Εμπορικός Σύλλογος Γλυφάδας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο νέος νόμος 4314/2014 (ΦΕΚ 265Α – επισυνάπτεται στην παρούσα), κατά το άρθρο 16 του οποίου, δίνεται η δυνατότητα στους συναδέλφους που το επιθυμούν να ανοίξουν τα καταστήματά τους την τελευταία Κυριακή του χρόνου, 28 Δεκεμβρίου 2014.
Το γενικότερο πλαίσιο που ισχύει για τις ώρες ανοίγματος είναι αυτό που γενικότερα ισχύει για τις Κυριακές, δηλαδή από ώρα 11.00 έως ώρα 20.00 (άρθρο 16 παρ. 3β ν. 4177/2013), ενώ οι Εμπορικοί Σύλλογοι έχουν την δυνατότητα να προσαρμόσουν εντός αυτού τα σχετικά εορταστικά τους ωράρια.
Λόγω του γενικότερου και ιδιαίτερα αυξημένου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η δημοσίευση της σχετικής διάταξης, παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε την παρούσα αμέσως και με κάθε δυνατό τρόπο στα μέλη σας.
Ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Καλές Δουλειές.