Μεταμόσχευση μαλλιών – Νέα μέθοδος βάζει τέλος στην παραπλάνηση στη μεταμόσχευση μαλλιών

 

Δερματολόγοι εξειδικευμένοι στην τριχοσκόπηση παρατηρούν σε πολλά άτομα που έχουν κάνει μεταμόσχευση μαλλιών ότι ο αριθμός των τελικά εκφυόμενων τριχοθυλακίων είναι κατά πολύ μικρότερος από τον αριθμό των τριχοθυλακίων  που είχαν συμφωνήσει πριν την εφαρμογή και πλήρωσαν. Διαπιστώθηκε ότι συχνά προκύπτουν ασάφειες σχετικά με τον αριθμό αυτόν, με αποτέλεσμα οι ασθενείς που έχουν χρεωθεί για συγκεκριμένο αριθμό τριχοθυλακίων, να αισθάνονται τελικά παραπλανημένοι ως προς τη συμφωνία και απογοητευμένοι ως προς το αποτέλεσμα.

Μέχρι πρότινος δεν υπήρχε κάποια μέθοδος που να επέτρεπε με αντικειμενικό τρόπο τη διασταύρωση του αριθμού των τριχοθυλακίων που μεταφέρονται και τελικά επαναφυτρώνουν. Κατά συνέπεια, κυριαρχεί δυσπιστία από μέρους των ενδιαφερομένων και πολλοί μένουν δυσαρεστημένοι.

Αυτό το «γκρίζο σημείο» έρχεται να φωτίσει μία καινοτόμος μέθοδος στη μεταμόσχευση μαλλιών. Με την «Τριχοσκοπικά Ελεγχόμενη FUE», ο αριθμός των εκφυόμενων τριχοθυλακίων συμφωνείται αρχικά και αποδεικνύεται ανά πάσα στιγμή με την αντικειμενική εξέταση της τριχοσκόπησης. Με τον τρόπο αυτόν, ο καθένας μπορεί να είναι πλέον σίγουρος ότι πληρώνει για όσα τριχοθυλάκια τελικά επαναφυτρώνουν.

 «Η τριχοσκόπηση είναι το εργαλείο που επιτρέπει να δίνεται εγγύηση αριθμού τριχοθυλακίων, αφού μέχρι πρότινος επικρατούσε μία ασαφής θεώρηση, «γενικά και αόριστα», ως προς τον αριθμό των εκφυόμενων τριχοθυλακίων», τονίζει ο Δερματολόγος Dr. Χριστόφορος Τζερμιάς.

«Η καθοριστική εξέταση της τριχοσκόπησης βασίζεται σε ένα εξειδικευμένο λογισμικό (IQ software), το οποίο πριν τη μεταμόσχευση μας επιτρέπει να μελετάμε λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά του τριχωτού της κεφαλής, να προσδιορίζουμε τις ανάγκες κάλυψης στις αραιωμένες περιοχές και να υπολογίζουμε τον ακριβή αριθμό τριχοθυλακίων που μπορούν να μεταμοσχευθούν ανά περίπτωση. Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο όμως και αφού ολοκληρωθεί η μεταμόσχευση μαλλιών, καθώς αποκαλύπτει με αδιαμφισβήτητο τρόπο τον αληθινό αριθμό των τριχοθυλακίων που πράγματι μετεμφυτεύθηκαν και τον αριθμό αυτών που επαναφύτρωσαν, καθώς προσφέρει ποσοστιαίες μετρήσεις και συγκριτικές εικόνες ”πριν και μετά” τη μεταμόσχευση FUE».

Η «Τριχοσκοπικά Ελεγχόμενη FUE» συνδυάζει και όλα τα πλεονεκτήματα της εξαγωγής μεμονωμένων τριχοθυλακίων και όχι λωρίδας δέρματος από τη δότρια περιοχή, όπως συνέβαινε παλαιότερα με τη μέθοδο Strip. Η μέθοδος FUE είναι μία ασφαλής μέθοδος, που πραγματοποιείται χωρίς πόνο, δεν αφήνει ουλές ή σημάδια, ελαχιστοποιεί τον χρόνο αποθεραπείας και προσφέρει άριστο φυσικό αποτέλεσμα. Τα νέα μαλλιά μεγαλώνουν κανονικά, έχουν το ίδιο χρώμα και την ίδια ποιότητα με τα φυσικά μαλλιά, λούζονται, κουρεύονται και δεν χρειάζονται καμία ειδική φροντίδα. «Το κυριότερο όμως πλεονέκτημα των μεταμοσχευμένων τριχών είναι ότι δεν ξαναπέφτουν ποτέ», τονίζει ο Dr. Χριστόφορος Τζερμιάς.

Στα πλαίσια της «Τριχοσκοπικά Ελεγχόμενης FUE», στα δερματολογικά ιατρεία IQ παρέχεται στους ενδιαφερόμενους εγγύηση αριθμού τριχοθυλακίων με συμπληρωματική FUE χωρίς χρέωση (guarantee per follicle). «Πριν αλλά και μετά από 12 μήνες, διενεργείται τριχοσκόπηση στη δέκτρια και στη δότρια περιοχή, κατά την οποία μετρούνται ακριβώς τα τριχοθυλάκια που μεταφέρθηκαν, ώστε να διαπιστωθεί ο ακριβής αριθμός των τριχοθυλακίων που επαναφύτρωσαν, λαμβανομένης υπόψη μιας μικρής φυσικής αποδεκτής απόκλισης της τάξης του 5%», επισημαίνει ο Dr. Χριστόφορος Τζερμιάς.

Η  «Τριχοσκοπικά Ελεγχόμενη FUE» έχει γίνει γνωστή και ως «Guarantee per follicle FUE». Μάλιστα, η τεχνογνωσία των δερματολογικών ιατρείων IQ στη μέθοδο αυτή έχει περάσει τα σύνορα της χώρας μας, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη πολλών ασθενών από την Αγγλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που λόγω εκπαίδευσης εκτιμούν ιδιαίτερα και θέλουν να πληρώνουν αυτό που παίρνουν.

Περισσότερες πληροφορίες για τη  μέθοδο «Τριχοσκοπικά Ελεγχόμενη FUE με εγγύηση αριθμού τριχοθυλακίων» μπορείτε να διαβάσετε εδώ: http://tinyurl.com/jlbt7jp

Σχετικό βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=TWajS_99Wg8