Προθεσμία που εκπνέει προς το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας δόθηκε στη Hard Rock International (HRI) προκειμένου να καταθέσει τυχόν παρατηρήσεις επί της τεχνικής προσφοράς της κοινοπραξίας Mohegan ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που αποσφραγίστηκε την περασμένη Πέμπτη, στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού -Αγίου Κοσμά.

Παρότι η κοινοπραξία Mohegan ΓΕΚΤΕΡΝΑ (“Inspire Athens”) είναι πλέον η μόνη διεκδικήτρια της άδειας, έπειτα από την απόρριψη της προσφοράς της HRI (και όλων των προσφυγών που κατέθεσε), το πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού αλλά και το γεγονός πως έχει υποβάλει στο ΣτΕ αίτηση ακύρωσης της απόφασης αποκλεισμού της, προβλέπει πως διατηρεί δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία. Αυτό συνέβη την περασμένη Πέμπτη όταν εκκίνησε η δεύτερη φάση του διαγωνισμού και αποσφραγίστηκε η τεχνική προσφορά των Mohegan ΓΕΚΤΕΡΝΑ, με τη διαδικασία να συνεχίζεται και την Παρασκευή.

Αποτέλεσμα είναι να προκύπτει μια ακόμη καθυστέρηση στη διαδικασία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού που υπό άλλες περιστάσεις θα έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί. Σημειώνεται πως στις 4 Οκτωβρίου 2019 κατατέθηκαν οι προσφορές των δύο διαγωνιζόμενων και στη συνέχεια αποφασίστηκε ο αποκλεισμός της HRI από τη συνέχεια λόγω σοβαρών παραλείψεων στο φάκελο συμμετοχής της. “Στην παρούσα φάση ο διαγωνισμός βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και δεν επιτρέπεται η παραμικρή παρέκκλιση από το πλαίσιο διενέργειας του, ακόμη και εάν αυτό σημαίνει νέες καθυστερήσεις”, ανέφερε μιλώντας στο Capital.gr. πηγή που μετέχει στη διαδικασία.

Γεγονός πάντως παραμένει ότι ο διαγωνισμός έχει και επισήμως εισέλθει στη δεύτερη φάση του, με προοπτική – εφόσον η τεχνική προσφορά πληροί τους όρους –  στη συνέχεια να ακολουθήσει το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς των Mohegan-ΓΕΚΤΕΡΝΑ. Όπως προβλέπεται από το κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού, η βαθμολογία υπολογίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα της τεχνικής (συντελεστής 40%) και οικονομικής προσφοράς (60%) και κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η “πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας”.

Ακολούθως θα πρέπει να συνταχθεί το πρακτικό με την τελική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) ως αναθέτουσα αρχή. Εφόσον το σχήμα Mohegan/ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, θα ακολουθήσει η διαδικασία για την σύνταξη της σύμβασης, η οποία θα πρέπει να περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σε ότι αφορά στην έναρξη ορισμένων πρόδρομων έργων (κατεδαφίσεις κτισμάτων) στην έκταση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, πληροφορίες αναφέρουν πως σύντομα αναμένεται να συνεδριάσει το ΔΣ της Ελληνικό ΑΕ ώστε να εγκρίνει τη σύμβαση δωρεάς με τη Lamda. Υπενθυμίζεται ότι με νομοθετική ρύθμιση έχει προβλεφθεί η υλοποίηση πρόδρομων κατασκευαστικών εργασιών στην έκταση προτού ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών για την απόκτηση του 100% της εταιρείας Ελληνικό ΑΕ. Οι εργασίες αυτές αφορούν στην κατεδάφιση περίπου 450 κτισμάτων, ενώ μια σειρά άλλων έχουν κριθεί διατηρητέα.

 

source

photo αρχείου