Εορτασμός Παγκόσμιας Ναυτικής Ημέρας 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                                       

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ                                                     

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ        

  Σχετ.: Η αριθ Πρω:2221.12/20028/15-09-2015 Δ/γή ΥΠΟΥΝΤ/Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΑΝ Α΄    (μ.π.σ).

Σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία λάβαμε, ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ναυτικής Ημέρας για το έτος 2015, έχει προγραμματιστεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) για την εβδομάδα 21-25 Σεπτεμβρίου. Ειδικά για τη χώρα μας, ο εορτασμός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24/9/2015.

  1. Σας γνωρίζουμε ότι έχει προγραμματισθεί από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), για την εβδομάδα από 21 έως 25 Σεπτεμβρίου 2015, ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ναυτικής Ημέρας (World Maritime Day) έτους 2015. Ειδικά για τη χώρα μας, ο εορτασμός θα πραγματοποιηθεί την 24η Σεπτεμβρίου 2015.

  2. Το θέμα του φετινού εορτασμού είναι η «Ναυτική Παιδεία και Εκπαίδευση» («IMO Conventions: Maritime Education and Training»).

  3. Παρακαλείστε αφενός μεν για την ευρεία μετάδοση του εορτασμού της Παγκόσμιας Ναυτικής Ημέρας αφετέρου δε για τον σημαιοστολισμό και τη φωταγώγηση των πλοίων που ελλιμενίζονται στο λιμένα σας, κατά την ημέρα αυτή.

  4. Πλέον των ανωτέρω μπορούν να πραγματοποιηθούν στο μέτρο του δυνατού και κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Oικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού (δια μέσω της Υπηρεσίας μας), ομιλίες στα πληρώματα των πλοίων για το σκοπό του εορτασμού και τη συνεισφορά του ΙΜΟ στη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας των πλοίων.

  5. Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις δικές σας ενέργειες.

Ο Λιμενάρχης

 Πλωτάρχης Λ.Σ. ΛΙΑΚΟΣ Κυριάκος