Η ευαισθητοποίηση σε θέματα φυσικών καταστροφών πρέπει να ξεκινάει από την μικρή ηλικία. Χρήσιμες πληροφορίες – ενημερωτικό υλικό για τα παιδιά από διάφορες πηγές βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής:

Τα παιδιά αποτελούν μια από τις πιο ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού, καθώς οι εμπειρίες τους είναι περιορισμένες και επομένως οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να προφυλάξουν τη σωματική τους ακεραιότητα, τους είναι άγνωστοι. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο τα παιδιά να εκπαιδεύονται από μικρή ηλικία και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αξιοποιώντας και τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες ως ψηφιακοί ιθαγενείς, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα επικίνδυνα φυσικά φαινόμενα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες φυσικές καταστροφές. Είναι χρήσιμο να γνωρίζουν τα πιθανά πρόδρομα φαινόμενα μίας φυσικής καταστροφής, ώστε εγκαίρως να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης, καθώς και τις ενέργειες, που πρέπει να κάνουν ώστε να αντιμετωπίσουν την εκδήλωση και τις συνέπειες τέτοιων φυσικών καταστροφών.

Η ενημέρωση και η πρόληψη από κινδύνους φυσικών καταστροφών παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία των πολιτών από φυσικές καταστροφές. Όπως οι ενήλικες έτσι και τα τα παιδιά έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να είναι προστατευμένα, αλλά και το καθήκον να μάθουν πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους. Για το λόγο αυτό απαιτείται η κατάλληλη ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών.

Σχετικοί ενημερωτικοί σύνδεσμοι και ενημερωτικό υλικά για θέματα που αφορούν τα παιδιά και την αντιμετώπιση καταστροφών βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της περιφέρειας Αττικής στο σύνδεσμο:

Ενημερωνόμαστε και προστατευόμαστε:

Ενημερώνουμε και συζητάμε με τα παιδιά για τις φυσικές καταστροφές και τις οδηγίες προστασίας μας