ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Όπως ενημερώνει ο δήμος ΕλληνικούΑργυρούπολης από τη σελίδα του:

“Λόγω υποβολής μεγάλου αριθμού αιτήσεων παρακαλούμε τους δημότες μας να μην αποστέλλουν άλλες αιτήσεις δεδομένου ότι δεν θα είναι δυνατόν να ενταχθούν στα τμήματα.

Όλοι όσοι υπέβαλλαν αίτηση θα ενημερωθούν προσωπικά για την συμμετοχή τους ή μη στα τμήματα.

Ευχαριστούμε όλους όσους υπέβαλαν αίτηση και ελπίζουμε να εντάξουμε ακόμη περισσότερους δημότες μας σε επόμενη οργάνωση του προγράμματος.”