Ο Εργατολόγος-Δικηγόρος Δ. Μουσελίμης μάς δίνει 10 απαντήσεις

|| ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ||

ΜουσελίμηςΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις σας και οι απαντήσεις του ειδικού στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο, Δημήτρη Μουσελίμη (part 34):

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1Η:

Έχω γεννηθεί το 1957. Από το 1975 μέχρι και 31/12/1984 ήμουν μισθωτή με ασφάλεια ΙΚΑ. Από 1/1/1985 ασφαλίστηκα στο ΤΕΒΕ μέχρι 31/12/2014 οπότε και έκλεισε η επιχείρηση. Έχω 2 παιδιά, οπότε, αν χρειαστεί να αναγνωρίσω κάποιο χρόνο ασφάλισης, έχω τη δυνατότητα. Πότε μπορώ να καταθέσω αίτηση για συνταξιοδότηση και τι ποσό περίπου μπορεί να βγει να πάρω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Τελευταίος φορέας ασφάλισής σας είναι ο ΟΑΕΕ. Για να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον ΟΑΕΕ θα πρέπει μέχρι 31-12-2012 να έχετε 35 έτη ασφάλισης και 37 συνολικά. Την εν λόγω προϋπόθεση πληροίτε με τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης που έχετε και μπορείτε έτσι να υποβάλετε αίτηση συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση των 60 ετών και 9 μηνών, καθώς συμπληρώνετε τα 60 σας έτη μετά την 18/8/2015 οπότε επηρεάζεστε από την αύξηση του ορίου ηλικίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η:

Έχω γεννηθεί 22/9/1964 και το 2011 είχα ανήλικο τέκνο και πάνω από 5.500 ένσημα στο ΙΚΑ. Μού είχαν πει ότι θα μπορούσα να καταθέσω για μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 52 ετών. Εξακολουθεί να ισχύει η παραπάνω προϋπόθεση; Τι προβλέπεται για την πλήρη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δυστυχώς επηρεάζεστε από τα όρια ηλικίας που ισχύουν από την ψήφιση 4336/2015. Καθώς συμπληρώσατε το 52ο έτος της ηλικίας σας στις 22/9/2016,θα μπορείτε πλέον να καταθέσετε για μειωμένη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου στα 56 και 9 μήνες με μεγάλο ποσοστό μείωσης και για πλήρη στα 65 και 9 μήνες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η:

Είμαι γεννημένη στις 22/11/1961 και έως 31/12/2012 έως 4700 ημερομίσθια όλα βαρέα. Πόσο επηρεάζομαι από τα νέα αυξημένα ηλικιακά όρια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για θεμελίωση το 2012 απαιτούνται συνολικά 4500 ημερομίσθια εκ των οποίων 3600 βαρέα και εξ΄ αυτών 1000 τα τελευταία 13 έτη πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας. Εσείς έχετε 4700 ημέρες ασφάλισης όλα βαρέα, εάν λοιπόν επιβεβαιώσετε ότι έχετε και 1000 βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη σε ηλικία 57 ετών. Σχετικά με την ηλικία ναι μεν γίνεστε 57 ετών το 2018, μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, ωστόσο δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων καθώς οι διατάξεις των βαρέων εξαιρούνται από τις αλλαγές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4Η:

Είμαι γεννηθείς 3/5/1958 και μέχρι 31/12/2011 έχω 9240 ημερομίσθια. Εξακολουθώ να εργάζομαι ως μισθωτός. Έχω 2 τέκνα και έχω υπηρετήσει και 24 μήνες στο στρατό. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη; Θα χρειαστεί να προβώ σε αναγνωρίσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας, αφού όπως μας αναφέρετε έχετε 9240 ημερομίσθια, με αναγνώριση 900 ημερών ασφάλισης από τα 2 τέκνα σας και 360 ημερών από τη στρατιωτική σας θητεία συμπληρώνετε ακριβώς τα 10500 ημερομίσθια που σας επιτρέπουν να βγείτε σε σύνταξη με έτος θεμελίωσης το 2011, σε ηλικία 58 ετών. Με συνυπολογισμό των ημερομισθίων των ετών 2012, 2013, 2014 και 2015 συμπληρώνετε και υπερβαίνετε, τα απαιτούμενα 10800 ημερομίσθια συνολικά. Ωστόσο επειδή εσείς συμπληρώσατε το  58ο έτος   το 2016, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από τα αυξημένα ηλικιακά όρια  και πλέον μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη στα 59.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5Η:

Είμαι ασφαλισμένος ανελλιπώς στο ΤΑΕ και μέχρι σήμερα υπολογίζω ότι έχω 4400 ημερομίσθια. Η ημερομηνία γέννησης μου είναι τον 5/1949. Δεν εργάζομαι. Πότε μπορώ να καταθέσω για σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο νόμος ορίζει σαν ελάχιστο χρόνο ασφάλισης προκειμένου να αιτηθείτε σύνταξης την 15ετία σε ηλικία των 67 ετών. Εσείς έχετε 4400, συνεπώς για τη συμπλήρωση των 4500, δηλαδή της 15ετίας υπολείπονται ακόμη 100 ημέρες. Καθώς δεν εργάζεστε θα μπορούσατε να συμπληρώσετε τις ημέρες που σας υπολείπονται με προαιρετική ασφάλιση, την ηλικία των 67 την έχετε συμπληρώσει  και έτσι συγκεντρώνετε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για σύνταξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6Η:

Είμαι γεννημένος τον 6/1950 και έχω μέχρι σήμερα πάνω από 13000 ημερομίσθια, καθώς εργαζόμουν από πολύ μικρή ηλικία ανελλιπώς στο ΙΚΑ. Πότε συνταξιοδοτούμαι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η περίπτωση σας είναι ξεκάθαρη, από τη στιγμή που μας λέτε ότι έχετε πάνω από 13000 ημερομίσθια υπερκαλύπτετε τις απαιτούμενες από το νόμο ημέρες ασφάλισης για να αιτηθείτε συντάξεως, το μόνο που μένει είναι συμπληρώσετε και την ηλικία των 67 ετών, τον Ιούνιο του 2017, ώστε να προχωρήστε τη διαδικασία συνταξιοδότησης σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7Η:

Υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2012 έχω 9950 ημερομίσθια στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Είμαι γεννημένος τον 2/1956. Έχω 2 έτη πλασματικό χρόνο και ανεργία αλλά κανέναν άλλο πλασματικό χρόνο. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης με τις διατάξεις της 35ετίας. Όπου ο νόμος απαιτεί να έχετε έως 31/12/2012 10500 ημερομίσθια ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 11100 ημερομισθίων να συνταξιοδοτηθείτε με βάση το προϊσχύον νομικό καθεστώς σε ηλικία 59 ετών. Εσείς, έχετε 9950 μέχρι 31/12/2012, για τη συμπλήρωση των 10500 υπολείπονται 550 ένσημα, τα οποία μπορείτε να αναγνωρίσετε από την επιδοτούμενη ανεργία χωρίς καταβολή εισφορών και τα υπόλοιπα από πλασματικό χρόνο στρατιωτικής θητείας. Έχοντας πλέον τα 10500 μέχρι 31/12/2012, με συνυπολογισμό των ημερομισθίων του 2013 και έκτοτε και εφόσον με αυτά συμπληρώνετε τις 11100, θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ως γεννηθείς τον 2/1956, γίνατε 59 ετών τον 2/2015, πριν δηλαδή την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων αλλά μπορείτε να καταθέσετε για σύνταξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8Η:

 Είμαι γεννηθείς τον 2/1957 και μέχρι 31/12/2015 έχω συνολικά 31 έτη και 1 μήνα στην ασφάλιση του Δημοσίου. Πιο πριν ήμουν ασφαλισμένος στο ΤΑΕ για 1 έτος και 8 μήνες. έχω υπηρετήσει στρατό 2 έτη και 1 μήνα και έχω και 3 τέκνα. Πόσο επηρεάζομαι από τα αυξημένα ηλικιακά όρια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Στην περίπτωση σας αφού έχετε έως 31/12/2015 ήδη 31 έτη, είχατε δηλαδή συμπληρώσει την 25ετία έως 2010 μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη με 35 έτη ασφάλισης στην ηλικία των 58 ετών. Ειδικότερα συνολικός χρόνος Δημοσίου και ΤΑΕ μέχρι 31/12/2015 είναι 32 έτη και 9 μήνες, εάν αναγνωριστεί και η στρατιωτική σας θητεία θα έχετε 34 έτη και 10 μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι συμπληρώνετε την 35ετία το 2016 άρα παρόλο που είχατε την ηλικία των 58 ετών τον 2/2015, ήτοι πριν την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επειδή συμπληρώνετε την απαιτούμενη 35ετία το 2016, επηρεάζεστε από το νέο καθεστώς και μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως σε ηλικία 59 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9Η:

 Είμαι γεννημένη το 2/1954 και έχω στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ έως 31/12/2014 33έτη ασφάλισης. Έχω 3 τέκνα, 2 έτη σπουδές και περίπου 4 μήνες κενά ασφάλισης. Υπάρχει δυνατότητα να συνταξιοδοτηθώ νωρίτερα από το 67ο  έτος της ηλικίας μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με βάση τα δεδομένα που μας έχετε παραθέσει, μπορείτε να υλοποιήσετε ως πιο άμεσο συνταξιοδοτικό σενάριο πριν το 67 έτος της ηλικίας σας, εφόσον προβείτε σε αναγνώριση 7 ετών πλασματικού χρόνου, 5 έτη από αναγνώριση του χρόνου των τέκνων σας και 2 έτη από τις σπουδές σας προκειμένου έτσι να συμπληρωθούν τα 40 έτη ασφάλισης και να βγείτε σε σύνταξη στην ηλικία των 62 ετών, την  οποία έχετε ήδη συμπληρώσει. Τίθεται ωστόσο το ζήτημα κατά πόσον σας συμφέρει η αναγνώριση ενός τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος, δεδομένου του μεγάλου κόστους αναγνώρισης και της μικρής ανταποδοτικότητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10Η:

Είμαι γεννημένη τον 6/1955 και έχω έως 12/2015 περί τα 6260 ημερομίσθια στο ΙΚΑ. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε αφού έως 12/2015 έχετε 6260 ημερομίσθια και με δεδομένο ότι επικολλούσατε 300 κατ’ έτος τότε έως 31/12/2010 έχετε 4760 ημερομίσθια και είχατε συμπληρώσει και την ηλικία των 55 ετών τον 6/2010 και εφόσον έχετε και 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξης, ανήκετε στην κατηγορία των ασφαλισμένων που διατηρούν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης στην ηλικία των 60 ετών. Ήσασταν 60 ετών ήδη από τον 6/2015, ήτοι πριν την ψήφιση του Ν. 4336/2915 και συνεπώς δεν σας επηρεάζουν οι αυξήσεις των ορίων ηλικίας. Μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως.

 

GLYFADA METROPOLITANSΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας.

 

 

Δείτε ΕΔΩ όλα όσα σας ενδιαφέρουν, για το Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο!