ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η σύσταση της Δημοτικής Ιματιοθήκης εντάσσεται στο πλαίσιο της ασκούμενης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ελληνικού – Αργ/λης με στόχο την συμπληρωματική υποστήριξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού της πόλης μας. Η λειτουργία της αποσκοπεί ειδικότερα στην δωρεάν παροχή ειδών ένδυσης, υπόδησης και άλλων χρηστικών αντικειμένων καινούργιων ή μεταχειρισμένων που βρίσκονται σε καλή κατάσταση, σε πολίτες, κάτοικους του Δήμου Ελληνικού – Αργ/λης που αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες, και αδυνατούν να ανταποκριθούν σε βασικές ανάγκες διαβίωσης.

Η Δημοτική Ιματιοθήκη στεγάζεται σε ισόγειο κτίσμα επί της οδού Τριπόλεως 19 στην Αργυρούπολη απέναντι από το Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ και λειτουργεί κάθε πρώτο και τρίτο Σάββατο του μήνα με ωράριο 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Επιπλέον η Ιματιοθήκη θα παραμένει ανοιχτή κάθε Τετάρτη 17.00μ.μ έως 19.00μ.μ προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πολίτες που θέλουν να προσφέρουν ρούχα ή άλλα είδη. Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι όλα τα προς διάθεση είδη –ειδικά τα μεταχειρισμένα – είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση.

Η εξυπηρέτηση των δικαιούχων των παροχών της Δημοτικής Ιματιοθήκης πραγματοποιείται από προσωπικό του Δήμου και από ομάδα εθελοντών πολιτών. Το ωράριο λειτουργίας της Ιματιοθήκης μπορεί να αλλάζει αιφνιδιαστικά ανάλογα με την διαθεσιμότητα και τον χρόνο των εθελοντών. Για κάθε αλλαγή και προς αποφυγή ταλαιπωρίας των εξυπηρετούμενων θα αναρτάται εγκαίρως σχετική ανακοίνωση.

Βασικό κριτήριο για την ένταξη, μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών, στους δικαιούχους της Δημοτικής Ιματιοθήκης είναι η διαπίστωση της οικονομικής αδυναμίας, η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση και οι γενικότερες συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά ζητήματα που συνυπάρχουν.

Τα δικαιολογητικά και η σχετική αίτηση υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. Οι δικαιούχοι κατόπιν, παραλαμβάνουν από την Υπηρεσία σχετική Κάρτα Εξυπηρετούμενου, διάρκειας ενός έτους.

Στην επίσημη σελίδα του δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, επισυνάπτονται Έντυπο Αίτησης και κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που είναι δικαιούχοι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου δεν υποχρεούνται σε εκ νέου υποβολή δικαιολογητικών παρά μόνο στην συμπλήρωση της σχετικής αίτησης.