 εκατ. τ.μ., με  πολύ χαμηλό μέσο συντελεστή δόμησης, μικρότερο του 0,5, και κάλυψη της δομήσιμης επιφάνειας σε ποσοστό μικρότερο του 30%.

Το μεγάλο έργο του Ελληνικού ξεκίνησε. Ελπίζουμε να γίνει ένα Πάρκο Ζωής για όλους.