Έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον Covid-19 και την ασφάλεια τροφίμων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.