Εθνικό έγκλημα: Πώς χάθηκαν 50 δισ. ευρώ!

Στο πιο σημαντικό «εξαγώγιμο» προϊόν της Ελλάδας εξελίσσεται το ανθρώπινο δυναμικό της, με τις χώρες όπου μεταναστεύουν οι Έλληνες να έχουν σημαντικά οφέλη.

Αυτό επισημαίνει νέα μελέτη της Endeavor Greece, του ελληνικού παραρτήματος ενός διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού στήριξης της επιχειρηματικότητας, που εκτιμά ότι η συνεισφορά των Ελλήνων που μετανάστευσαν από το 2008 μέχρι σήμερα, στο ΑΕΠ των κρατών όπου «μετακινήθηκαν» ξεπερνά τα 50 δισ. ευρώ!

Σύμφωνα με στοιχεία από τις χώρες υποδοχής και εγχώριες έρευνες, η εκτιμώμενη φυγή ανθρώπινου κεφαλαίου από τον Ιανουάριο 2008 μέχρι σήμερα είναι μεταξύ 350.000 (εκτίμηση Endeavor) και 427.000 (εκτίμηση ΤτΕ).

Βάσει των υπολογισμών που προκύπτουν από τη μελέτη, οι άνθρωποι αυτοί, κυρίως ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης, συνεισφέρουν ετησίως 12,9 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ των χωρών υποδοχής (κυρίως Γερμανία και Βρετανία) και 9,1 δισ. ευρώ σε φορολογικά έσοδα, εκ των οποίων 7,9 δισ. σε φόρους εισοδήματος και εισφορές καθώς και 1,2 δισ. ευρώ σε ΦΠΑ.

Αθροιστικά, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ημερησία», από το 2008 μέχρι και σήμερα, οι Έλληνες μετανάστες έχουν παραγάγει πάνω από 50 δισ. ευρώ ΑΕΠ στις νέες «πατρίδες» τους.

Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το ποσό που έχει δαπανήσει το ελληνικό κράτος για την εκπαίδευση των ανθρώπων αυτών υπολογίζεται στα 8 δισ. ευρώ!

source: real.gr