Μάς ενημερώνει, ο Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (ειδικός στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο).

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1Η:

Έχω γεννηθεί 8/1964 και το 2011 είχα ανήλικο τέκνο και πάνω από 5.620 ένσημα στο ΙΚΑ. Μού είχαν πει ότι θα μπορούσα να καταθέσω για μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 52 ετών. Εξακολουθεί να ισχύει η παραπάνω προϋπόθεση για μειωμένη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας, εξετάζουμε τη θεμελίωση το έτος 2011 για μειωμένη σύνταξη με τις διατάξεις της μητέρας ανηλίκου, όπου βάσει του προηγούμενου νομοθετικού καθεστώτος υπήρχε σαν ηλικιακό όριο για μειωμένη σύνταξη αυτό των 52 ετών. Συνεπώς καθώς συμπληρώσaτε το 52οέτος της ηλικίας σας τον 8/2016, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε δυστυχώς από τα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν από την ψήφιση του.  Θα μπορείτε πλέον να καταθέσετε για μειωμένη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου από τη συμπλήρωση των  56 ετών  και 9 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η:

Είμαι γεννηθείς το 12/1960 και μέχρι 31/12/2011 έχω 9360 ημερομίσθια. Εξακολουθώ να εργάζομαι. Έχω 2 τέκνα και έχω υπηρετήσει και 26 μήνες στο στρατό. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας, αφού όπως μας αναφέρετε έχετε 9360 ημερομίσθια, με αναγνώριση συνολικά 1140 ημερομισθίων, 900 ημερών ασφάλισης από τα 2 τέκνα σας (300 ημέρες από το πρώτο τέκνο και 600 από το δεύτερο τέκνο σας) και 240 ημερών από τη στρατιωτική σας θητεία συμπληρώνετε τα 10500 ημερομίσθια που σας επιτρέπουν να βγείτε σε σύνταξη με έτος θεμελίωσης το 2011 σε ηλικία 58 ετών. Με συνυπολογισμό των ημερομισθίων των ετών που ακολουθούν, ήτοι από το 2012 έως σήμερα, υπερκαλύπτετε τα απαιτούμενα 10800 ημερομίσθια συνολικά. Ωστόσο επειδή συμπληρώσατε το  58οέτος τον 12/2018, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από τα αυξημένα ηλικιακά όρια και πλέον μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη από την ηλικία των 60ετών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η:

Eίμαι συντ/χος ΟΑΕΕ. Εργάστηκα παράλληλα με τον ΟΑΕΕ και στον Ιδιωτικό τομέα για 13 συνεχόμενα έτη τα οποία όμως δεν υπολογίστηκαν στη σύνταξη μου. Εχει αλλάξει κάτι με το νέο νόμο; Δικαιούμαι να υποβάλω αίτημα για επιπλέον σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δικαίωμα για 2η σύνταξη δεν έχετε όμως μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα για προσάυξηση της σύνταξης σας στο αρμόδιο τμήμα συντάξεων του

ταμείου σας.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4Η:

Είμαι ασφαλισμένος στο παλιό ΤΕΒΕ από το 1980 και εργάζομαι ακόμα.Διατηρώ κατάστημα. Μπορώ να βγω στη σύνταξη; Είμαι 61 ετών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στα 62 μπορείτε να λάβετε πλήρη σύνταξη με 40 χρόνια ασφάλισης. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5Η:

Είμαι 72 ετών και στο παρελθόν είχα εργαστεί σε διάφορες δουλειές με αποτέλεσμα να έχω 3300 ένσημα στο ΙΚΑ. Δικαιούμαι την εθνική σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δυστυχώς δεν υπάρχει η έννοια της εθνικής μόνο σύνταξης από το ΙΚΑ ή οποιοδήποτε άλλο ταμείο αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί 4500 ημέρες ασφάλισης συνολικά. Εξετάστε την πιθανότητα χορήγησης επιδόματος ανασφάλιστου υπερήλικα από τον ΟΠΕΚΑ.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6Η:

Είμαι γεννημένη στις 17/8/1965  με ασφάλιση αμιγώς στο ΙΚΑ, Εξακολουθώ και εργάζομαι και υπολογίζω ότι μέχρι σήμερα έχω περί τα 9000 ημερομίσθια. Βάσει παλαιότερης βεβαίωσης του ΙΚΑ, μέχρι 31/12/2010 είχα 6720 ημερομίσθια. Το τέκνο έχει γεννηθεί τον 3/2000. Υπάρχει δυνατότητα να συνταξιοδοτηθώ άμεσα ως μητέρα ανήλικου τέκνου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παραθέτετε, από τη στιγμή που μέχρι 31/12/2010 έχετε πάνω από 5500 ημερομίσθια και ανήλικο τέκνο, όπως απαιτεί ο νόμος, καλύπτετε τις απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις. Αναφορικά με την ηλικία πρέπει να επισημανθεί ότι το προγενέστερο καθεστώς προέβλεπε σαν ηλικιακό όριο για τη μειωμένη σύνταξη το 50ο  έτος της ηλικίας και για την πλήρη το 55ο έτος της ηλικίας. Ο Νόμος 4336/2015 επέφερε αυξήσεις στα ηλικιακά όρια από έναρξη ισχύος του, ήτοι από 18-8-2015, εσείς όμως γίνατε 50 ετών στις 17-8-2015 και για μία ημέρα δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και ως εκ τούτου έχετε θεμελιώσει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη ως μητέρα ανήλικου τέκνου. Για πλήρη σύνταξη επειδή γίνατε 55 ετών τον 8/2020, αυξάνεται το ηλικιακό όριο σε αυτό των 64 ετών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7Η:

Έχω γεννηθεί τον 11/1958. Αρχικά είχα ασφάλιση ΙΚΑ για 8 έτη και στη συνέχεια ασφαλίστηκα στο ΤΕΒΕ μέχρι 31/12/2014 οπότε και έκλεισε η επιχείρηση. Υπολογίζω ότι έως 31/12/2012 έχω καλύψει την 35ετία. Πότε μπορώ να αιτηθώ σύνταξης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε, προκύπτει ότι τελευταίος φορέας ασφάλισής σας είναι ο ΟΑΕΕ. Για να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον ΟΑΕΕ ο νόμος προέβλεπε ότι μέχρι 31-12-2012 πρέπει να έχετε 35 έτη ασφάλισης και συνολικά 37 έτη, προκειμένου να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης τα έχετε ήδη συμπληρώσει, χωρίς να έχετε ανάγκη αναγνωρίσεων και επειδή συμπληρώσατε το 60ο έτος της ηλικίας σας τον 11/2018, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και ως εκ τούτου μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση του 61ου έτους της ηλικίας σας και καθως το έχετε συμπληρώσει, μπορείτε άμεσα.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8Η:

Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και μέχρι 31/12/2012 υπολογίζω ότι έχω 4900 ημερομίσθια όλα βαρέα. Είμαι παλιά ασφαλισμένη. Η ημερομηνία γέννησης μου είναι 11/1964. Πόσο επηρεάζομαι από τα νέα δεδομένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Στην περίπτωση σας, αφού έχετε 4900 ημερομίσθια βαρέα έως 31/12/2012 σημαίνει ότι μέχρι 31/12/2011 και θεωρώντας ότι έχετε κάθε έτος 300 ημέρες ασφάλισης, έχετε 4600 ημερομίσθια όπως μας λέτε όλα βαρέα. Συνεπώς έχετε τα απαιτούμενα από το νόμο ημερομίσθια για να βγείτε σε σύνταξη σε ηλικία 56 ετών με έτος θεμελίωσης το 2011. Συμπληρώνετε την ηλικία αυτή τον 11/2020, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, ωστόσο η συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των βαρέων εξαιρείται από την αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9Η:

Είμαι δάσκαλος, τρίτεκνος, διορισμένος στο Δημόσιο από το 1985. Εχω επίσης και στρατιωτική θητεία 22 μηνών. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη άμεσα.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10Η:

Είμαι γεννημένη τον Απρίλιο του 1962, εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα από τον Αύγουστο του 1980 και συνεχίζω να εργάζομαι, ούσα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Έχω ένα παιδί που έχει γεννηθεί το 1985, πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με πλήρη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν είχατε 5.500 ημέρες ασφάλισης όταν το παιδί ενηλικιώθηκε το 2003, μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε άμεσα με μειωμένη και με πλήρη στα 59 και 6 μήνες καθώς συμπληρώσατε τα 55 σας το 2017.

 

Ευχαριστούμε τον κ. Μουσελίμη (www.e-syntaxi.gr), για τις πληροφορίες.

 

 

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

twitter