Μια νέα εποχή στην διαχείριση των βιοαποβλήτων ξεκινά στον δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης δικαιώνοντας τις επίμονες προσπάθειες της δημοτικής αρχής να εκσυγχρονίσει την διαχείριση των απορριμμάτων σε κάθε σπίτι με φιλικό πλέον τρόπο για το περιβάλλον.

Ο δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης εξασφάλισε την ένταξη του στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων” στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020” που σηματοδοτεί τη χρηματόδοτηση του Δήμου με περίπου 1.200.000€ για την ανακύκλωση πάνω από 4.500 τόνων βιοποβλήτων το χρόνο.

Η δράση περιλαμβάνει:
– Αγορά και διανομή 800 μονάδων οικιακής κομποστοποίησης (κήπων) για την εξυπηρέτηση δημοτών που διαθέτουν κατάλληλο χώρο.

– Αγορά και εγκατάσταση στις γειτονιές 20.000 κάδων βιοαποβλήτων των 10L, καθώς και 1.200 κάδων των 240L.

– Αγορά και διανομή στα σπίτια 1.000.000 ειδικών σάκων για τη συλλογή και διαχωρισμό των βιοαποβλήτων στην πηγή.

– Αγορά δύο απορριμματοφόρων οχημάτων για τη συλλογή και μεταφορά των βιο-αποβλήτων τα οποία θα φέρουν και μηχανισμό πλύσης των κάδων.

– Αγορά ενός μηχανήματος επιτόπιας κομποστοποίηση βιοαποβλήτων, χωρητικότητας 400 λίτρων οργανικών απορριμμάτων ανά ημέρα λειτουργίας.

Σύντομα θα ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα ενεργειών, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την συμμετοχή των δημοτών στο πρόγραμμα.