Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους!

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Οι ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα του ΤΕΒΑ είτε ιδιωτικά από τον προσωπικό τους υπολογιστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.idika.org.gr/teba/, είτε στα σημεία που έχει ορίσει ο Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης.

Στον Δήμο μας οι αιτήσεις υποβάλλονται στο “Κοινωνικό Παντοπωλείο Γλυφάδας” (Μυστρά 1Α) από τις 10:00-17:00, κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου & Κυριακής) και μέχρι τις 26 Αυγούστου 2015.


///