Frequently asked questions στον Στέλιο Θεοδοσόπουλο

Ζητήσαμε από τον γνωστό και αγαπημένο Στέλιο Θεοδοσόπουλο, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού, να μας ενημερώσει για τον σκοπό του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού. 

Γ. m.: Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες της Γλυφάδας, για το ποιος είναι ο σκοπός του νέου γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού και πώς μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή μαζί σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Σ. Θ.: Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας θα  ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν είναι νέος θεσμός στα δρώμενα των ΟΤΑ.  Είναι θεσμοθετημένο από όλους τους νόμους περί αυτοδιοίκησης τόσο στον Καποδίστρια όσο και στον Καλλικράτη. Στην Γλυφάδα η λειτουργία του ουσιαστικά ξεκίνησε σαν ΝΕΟ  με την εντολή του Δημάρχου μας και την ανάθεση σε εμένα σαν εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο την αρμοδιότητα και την λειτουργία του. Η ανάθεση του σε αντιδημαρχίες με πολλές υπευθυνότητες υποβίβαζαν τη σπουδαιότητα και την αποτελεσματικότητα του εν λόγω Γραφείου αφενός λόγω φόρτου εργασίας και αφετέρου λόγω μη εξειδίκευσης με το αντικείμενό του.

Σήμερα το Γραφείο λειτουργεί και συντονίζει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και προσωπικό (Δημοτικούς Υπαλλήλους, εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, εξειδικευμένους διασώστες) για την προστασία της ζωής, της ακεραιότητας και της περιουσίας των συνδημοτών μας καθώς και του περιβάλλοντος από κάθε είδους φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Στις αρμοδιότητές του  οι δασικές πυρκαγιές, οι πλημμύρες, τα σεισμικά φαινόμενα, οι κατολισθήσεις, οι επιδημίες, και οι τεχνολογικές καταστροφές, ο παγετός και οι χιονοπτώσεις, καθώς και η αντιμετώπιση του καύσωνα.


Ο εθελοντισμός είναι το ξεχωριστό μέρος και ενότητα του Γραφείου που ηγούμαι και το κόσμημα και καύχημα της Πόλης μας.


Είναι η πηγή έμπνευσης και δύναμης που πηγάζει από τόσο λίγους συμπολίτες μας και αγκαλιάζει όλους μας, μάς παροτρύνει και μάς συνεπαίρνει. Πάντα οι λίγοι εμπνευσμένοι θυσιάζονται για τους πολλούς, αυτό δείχνει η ιστορία στο παρελθόν, το παρόν και ίσως και στο μέλλον.

Έχω γράψει πολλά άρθρα για τον εθελοντισμό, τις ρίζες του στην  Αρχαία Ελλάδα και την υποχρέωση που έχει ο καθένας μας για τη συμμετοχή του στα προβλήματα της πόλης του. Εδώ τώρα καλούμαι να οργανώσω τον εθελοντισμό σαν τάση  και στάση ζωής σε μια κοινωνία που αδιαφορεί για την  κοινή πορεία μας στον χρόνο πετώντας στις καλένδες την συμμετοχή, την παρεχόμενη δεξιότητα στην υπηρεσία του κοινού καλού, νοώντας ότι η αντιμισθία και το κέρδος μόνο ισορροπούν την ζωή μας. Το λάθος αυτό κατάφερε να υποβαθμίσει την κοινωνική και εθνική μας ταυτότητα  και η παλαιά παράδοση των Ελληνικών πόλεων να θεωρείται ξεπερασμένη. Τελικά ότι αγοράζεται έχει αξία για την σημερινή Ελληνική πραγματικότητα; Ό,τι εκπηγάζει, ό,τι αναβλύζει από το ψυχικό απόθεμα του εθελοντή δεν αγοράζεται, είναι ανεκτίμητο.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Επειδή η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και αναπάντεχα, θα έλεγα οι δημότες μας να εξοικειωθούν με την ιδέα ότι θα πρέπει να μάθουν να προστατεύονται  και να προφυλάσσονται αφού ενημερώνονται σωστά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας. Η έκτακτη ανάγκη χρειάζεται και έκτακτο χειρισμό. Όσο πιο ενημερωμένος είναι ο πολίτης τόσο λιγότερα λάθη θα κάνει με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει λιγότερο. Η εκπαίδευση και ασκήσεις ετοιμότητας για κάθε έκτακτο φαινόμενο δίνουν την λύση. Παράλληλα  θα πρέπει να διαβάζει για ενημέρωση  τις ανακοινώσεις μας στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα καθώς και την  ιστοσελίδα του Δήμου μας. Κρίσιμοι αριθμοί  ανάγκης το 199 ή το 166. Το επιχειρησιακό κέντρο της Πυροσβεστικής και εκτάκτων αναγκών  ΣΕΚΥΠΣ θα δώσει εντολή στον Πυροσβεστικό Σταθμό για επέμβαση και στην πολιτική προστασία του Δήμου και την Εθελοντική Ομάδα για επικουρική επέμβαση σε ότι έκτακτο συμβεί και υπάρχουν τα διαθέσιμα  απαραίτητα μέσα. Για πληροφορίες εκπαιδεύσεων, ασκήσεων, σεμιναρίων ένταξης σε εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών μπορείτε να στέλνετε email στο politikiprostasia@glyfadas.gr 

Γ. m.: Ποιος είναι ο δικός σας ρόλος στη λειτουργία του γραφείου αυτού και πόσα άτομα επανδρώνουν το γραφείο και υποστηρίζουν τη λειτουργία του;

Σ. Θ.: Ως εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού έχω την αρμοδιότητα σε ότι σχετίζεται με την διαχείριση και συντονισμό των αντιδημαρχιών και υπηρεσιών του Δήμου καθώς και των εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτου φυσικού ή τεχνολογικού φαινομένου. Ειδικότερα, με την επιμέλεια, την καθοδήγησή μου και τις εισηγήσεις μου  στο μέρος της Πολιτικής Προστασίας του εν λόγω Γραφείου.

stelios

 • Μεριμνά, για την ασφαλή φύλαξη και συντήρηση των εγκαταστάσεων (πυροφυλάκια, παρατηρητήρια, χώροι συγκέντρωσης και καταυλισμού) μέσων, οχημάτων, εργαλείων και υλικών τα οποία είναι απαραίτητα στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Για τα υλικά που διαχειρίζεται τηρεί βιβλίο αποθήκης και συντάσσει ετήσια απογραφή. Επίσης τηρεί βιβλία κίνησης, συντήρησης και κατανάλωσης καυσίμων των οχημάτων που υπάγονται στην πολιτική προστασία, ή και έτερα του Δήμου που κατά περίπτωση λαμβάνουν μέρος σε επιχειρήσεις Πολιτικής Προστασίας.
 • Μεριμνά για γραμματειακή υποστήριξη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο) και θέτει όλο το προσωπικό του Τμήματος σε 24ωρη υπηρεσία κατά την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών.
 • Μεριμνά για τη διάθεση και τη δράση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και τεχνικών μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
 • Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού και των εθελοντών του Δήμου που εμπλέκονται στην εφαρμογή των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης.

Θεοδοσόπουλος

 • Παρέχει στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση κινδύνων, για την ορθή οργάνωση και προετοιμασία του προσωπικού και του εξοπλισμού ώστε να γίνει η βέλτιστη αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης.
 • Συντάσσει, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου, τα επιχειρησιακά σχέδια και μνημόνια ενεργειών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ανά κατηγορία κινδύνου (όπως σεισμός, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα) στην περιοχή του Δήμου. Επίσης επιμελείται την επικαιροποίηση των μνημονίων αυτών.
 • Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία δασικών περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.
 • Συντονίζει και επιβλέπει το έργο της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.
 • Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας στην περιοχή του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
 • Μεριμνά για τον καθορισμό χώρων υποδοχής πληγέντων ανά είδος καταστροφής, καθώς και για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για την ομαλή διαβίωση των εκεί διαμενόντων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, στους χώρους αυτούς.
 • Συμμετέχει, δια των υπαλλήλων του, σε συσκέψεις και ασκήσεις πολιτικής προστασίας που τελούνται από κρατικούς φορείς και προβαίνει σε κάθε ενέργεια ή βοήθεια που μπορεί να ζητηθεί.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτών και μαθητών με κάθε επικοινωνιακό τρόπο σχετικά με τη λήψη προληπτικών μέτρων και τρόπων αντιμετώπισης, σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
 • Συνεργάζεται με τις Εθελοντικές Ομάδες, συντονίζει τις δράσεις τους σε περιπτώσεις εφαρμογής Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και μεριμνά για την αρωγή αυτών σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής. Τηρεί μητρώο Εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και μεμονωμένων εξειδικευμένων εθελοντών φροντίζει δε για την εκπαίδευση και συντονισμό των δράσεών τους.
 • Επιλαμβάνεται των Θεμάτων Π.Σ.Ε.Α στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
 • Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Γραφείου, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και το αρχείο αλληλογραφίας, ενώ φροντίζει και για την εκκαθάριση του αρχείου του.
 • Υποβάλλει στοιχεία απολογισμού και στατιστικά στοιχεία του Γραφείου
 • Επιμελείται:

|| τις εισηγήσεις για έγκριση και διάθεση πίστωσης στον αρμόδιο διατάκτη,

|| τα αιτήματα προς το Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης προκειμένου να  εκδοθούν αντίστοιχες αποφάσεις ή προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης,

|| τις εισηγήσεις για τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού,

|| τις αποφάσεις που αφορούν εισηγήσεις υπερωριών,

|| όλες τις διοικητικές πράξεις που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου σε και για συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου.

DSC00421

 • Παρακολουθεί ηλεκτρονικά τη διαχείριση των πιστώσεων.
 • Συγκεντρώνει από όλα τα τμήματα τα αιτήματα με τις τεχνικές προδιαγραφές και διαμορφώνει τα συνολικά αιτήματα του Τμήματος προς το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών.
 • Εκδίδει εβδομαδιαίο παρουσιολόγιο προσωπικού ασφαλείας και πολιτικής προστασίας, ενημερώνοντας το ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Διοικητικού.
 • Εισηγείται, προς την Διεύθυνση και Αντιδημαρχία Διοικητικού τη συμμετοχή υπαλλήλων του Τμήματος σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια κτλ.
 • Δίνει πληροφορίες στο κοινό για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από το Γραφείο.
 • Συντάσσει έγγραφα και απαντητικές επιστολές που αφορούν το Τμήμα και τηρεί σχετικό αρχείο.
 • Διαχειρίζεται την ασύρματη συχνότητα της πολιτικής προστασίας του Δήμου και παρέχει την δυνατότητα της χρήσης της σε πιστοποιημένους εθελοντές και δημοτικούς υπαλλήλους τηρώντας αυστηρά όλους τους απαραίτητους όρους και τον κώδικα των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης. Συνεργάζεται με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το ΣΕΚΥΠΣ, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον ΣΠΑΥ, και με κάθε φορέα και εθελοντική Ομάδα πιστοποιημένη και νόμιμα δρώσα.

Προς το παρόν όλα αυτά τα φροντίζω μόνος μου και με την βοήθεια των εθελοντών της Δασοπροστασίας – Πυρόσβεσης Γλυφάδας και της Ομάδας Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών.

Ο τομέας του Εθελοντισμού έχει σκοπό την αξιοποίηση του εθελοντικού δυναμικού της πόλης μας σε δράσεις που θα προκύψουν από τις παρουσιαζόμενες ανάγκες τις πόλης μας αλλά και από επετειακές και διασυλλογικές δραστηριότητες και  εορτές.  Χρειάζεται η συλλογή στοιχείων και ειδικοτήτων των εθελοντών μεμονωμένων και συλλόγων και ομαδοποίησής τους ανάλογα με τα προσόντα, τις προτιμήσεις και τις δεξιότητες τους. Σύντομα θα υπάρχει αναρτημένη στον διαδικτυακό χώρο του Δήμου μας αίτηση  υποψήφιου εθελοντή.  Με την συμπλήρωσή της θα προσκαλείται ο ενδιαφερόμενος για περαιτέρω αξιοποίηση των προσόντων του και της ανιδιοτελούς προσφοράς του.

odigies
Photos: Γλυφάδα metropolitans

Απευθύνεται σε όλους τους Γλυφαδιώτες που αγαπούν και σέβονται την πόλη που ζουν, δουλεύουν και μεγαλώνουν τα παιδιά τους.

Και κάνω για μια ακόμη φορά έκκληση… Αν από αυτά που ακούσατε σας ενδιαφέρουν, αν ενδιαφέρεστε για το μέλλον αυτού του τόπου, αν θέλετε να αφήσετε μια παρακαταθήκη στα παιδιά σας, αν θεωρείτε ότι η κοινωνική προσφορά είναι «ίδιον του Δημοκρατικού πολίτου», τότε σας περιμένουμε να ενωθούμε στον στίβο της προσφοράς και της ανθρωπιάς.

Ελάτε μαζί μας στο υπέροχο αυτό ταξίδι που συναρπάζει και εμπνέει τις αξίες και αρχές της Δημοκρατίας από την Αρχαιότητα έως σήμερα.

Γ. m.: Πώς μπορεί κανείς να ωφεληθεί από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού, αλλά και πώς μπορεί να ωφελήσει το σύνολο και να προσφέρει στους Γλυφαδιώτες, συμμετέχοντας στις δράσεις του;

Σ. Θ.: Τα οφέλη  του Γραφείου είναι φυγόκεντρα και απευθύνονται προς όλους τους Δημότες μας καθώς αναλύθηκαν οι παραπάνω συνιστώσες και οι ωφελούμενοι είναι ταυτόχρονα και ωφελούντες!

Γ. m.: Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας, καλή συνέχεια στο έργο σας!

GLYFADA METROPOLITANS