Ο εργατολόγος-δικηγόρος Δ. Μουσελίμης απαντά στις ερωτήσεις σας

ΜουσελίμηςΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις σας και ο απαντήσεις του ειδικού στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο, Δημήτρη Μουσελίμη (part 11):

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1Η:

Είμαι γεννημένη τον Σεπτέμβριο του 1962 και εργάζομαι με βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα από το 1991. Μέχρι 31/12/15 είχα συγκεντρώσει περίπου 5900 ένσημα. Ενδιαφέρομαι να μάθω πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με βάση τα στοιχεία που μας δίνετε και καθώς είχατε συμπληρώσει μέχρι 31/12/2011 τα απαραίτητα 4500 ένσημα, στην δική σας περίπτωση μάλιστα, όλα σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, έχετε δικαίωμα να καταθέσετε για σύνταξη στην ηλικία των 56 ετών, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2018.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η:

Έχω γεννηθεί τον 8/1958 και είμαι α­σφα­­λισμένος στο ΙΚΑ από το 1976. Έχω μέχρι σήμερα (6/2016) 10800 βαρέα ένσημα, καθώς όλα τα χρόνια εργάζομαι ως οδηγός. Έχω δύο τέκνα. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με βάση τα στοιχεία που μας δίνετε προκύπτει ότι μέχρι 31/12/12 είχατε 9750 βαρέα ένσημα. Με αναγνώριση 750 ημερών από τα τέκνα σας, συμπληρώνετε τις απαιτούμενες 10500 ημέρες ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και έτος θεμελίωσης το 2012 και μπορείτε να λάβετε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών. Καθώς έχετε ήδη συμπληρώσει την παραπάνω ηλικία, μπορείτε άμεσα να καταθέσετε αίτηση για σύνταξη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η:

Είμαι γεννημένος το 1960. Έχω οκτώ χρόνια ασφάλισης στο ΙΚΑ από το 1983 έως το 1990 και από 1/1/1992 μέχρι σήμερα διατηρώ κατάστημα και έχω ασφάλιση στον ΟΑΕΕ. Θα ήθελα να μάθω εάν και πότε μπορώ να καταθέσω για σύνταξη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον ΟΑΕΕ, θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει 35 χρόνια ασφάλισης. Την εν λόγω προϋπόθεση δεν φαίνεται να μπορείτε να συμπληρώσετε αναδρομικά μέχρι το 2012, συνυπολογίζοντας τους χρόνους ασφάλισης σας σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. Έτσι μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 62 ετών με 40 συνολικά έτη ασφάλισης.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4Η:

Έχω γεννηθεί το 1958 και έχω 5.800 ένσημα στο ΙΚΑ από το 1985 μέχρι και το 2013 οπότε απολύθηκα από την εργασία μου. Έκτοτε είμαι άνεργος. Θα ήθελα να μου πείτε αν μπορώ να καταθέσω για μειωμένη σύνταξη καθώς δεν έχω άλλο εισόδημα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για να συνταξιοδοτηθείτε από το ΙΚΑ με μειωμένη σύνταξη θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας σας. Παράλληλα θα πρέπει να έχετε 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, προϋπόθεση που δυστυχώς δεν πληροίτε.

Πλήρη σύνταξη μπορείτε να λάβετε στο 67ο έτος της ηλικίας σας.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5Η:

Είμαι γεννηθείσα το 1968 και έως 31-12-2010 είχα 5.500 ένσημα και 2 ανήλικα παιδιά. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να συνταξιοδοτηθώ ως μητέρα ανηλίκου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για να συνταξιοδοτηθείτε ως μητέρα ανηλίκου θα πρέπει να συντρέχει παράλληλα ανηλικότητα τέκνου και να έχετε 5.500 ημέρες ασφάλισης. Εφόσον οι προϋποθέσεις αυτές συντρέχουν μέχρι 31-12-2010, θα μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 50 ετών με μειωμένη και σε 55 με πλήρη εφόσον τελευταίος φορέας είναι το ΙΚΑ. Δεδομένου ότι συμπληρώνετε το 50ό έτος το 2018, το όριο ηλικίας για να λάβετε μειωμένη είναι πλέον το 60ο και 2 μήνες. Για τη λήψη πλήρους σύνταξης,  όριο ηλικίας καθίσταται πλέον το 67ο έτος της ηλικίας σας.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6Η:

Είμαι γεννηθείς τον 7/1955 με πρώτη ασφάλιση στο ΙΚΑ και κατόπιν έως και σήμερα είχα ασφάλιση στο ΤΑΕ. Υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2012 έχω συνολικά 34 έτη και 2 μήνες. Σας ενημερώνω ότι έχω 1 τέκνο και έχω υπηρετήσει 24 μήνες στο στρατό. Τι μπορώ να κάνω για να βγω άμεσα σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωσή σας εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης το 2012. Πιο συγκεκριμένα απαιτούνται να έχουν συμπληρωθεί έως 31/12/2012 35 έτη ασφάλισης, ώστε με συνολικό χρόνο 37 ετών να μπορέσετε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι 31/12/2012 έχετε ήδη 34 έτη και 2 μήνες πραγματικής ασφάλισης, για να συμπληρώσετε την 35ετία θα πρέπει να αναγνωρίσετε τους 10 μήνες που σας υπολείπονται από το τέκνο σας. Έτσι έχοντας την 35ετία και με συνυπολογισμό των ετών ασφάλισης  του 2013 και έκτοτε έχετε και συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 έτη. Σχετικά με την ηλικία, ως γεννηθείς τον 7/1955 συμπληρώσατε το 60ο έτος τον 7/2015, ήτοι πριν την ψήφιση του Ν. 4336/2015, που επέβαλε αύξηση των ηλικιακών ορίων κι επομένως δεν επηρεάζεστε από αυτό. Μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7Η:

Έχω ασφάλιση στο ΝΑΤ και στη συνέχεια έως σήμερα ασφάλιση στο ΙΚΑ. Συνολικό χρόνο ασφάλισης έως 31/12/2015 έχω 9450. Είμαι γεννημένος τον 6/1954. Έχω 2 τέκνα και 26 μήνες στρατό. Εξακολουθώ να εργάζομαι. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης το 2012. Θεωρώντας ως δεδομένο ότι κάθε έτος επικολλούσατε 300 ημερομίσθια και εφόσον μέχρι 31/12/2015 έχετε 9450 ημερομίσθια, σημαίνει ότι μέχρι 31/12/2012 έχετε 8550. Για να συμπληρώσετε τα 10500 σας λείπουν 1950 ημερομίσθια, τα οποία δεδομένου ότι ο νόμος σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε για θεμελίωση το 2012 κατά ανώτατο όριο 5 έτη, δεν είναι εφικτό ούτε με τις αναγνωρίσεις να συμπληρώσετε την 35ετία. Συνεπώς ανήκετε στους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2013 με 12000 ημερομίσθια σε ηλικία 62 ετών. Σχετικά με την ηλικία, τον 6/2016 συμπληρώσατε την ηλικία των 62 ετών, όμως σχετικά με τον χρόνο ασφάλισης υπολογίζοντας ότι για θεμελίωση από το 2013 μπορείτε να αναγνωρίσετε πλασματικό χρόνο 7 ετών, ήτοι 84 μηνών, φτάνετε τα 11550 ημερομίσθια πραγματικής απασχόλησης και πλασματικού χρόνου. Για τη συμπλήρωση των 12000 υπολείπονται 450 ημερομίσθια, τα οποία πρέπει να συμπληρώσετε με πραγματική απασχόληση, προκειμένου να μπορέσετε να αιτηθείτε σύνταξης.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8Η:

Είμαι γεννημένη τον 8/1961 και έχω μέχρι τον 12/2012 στην ασφάλιση του ΙΚΑ 5600 ημερομίσθια εκ των οποίων 5000 βαρέα. Τι προβλέπεται συνταξιοδοτικά για τη δική μου περίπτωση; Επηρεάζομαι από τα νέα δεδομένα;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε έχετε 5600 μέχρι 31/12/2012,άρα με δεδομένο ότι επικολλάτε κάθε έτος 300 ημερομίσθια, έχετε έως 31/12/2010 5000 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 4400 βαρέα ένσημα. Ο νόμος προβλέπει ότι εάν συμπληρωθούν μέχρι 31/12/2010 4500 ημερομίσθια εκ των οποίων 3600 βαρέα και εξ΄ αυτών 1000 ημερομίσθια τα τελευταία 13 έτη μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 55 ετών. Εάν επιβεβαιωθεί ότι από τα 4400 ημερομίσθια που έχετε μέχρι 31/12/2010 τα 1000 είναι όντως τα τελευταία 13 έτη θα μπορέσετε να καταθέσετε για σύνταξη μόλις συμπληρώσετε το 55ο έτος της ηλικίας σας, τον 8/2016, χωρίς να επηρεάζεστε από την αύξηση στα ηλικιακά όρια καθώς οι διατάξεις των βαρέων ανήκουν στις σαφείς εξαιρέσεις του Ν. 4336/2015.

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 9Η:

Είμαι γεννηθείσα τον 2/1963. Ασφαλίστηκα πρώτη φορά τον 4/1993 και μέχρι 31/12/2015 έχω περίπου 6274 ημερομίσθια. Τι προβλέπεται για τη δική μου περίπτωση συνταξιοδοτικά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας από τη στιγμή που ασφαλιστήκατε πρώτη φορά τον 4/1993 είστε νέα ασφαλισμένη, γεγονός που σημαίνει ότι θα συνταξιοδοτηθείτε με 40 έτη ασφάλισης, ήτοι 12000 ημερομίσθια για πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών και για μειωμένη σε ηλικία 62 ετών και με την πρόσθετη ειδική προϋπόθεση να υπάρχουν 750 ημέρες ασφάλισης  τουλάχιστον, την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 10Η:

 Πάσχω από β΄ ομόζυγο μεσογειακή αναιμία και μέχρι 31/6/2016 συμπληρώνω 4000 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ. Η επιχείρηση που δουλεύω σε λίγους μήνες θα κλείσει. Είμαι γεννημένος το 1968. Πότε μπορώ να αιτηθώ σύνταξης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο νόμος προβλέπει για τους πάσχοντες από περιοριστικά αναφερόμενες στο νόμο παθήσεις, μεταξύ αυτών και η β’ ομόζυγος μεσογειακή αναιμία, τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με χρόνο ασφάλισης 4050 ημέρες εργασίας και προνομιακό υπολογισμό του ποσού της σύνταξης ίσο με 35ετή ασφάλιση. Εσείς έχετε 4000 ημέρες ασφάλισης μέχρι 6/2016, προκειμένου να κάνετε χρήση αυτής της προνομιακής διάταξης πρέπει να επικολλήσετε τουλάχιστον άλλες 50 ημέρες ασφάλισης.

 

Μουσελίμης

GLYFADA METROPOLITANSΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας.