Διανομή προϊόντων μέσω του Προγράμματος ΤΕΒΑ στους δικαιούχους Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, από 09:00 έως 13:00

Ο Δήμος Γλυφάδας ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου και ώρα 09:00-13:00 θα πραγματοποιήσει διανομή προϊόντων στο πλαίσιο του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους «ΤΕΒΑ». Η διανομή των προϊόντων θα λάβει χώρα στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Καραϊσκάκη 34 και Τσιτσάνη, ισόγειο).

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ.

 

Για την παραλαβή των ειδών όλοι οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν με γραπτό μήνυμα και e-mail για τις ώρες διανομής και θα πρέπει να προσκομίσουν:

  1. ΑΜΚΑ.
  2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.

Εάν η παραλαβή των προϊόντων δε είναι δυνατόν να γίνει από τον ωφελούμενο ή από μέλος του νοικοκυριού που περιλαμβάνεται στην αίτηση, τα προϊόντα θα μπορεί να τα παραλάβει τρίτο πρόσωπο προσκομίζοντας εξουσιοδότηση που θα φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής από αρμόδια Αρχή ή εξουσιοδότηση εκδοθείσα από www.gov.gr. Οι εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι σε έντυπη μορφή.

Προς ενημέρωση των δικαιούχων, το πληροφοριακό υλικό με τα είδη και τις ποσότητες που θα διατεθούν θα βρίσκεται αναρτημένο στο χώρο της διανομής.

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι να έχουν μαζί τους καρότσι λαϊκής, καθώς θα διατεθούν μεγάλες ποσότητες ειδών παντοπωλείου, νωπών προϊόντων, καθώς και ειδη βασικής υλικής συνδρομής – γενικής χρήσης.

Προς αποφυγή του συγχρωτισμού, η προσέλευση των ωφελούμενων θα πραγματοποιείται σε αλφαβητικές ωριαίες ομάδες και σε συγκεκριμένη ώρα που θα τους αποσταλεί στο κινητό μέσω SMS αλλά και στο e-mail τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Πρόνοιας Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γλυφάδας, στο τηλ: 2109647021 και ώρες: 08:00-15:00.

Υπεύθυνες υπάλληλοι επικοινωνίας: Δεληγιάννη Πανωραία – Μαρία, Κουλούβαρδη Στυλιανή, Στεργιοπούλου Αικατερίνη. Τον συντονισμό της δράσης έχει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης Λένα Δεναξά.