Όπως δημοσιεύει η “Λαϊκή Συσπείρωση Γλυφάδας” από την σελίδα της:

Γιατί αρνείται η Δημοτική Αρχή την χορήγηση πληροφοριών σχετικά με ερωτήσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης που αφορούν τον Υμηττό;

Η ανησυχία των κατοίκων της Τερψιθέας και όχι μόνο, είναι μεγάλη για τις εργασίες που γίνονται στον Υμηττό δίπλα από το νέο κοιμητήριο. Παρόλα αυτά ο Δήμαρχος και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι αγνοούν τις ανησυχίες των κατοίκων , αλλά ακόμα πιο επιδεικτικά αγνοούν τις ερωτήσεις που έχει καταθέσει ο Επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Γλυφάδας Αλέξης Στεφανίδης με γραπτό αίτημα από τις 08/01/21 καθώς και με αρκετές ερωτήσεις σε προηγούμενα και επόμενα Δ.Σ.

Η Δημοτική αρχή Γλυφάδας που επικαλείται συνεχώς την τήρηση των νόμων , γιατί δεν τηρεί και σε αυτή την περίπτωση το άρθρο 10 και το άρθρο 12 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου που αναφέρει τα εξής :

«Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να καταθέτουν γραπτές ερωτήσεις, προς το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο, ανάλογα με το θέμα, Αντιδήμαρχο, οι οποίες απαντώνται εγγράφως ή προφορικώς εντός μηνός».

«Οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να ζητούν δια του Προέδρου από το Δήμαρχο, τη Δημαρχιακή Επιτροπή και τους Αντιδημάρχους πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων των μελών τους. Οι παραπάνω οφείλουν να παρέχουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία εντός μηνός».

Εάν λοιπόν η δημοτική αρχή επιλέγει να να μην παρέχει στοιχεία ως οφείλει σε εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους για σοβαρά ζητήματα που αφορούν την πόλη μας , τι κάνει άραγε με τους «απλούς» πολίτες ;
Τι γίνεται τελικά στο βουνό, με τι όρους και με ποιες αποφάσεις ;

Αίτηση προς τον Δήμο Γλυφάδας

Προς :
• Κο Δήμαρχο Γλυφάδας, Γ. Παπανικολάου.

Κοινοποίηση:

  • Κο Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο, Π.Δορκοφίκη.
  • Κο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, Γ. Αγγελόπουλο.
  • Κο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Δ. Ακρίβο.
  • Κο Αντιδήμαρχο Πρασίνου, Δ. Αγγελάτο.
  • Κο Αντιδήμαρχο Δημοτικών Εγκαταστάσεων, Μ. Κασσέρη.
  • Κα Πρόεδρο Δ.Σ. Γλυφάδας, Α. Αργυροπούλου.
  • Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων.

Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε την άμεση χορήγηση όλων των στοιχείων και από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, τις ανάλογες μελέτες αλλά και τις συμβάσεις που έχει συνάψει ο Δήμος καθώς και τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού συμβουλίου που αφορούν:

  1. Τα έργα περίφραξης και διαμόρφωσης μέρους του Υμηττού, παρακείμενου του νέου νεκροταφείου Γλυφάδας, ιδιοκτησίας Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας και αν πραγματοποιούνται με εξοπλισμό και δαπάνες του Δήμου Γλυφάδας.
  2. Το σχέδιο της σύμβασης και τις μελέτες που αφορά την μίσθωση επιπλέον στρεμμάτων πέρα από το νεκροταφείο από το Μετοχικό Ταμείο για συναφείς χρήσεις καθώς και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
  3. Τις αποφάσεις του Δ.Σ. που εγκρίνουν την εναπόθεση οικοδομικών μπαζών από φορτηγά του Δήμου στον Υμηττό στο κομμάτι δίπλα από το ρέμα . Από ποια έργα που βρίσκονται σε ισχύ στον δήμο μας προέρχονται αυτά τα μπάζα. Τις συμβάσεις με τους εργολάβους καθώς και τις αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου για την τοποθέτηση εκεί μηχανήματος για την επεξεργασία των μπαζών και που πάνε μετά την επεξεργασία.

 

Ο Επικεφαλής και Δημοτικός Σύμβουλος

Αλέξης Στεφανίδης