Όπως δημοσιεύει η σελίδα του δήμου Γλυφάδας:

 

5η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (29.4.2020)

Ενημερωθείτε στα 2 ακόλουθα links:

ΣΧΕΔΙΟ_2ης_ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ_

Πρόσκληση_εισηγήσεις_5ου_ΔΣ