Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ