Ολοκληρώθηκε χτες 16 Ιανουαρίου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης για τους Εθελοντές

|| ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ||

Με στόχο την ανάδειξη του εθελοντισμού, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υλοποίησε το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.

Στόχος του προγράμματος ήταν η εκπαίδευση ενηλίκων για την απόκτηση δεξιοτήτων Διαχείρισης Κινδύνου και Κρίσεων, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης.

ethelontes-KDBM-PRAKTIKH

|| Πρακτικη Εκπαίδευση στο Δια Βίου Μάθηση ||

photos: Nikos Rigas


Βασίλης Κρητικός (Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος):

“Φινάλε σήμερα 16 Ιανουαρίου 2016, του εκπαιδευτικού προγράμματος τοπικής εμβέλειας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης και του ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ για τους Εθελοντές μας.
Το όφελος για τους συμμετέχοντες μεγάλο αλλά ακόμη μεγαλύτερο είναι το κέρδος για την Πόλη μας που χρειάζεται ευαισθητοποιημένους πολίτες και για θέματα Πολιτικής Προστασίας.
Ευχαριστούμε την εκπαιδεύτρια μας Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος Μαρία Βινατσέλλα για την άψογη παρουσίαση σε κάθε μάθημα ώστε να αποκτήσουμε δεξιότητες διαχείρισης κινδύνου, κρίσεων και Δασοπροστασίας.
Ευχαριστούμε το Γραφείο Παιδείας και την Υπεύθυνη του ΚΔΒΜ κ. Δέσποινα Δεσύπρη για την υλοποίηση του προγράμματος και την άμεση ανταπόκριση, στο αίτημα του κ. Βασίλη Κρητικού Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
Επίσης ευχαριστούμε τον Αρχηγό των Εθελοντών Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Γλυφάδας κ. Θεοδοσόπουλο με την Ομάδα του για την σημερινή του βοήθεια στην πρακτική μας εκπαίδευση.
Όλους τους συνεργάτες συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους, υπηρεσιακούς παράγοντες καθώς την Ομάδα Εθελοντών Δασοπροστασίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο “ Ωρα για Δράση” που συνέβαλαν τα μέγιστα.”


Το πρόγραμμα υπήρξε συντελεστής υλοποίησης:

  • του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων, που διεξήχθη

στην πόλη της Καρδίτσας στις 8-9-10 Απριλίου 2005 και

  • του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Εθελοντισμό, που διεξήχθη στην πόλη του Μεσολογγίου στις 2-3-4 Δεκεμβρίου 2005
  • Ημερίδα Ενημέρωσης «Ο Εθελοντισμός ως διαχρονική, ανθρωπιστική και αναπτυξιακή αξία, που διεξήχθη στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – ΓΚΑΖΙ στις 10 Ιουνίου 2013.

Το Πρόγραμμα και παράλληλες δράσεις του υλοποιούνται σε συνεργασία με Δήμους και άλλους φορείς (Σχολεία ι Νοσοκομείο, ΔΕΗ κ.α.).

Η εθελοντική ομάδα Αγίου Στεφάνου του προγράμματος βραβεύθηκε το 2009 από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια, για την συμβολή της στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου.

πρόγραμμα Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης

|| Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, ευχαριστεί τον “Αρχηγό των Εθελοντών Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Γλυφάδας κ. Θεοδοσόπουλο με την Ομάδα του, για τη βοήθειά του στην πρακτική εκπαίδευση”. ||

 

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 50 ώρες. Στους εκπαιδευθέντες θα χορηγηθεί “Βεβαίωση Παρακολούθησης”.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ