ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΥΤΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Στο πλαίσιο της ανοικτής συνεργασίας του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης και ειδικότερα του Τμήματος Πρόληψης & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, με τη Κοινωφελή με Κερδοσκοπική Οργάνωση Αποστολή “ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ” και την εφαρμογή του προγράμματος “Στηρί-ζουμε” Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους, έγινε παραλαβή στις 14 Ιανουαρίου 2016 στο χώρο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, 15 ακόμη κυτίων πρώτων βοηθειών για τα οχήματα του Δήμου μας που χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους.

Η παράδοση έγινε στους εργαζόμενους στα απορριμματοφόρα, παρουσία της κ/ας Μαρκάκη εκ μέρους της αποστολής ΑΝΘΡΩΠΟΣ και των Αντιδημάρχων κ/ου Κρητικού και κ/ου Μηνόπουλου που είχε την πρωτοβουλία για τη προμήθεια των κυτίων και της προϊσταμένης του τμήματος Δημόσιας Υγείας κ/ας Δερμιτζάκη.