Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γλυφάδας

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 26η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για χρονικό διάστημα ενός έτους για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «επιχείρηση αναψυχής – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος» με διακριτικό τίτλο ¨HOLY SPIRIT¨ ιδιοκτησίας της ¨Ξ.Η. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ – Ι.Μ. ΡΑΛΛΗΣ Ο.Ε.¨ στην οδό Λαοδίκης αρ.41 του Δήμου μας.

2. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για χρονικό διάστημα ενός έτους για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο ¨K.F.C.¨ ιδιοκτησίας της ¨FOOD PLUS Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ¨ στην οδό Λαζαράκη αρ. 4 του Δήμου.

3. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για χρονικό διάστημα ενός έτους για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος» με διακριτικό τίτλο ¨APERITIVO¨ ιδιοκτησίας της ¨Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.¨, στην οδό Κύπρου αρ.70 του Δήμου.

4. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για χρονικό διάστημα ενός έτους για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ -ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της ¨FIFTY SEVEN I.K.Ε.¨ στην οδό Κύπρου αρ.57 του Δήμου μας.

5. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για χρονικό διάστημα ενός έτους για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ)» με διακριτικό τίτλο ¨PIZZA HUT¨ ιδιοκτησίας της ¨FOOD PLUS Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ¨ στην οδό Λαζαράκη αρ.4 του Δήμου μας.

6. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος η επιχείρησης ως «επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών», ιδιοκτησίας της ¨INEX ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.¨, στην οδό Βάσως Κατράκη αρ.4 του Δήμου μας.

7. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος η επιχείρησης ως «επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (μανικιούρ – πεντικιούρ)», με διακριτικό τίτλο ¨CURE Ε.Ε.¨ ιδιοκτησίας της ¨ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΑΛΔΕΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.¨, στην οδό Κύπρου αρ.76 του Δήμου μας.

8. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος η επιχείρησης ως «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος – υπαίθριος παιδότοπος», ιδιοκτησίας της ¨ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΕΒΑΝΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.¨, στην οδό Λ. Βουλιαγμένης αρ.119 του Δήμου.


Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ