Κοινωνικοασφαλιστικό και Εργατικό Δίκαιο: Τι δικαιούστε και τί πρέπει να γνωρίζετε

|| Κάθε Πέμπτη ||

ΜουσελίμηςΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος, Δημήτρης Μουσελίμης (ειδικός στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο), απαντά στις ερωτήσεις σας

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1Η:

Είμαι γεννημένη τον 8/1964 και έχω ασφάλιση στο Δημόσιο από το 3/1983. Πότε θα μπορέσω να συνταξιοδοτηθώ με βάση τα νέα δεδομένα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας παραθέτετε, προκύπτει ότι έχετε συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε χρήση της διάταξης των 37 ετών ασφάλισης, τα οποία τα συμπληρώνετε το 2020 και πλέον μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε με νέο ηλικιακό όριο αυτό των 60 ετών και 3 μηνών. Είναι το πιο άμεσο συνταξιοδοτικό σενάριο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η:

Είμαι ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ ανελλιπώς και μέχρι 31/12/2015 έχω συνολικά 15 έτη και περίπου 6 μήνες. Γεννήθηκα τον 8/1952. Τι προβλέπεται για τη δική μου περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη με τις ελάχιστε χρονικές προϋποθέσεις, ήτοι 15 έτη ασφάλισης σε ηλικία 67 ετών.  Έχετε ναι μεν ήδη πάνω από 15 έτη ασφάλισης, ωστόσο γίνεστε 67 ετών τον 8/2019, οπότε και μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως, χωρίς να επηρεάζεστε από αυξήσεις ηλικιακών ορίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η:

Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ μόνο και μέχρι 31/12/2012 έχω υπολογίσει ότι έχω 9400 βαρέα ημερομίσθια. Έχω γεννηθεί τον 6/1960. Έχω 2 έτη κενά διαστήματα, 2 τέκνα και 2 έτη στρατό. Μπορώ να βγω άμεσα σε πλήρη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης με τις διατάξεις των 10500/7500 βαρέα και έτος θεμελίωση το 2011, όμως αφού έχετε έως 31/12/2012 9400, θεωρούμε ως δεδομένο ότι κάθε έτος επικολλάτε 300 ένσημα και άρα μέχρι 31/12/2011 έχετε 9100. Για τη συμπλήρωση των 10500 υπολείπονται (10500-9100)=1400 ημερομίσθιακαι επειδή ο νόμος για θεμελίωση το 2011 επιτρέπει κατά ανώτατο όριο αναγνώριση έως 1200 ημερών, προκύπτει ότι δεν μπορείτε να θεμελιώσετε με τις προϋποθέσεις του 2011. Συνεπώς ανήκετε στη κατηγορία των ασφαλισμένων που θεμελιώνουν το 2012. Όπως μας αναφέρετε έως 31/12/2012 έχετε 9400 ημερομίσθια, ο νόμος σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε κατ΄ανώτατο 1500 ημέρες ασφάλισης για θεμελίωση το 2012. Για να συμπληρώσετε τις 10500 σας υπολείπονται 1100 ημέρες ασφάλισης, τις οποίες  μπορείτε να αναγνωρίσετε 900 ημέρες από τα τέκνα σας και 200 ημέρες από τα κενά ασφάλισης.  Έχοντας συμπληρώσει τις 10500 ημέρες και εξ’ αυτών 7500 βαρέα, μπορείτε να αιτηθείτε πλήρους συντάξεως σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών, ηλικία την οποία έχετε ήδη συμπληρώσει. Μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης χωρίς να επηρεάζεστε από την αύξηση των ορίων ηλικίας καθώς ανήκετε στις σαφείς εξαιρέσεις του Ν. 4336/2015.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4Η:

Είμαι γεννημένη το 1953 και έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ μέχρι σήμερα περίπου 5000 ημερομίσθια. Είμαι ήδη συνταξιούχος του ΟΑΕΕ, μπορώ να αιτηθώ δεύτερης σύνταξης από το ΙΚΑ;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τη χορήγηση 2ης σύνταξης μειωμένης ο νόμος προβλέπει ότι απαιτούνται τουλάχιστον 4800 ημερομίσθια και η ηλικία των 67 ετών. Εσείς έχετε ήδη τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης αλλά ως γεννηθείσα το 1953 γίνεστε 67 ετών το 2020, οπότε και μπορείτε να αιτηθείτε 2ης σύνταξης μειωμένης κατά 50%.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5Η:

Έχω τέκνο ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας 80%, είμαι γεννημένη τον 9/1964 και έχω μέχρι 31/12/2015 έχω 6700 ημερομίσθια στο ΙΚΑ. Συνεχίζω να εργάζομαι. Τι προϋποθέσεις υπάρχουν για να βγω σε σύνταξη ως μητέρα αναπήρου τέκνου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οι προϋποθέσεις που υφίστανται προκειμένου να αιτηθείτε συντάξεως ως μητέρα αναπήρου τέκνου είναι:

Να έχετε συμπληρώσει 7500 ημερομίσθια, να μην έχετε καταστεί συνταξιούχος οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου ή να μην θεμελιώνετε δικαίωμα συνταξιοδότησης. Επίσης σωρευτικά θα πρέπει  το τέκνο να είναι άγαμο, ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, να μην εργάζεται και να μην νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού φορέα.  Για τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να συντρέχουν σχετικά με τον έτερο γονέα είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 3996/2011. Στην περίπτωση σας ωστόσο τις απαιτούμενες 7500 ημέρες ασφάλισης τις συμπληρώνετε, με δεδομένο ότι θα επικολλάτε κάθε έτος 300 ημερομίσθια, το 2018 και βάσει του Ν. 4336/2015, τίθεται όριο ηλικίας το 55ο έτος και θα μπορέσετε να αιτηθείτε συντάξεως σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών, εφόσον φυσικά συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του Ν. 3996/2011.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6Η:

Έχω ασφάλιση ΙΚΑ από το 1978 και μέχρι 12/2015 έχω 10600 ημερομίσθια εκ των οποίων 8900 βαρέα. Μπορώ να αναγνωρίσω πλασματικό χρόνο από τα 2 τέκνα και 2,5 χρόνια από στρατιωτική θητεία. Η ημερομηνία γέννησης μου είναι 3/1963. Με ποιες προϋποθέσεις  μπορώ να αιτηθώ σύνταξης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Έχετε, όπως μας λέτε 10600 ημερομίσθια μέχρι 31/12/2015, άρα έως 31/12/2011 και με δεδομένο ότι κάθε έτος επικολλούσατε 300 ημέρες ασφάλισης, είχατε  9400 ημερομίσθια. Με αναγνώριση 1100 ημερών, από τα τέκνα σας (900η.ε.) και τα υπόλοιπα από το στρατό, συμπληρώνετε τις 10500 η.ε. και εφόσον εξ ‘αυτών 7500 είναι βαρέα μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως με έτος θεμελίωσης το 2011 όταν φτάσετε στην ηλικία των 55 ετών και 9 μηνών και για μειωμένη στην ηλικία των 53 ετών και 9 μηνών. Παρόλο που συμπληρώνετε τα ανωτέρω ηλικιακά όρια μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, δεν θίγεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων, καθώς όσοι συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις των βαρέων εξαιρούνται από τις νέες αλλαγές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7Η:

Είμαι γεννηθείς τον Νοέμβριο του 1959. Μέχρι 31/12/2011 έχω 10300 ημερομίσθια στην ασφάλιση του ΙΚΑμαζί με 200 ημερομίσθια από εφεδρεία. Δεν έχω υπηρετήσει στρατό ούτε έχω τέκνα και σπουδές για να αναγνωρίσω. Επίσης υπήρξα άνεργος για ένα έτος πριν το 2010. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Πώς μπορώ να βγω άμεσα σε σύνταξη;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας για τη συμπλήρωση των 10500 ημερών ασφάλισης έως 31/12/2011 σας  λείπουν 200 ημέρες ασφάλισης, τις οποίες μπορείτε να αναγνωρίσετε χωρίς κόστος εξαγοράς από την επιδοτούμενη ανεργία που λέτε ότι έχετε πριν το 2010, εφόσον προσκομίσετε και σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ που να το πιστοποιεί. Ο νόμος προβλέπει ότι εφόσον συμπληρώσετε τις 10500 μέχρι 31/12/2011 δικαιούστε σύνταξη με συνολικό χρόνο ασφάλισης 10800 ημερομίσθια σε ηλικία 58 ετών. Με την αναγνώριση έχετε τις  10500 ημέρες ασφάλισης και με συνυπολογισμό των ημερομισθίων από το 2011 έως και σήμερα υπερκαλύπτετε τις απαιτούμενες 10800 και καθώς έχετε συμπληρώσει το 58οέτος της ηλικίας σας τον 11/2017, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία  59 ετών και 6 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8Η:

Έχω γεννηθεί τον 7/1958 και είμαι ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ. Υπολογίζω ότι έως 31/12/2012 συμπληρώνω την 35ετία με πραγματική απασχόληση. Πλασματικό χρόνο έχω μόνο σπουδές. Τι προβλέπεται για τη δική μου περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μας λέτε ότι έχετε 35 έτη μέχρι 31/12/2012, με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο μπορούσατε να βγείτε σε σύνταξη με συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 ετών σε ηλικία 59 ετών. Στο ερώτημά σας δεν διευκρινίζεται εάν εξακολουθείτε να εργάζεστε προκειμένου να συμπληρώσετε με την απασχόληση πέραν του 2012 την απαιτούμενη 37ετία. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσετε εάν έχετε την 37ετία. Ως γεννηθείσα τον 7/1958 γίνεστε 59 τον 7/2017 και συνεπώς, επηρεαζόμενη από την αύξηση των ηλικιακών ορίων του Ν. 4336/2015, θα μπορέσετε να αιτηθείτε συντάξεως σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ9Η:

Είμαι γεννηθείσα τον 5/1963. Ασφαλίστηκα πρώτη φορά τον 5/1993 και μέχρι 31/12/2015 έχω περίπου 6300 ημερομίσθια. Τι προβλέπεται για τη δική μου περίπτωση συνταξιοδοτικά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας από τη στιγμή που ασφαλιστήκατε πρώτη φορά τον 5/1993 είστε νέα ασφαλισμένη, γεγονός που σημαίνει ότι μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε για πλήρη σύνταξη είτε με 40 έτη ασφάλισης στην ηλικία των 62 ετών ή με όσα έχετε στην ηλικία των 67 ετών. Μπορείτε να αιτηθείτε και μειωμένη σύνταξης στην ηλικία των 62 ετών με την πρόσθετη ειδική προϋπόθεση να υπάρχουν 750 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον, την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10Η:

Είμαι γεννημένη τον 8/1961 και έχω ασφάλιση ΙΚΑ μόνο. Εξακολουθώ και εργάζομαι και μέχρι 12/2015 έχω περί τα 8300 ημερομίσθια. Το δεύτερο τέκνο μου ενηλικιώθηκε το 2011. Μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι 12/2015 είχατε 8300 ημέρες ασφάλισης θεωρώντας ως δεδομένο ότι επικολλούσατε κάθε έτος 300 ημερομίσθια, μέχρι 31/12/2010 έχετε 6800 ημέρες ασφάλισης, ήτοι υπερκαλύπτονται τα απαιτούμενα 5500 ημερομίσθια και εφόσον το τέκνο σας είναι ανήλικο το 2010 μπορείτε να βγάλετε πλήρη σύνταξη με έτος θεμελίωσης το 2010 σε ηλικία 55 ετών. Ως γεννηθείσα το 1961, συμπληρώσατε το 55ο έτος σας το 2016, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και ως εκ τούτου επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων. Πλέον μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε από την ηλικία των 58 ετών.

 

Ευχαριστούμε τον Εργατολόγο – Δικηγόρο Δημήτρη Μουσελίμη (www.e-syntaxi.gr), για τις πληροφορίες.

 

 

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ