Η φθινοπωρινή ισημερία θα πραγματοποιηθεί το πρωΐ της Δευτέρας 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα Ελλάδας, 10:51, ενώ η νύχτα και η μέρα θα έχουν σχεδόν την ίδια διάρκεια.

Τι συμβαίνει σε μια ισημερία: Ο άξονας της Γης έχει μια κλίση σε μια γωνία περίπου 23,5 °, δηλαδή δεν είναι κάθετος στο επίπεδο της τροχιάς της γύρω από τον Ήλιο. Σε οποιαδήποτε άλλη μέρα του έτους, είτε το βόρειο ημισφαίριο είτε το νότιο ημισφαίριο κλίνει προς την κατεύθυνση του ήλιου αλλά στις δύο ισημερίες, η κλίση του άξονα της Γης είναι κάθετη στις ακτίνες του Ήλιου. Η ισημερία συμβαίνει ακριβώς την ίδια στιγμή σε όλο τον κόσμο. Είναι στιγμή που ο Ήλιος διασχίζει τον “ουράνιο” ισημερινό (τη φανταστική γραμμή στον ουρανό πάνω από τον Ισημερινό της Γης) από τον νότο στον βορρά.

Η ισημερία συμβαίνει δύο φορές τον χρόνο, όταν η γη διέρχεται από τα σημεία τομής της εκλειπτικής (ελλειπτική τροχιά της γης) και του ουράνιου ισημερινού.

Να θυμήσουμε ότι η εαρινή ισημερία πραγματοποιείται περίπου στις 21 Μαρτίου. Η φθινοπωρινή ισημερία γίνεται περίπου στις 23 Σεπτεμβρίου.

Επίσης, στην αστρονομία, ισημερία καλείται η αστρική ημέρα κατά την οποία το κέντρο του ηλιακού δίσκου βρίσκεται ίσο χρονικό διάστημα πάνω και κάτω από τον ορίζοντα κάθε τόπου, διαγράφει δηλαδή ίσα τόξα (ημερήσιο και νυκτερινό), και κατά τη διάρκεια της οποίας οι ακτίνες του ηλίου πέφτουν κατακόρυφα στον ισημερινό.