Κατηγορία κινδύνου 5 (κατάσταση συναγερμού) για την Αττική και άλλες περιοχές.

Ενημερωνόμαστε και προστατευόμαστε, λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα όπως αυτά που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο σποτ: