Ο Εργατολόγος-Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης απαντά σε 10 ερωτήσεις σας

ΜουσελίμηςΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας. Ακολουθούν οι ερωτήσεις σας και οι απαντήσεις του ειδικού στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο, Δημήτρη Μουσελίμη.

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1Η:

Έχω γεννηθεί τον 2/1958 και είχα περί τις 5.600 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ έως 31/12/2015. Θα ήθελα να μάθω αν και πότε μπορώ να καταθέσω αίτηση για μειωμένη και για πλήρη σύνταξη καθώς από την 1/1/2016 δεν εργάζομαι.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για να συνταξιοδοτηθείτε από το ΙΚΑ με μειωμένη σύνταξη θα πρέπει να έχετε συνολικά τουλάχιστον 4500 ένσημα και να έχετε συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας σας και παράλληλα να πληροίτε και την πρόσθετη προϋπόθεση των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Πλήρη σύνταξη μπορείτε να λάβετε στο 67ο έτος της ηλικίας σας εφόσον έχετε 15 έτη ασφάλισης ή με 40 έτη ασφάλισης στην ηλικία των 62 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η:

Γίνομαι 62 ετών τον 9/2017, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ ανελλιπώς και έχω 4.955 ένσημα, όλα βαρέα, μέχρι τις 31/12/2013. Πότε μπορώ να λάβω πλήρη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Προκειμένου να συνταξιοδοτηθείτε με τις διατάξεις των βαρέων απαιτείται να έχετε 4500 ένσημα εκ των οποίων 3600 βαρέα και εξ’ αυτών 1000 τα τελευταία 13 πριν η συμπλήρωση του 62 έτους της ηλικίας σας. Εσείς έχετε ήδη τουλάχιστον 4500 ημερομίσθια όλα βαρέα. Εφόσον έχετε και τα 1000 ένσημα την τελευταία δεκαετία μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης μόλις συμπληρώσετε το 62ο έτος της ηλικίας σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η:

Έχω γεννηθεί τον 4/1960 με ασφάλιση στο ΙΚΑ για 1250 ένσημα. Από τον 1/1990 είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ, συνεχόμενα μέχρι σήμερα. Υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2012 έχω στον ΟΑΕΕ 23 έτη ασφάλισης. Έχω υπηρετήσει 24 μήνες στο στρατό και δεν έχω τέκνα για να αναγνωρίσω για πλασματικό χρόνο. Μπορώ να βγω σε σύνταξη και πότε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης θα πρέπει να συμπληρώσετε 35 έτη ασφάλισης. Βάσει των δεδομένων που μας αναφέρετε, την εν λόγω προϋπόθεση δεν φαίνεται να μπορείτε να συμπληρώσετε έως 31/12/2012 με τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ και αναγνώριση πλασματικών ετών από την στρατιωτική σας θητεία. Συνεπώς θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/12013, ήτοι θα μπορέσετε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 62 ετών με 40 συνολικά έτη ασφάλισης ή με όσα έχετε στην ηλικία των 67 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4Η:

 Έχω γεννηθεί τον 3/1962 και μέχρι 12/2012 έχω 9670 και εξ΄ αυτών 7980 βαρέα ημερομίσθια στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Μπορώ να αναγνωρίσω  πλασματικό χρόνο από 2 τέκνα και από 23 μήνες στρατιωτικής θητείας. Τι μπορώ να κάνω για να συνταξιοδοτηθώ άμεσα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Θεωρώντας ότι το 2011 έχετε επικολλήσει 300 ημερομίσθια βαρέα τότε αφού μέχρι 31/12/2012 έχετε 9670 και εξ’ αυτών 7980 βαρέα ένσημα, τότε μέχρι 31/12/2011 έχετε  9370 ημερομίσθια και εξ ‘ αυτών 7680. Για τη συμπλήρωση των 10500 λείπουν 1130 ημέρες, τις οποίες μπορείτε να αναγνωρίσετε 900 ημέρες από τα 2 τέκνα σας και τις υπόλοιπες από το στρατό. Έχοντας συμπληρώσει τις 10500 έως 31/12/2011 και εξ’ αυτών έχετε 7680 βαρέα μπορείτε να αιτηθείτε πλήρους σύνταξης σε ηλικία 55 ετών και 9 μηνών. Παρόλο που την απαιτούμενη ηλικία τη συμπληρώνετε μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2016 επειδή πρόκειται για συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των βαρέων, δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5Η:

Είναι γεννημένη 4/1965 και έχω ασφάλιση ΙΚΑ από το 1988. Το 2010 είχα 5500 ένσημα και δυο ανήλικα τέκνα. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ ως μητέρα ανηλίκου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Καθώς είχατε τα απαιτούμενα 5500 ένσημα και ανήλικα τέκνα το 2010,μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε άμεσα με τις διατάξεις μητέρας με ανήλικο με μειωμένη σύνταξη διότι είχατε συμπληρώσει το 50 έτος της ηλικίας σας πριν την ψήφιση του νόμου 4336/2015. Για πλήρη σύνταξη το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς προέβλεπε σαν όριο ηλικίας την ηλικία των 55 ετών, ηλικία που συμπληρώνετε τον 4/2020 και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, πλήρη σύνταξη θα μπορέσετε να λάβετε με τη συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6Η:

Είμαι γεννημένη τον 8/1952 και έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ έως σήμερα περί τα 5300 ημερομίσθια. Είμαι ήδη συνταξιούχος  από τον ΟΑΕΕ. Μπορώ να πάρω μειωμένη 2η σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε έχετε 5300 ημερομίσθια έως σήμερα και ο νόμος προβλέπει ότι εφόσον έχετε 4800 ημέρες ασφάλισης μπορείτε να αιτηθείτε δεύτερης σύνταξης μειωμένης κατά 50% σε ηλικία 67 ετών. Εσείς έχετε τον αναγκαίο αριθμό ημερών αλλά ως γεννηθείσα το 1952 γίνεστε 67 ετών τον 8/2019, έτος κατά το οποίο μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7Η:

Είμαι γεννημένος τον 9/1959 και έως 31/12/2012 έχω 9450 βαρέα ημερομίσθια στη ασφάλιση του ΙΚΑ. Από πλασματικό  χρόνο μπορώ να αναγνωρίσω 2 τέκνα και 2 έτη στρατό. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με πλήρη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας εφόσον μας λέτε ότι μέχρι 31/12/2012 έχετε 9450 βαρέα για τη συμπλήρωση των 10500 ημερομισθίων σας υπολείπονται 1050 ημέρες ασφάλισης. Ο νόμος επιτρέπει την αναγνώριση για θεμελίωση το 2012 έως 5 ετών, ήτοι 1620 ημερών εάν αναγνωριστεί και ο στρατός. Εσείς τις ημέρες που σας λείπουν μπορείτε τις 900 ημέρες να τις αναγνωρίσετε από τα 2 τέκνα σας και τις υπόλοιπες από το στρατό. Έχοντας συμπληρώσει τις 10500 ημέρες ασφάλισης και εξ΄ αυτών 7500 βαρέα για θεμελίωση το 2012 ο νόμος προβλέπει πλήρη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών. Ως γεννηθείς τον 9/1959 έχετε ήδη συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία και μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως. Αξίζει να επισημανθεί ότι παρόλο που συμπληρώνετε την ηλικία μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, οι διατάξεις των βαρέων ανήκουν στις εξαιρέσεις από την αύξηση των ηλικιακών ορίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8Η:

 Είμαι γεννημένος τον 11/1961 και έως 31/12/2012 έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ 8700 ημερομίσθια και εξ’ αυτών 7600 βαρέα. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Έχω 3 τέκνα, 26 μήνες στρατό και 4 έτη σπουδές. Πότε θα μπορέσω να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης το 2012, όμως για τη συμπλήρωση των 10500 ημερών εργασίας σας λείπουν 1800 ημέρες, τις οποίες δεν μπορείτε να καλύψετε με αναγνώριση, καθώς ο νόμος κατά ανώτατο όριο δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης έως 1620 ημέρες.  Συνεπώς ανήκετε στην κατηγορία των ασφαλισμένων που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2013 και εάν θεωρήσουμε ότι κατ’ έτος έχετε 300 ημέρες ασφάλισης έως 31/12/2013 έχετε 9000 ημέρες εργασίας. Μπορείτε τις 1500 ημέρες που υπολείπονται για τη συμπλήρωση των 10500 να τις καλύψετε από πλασματικό χρόνο ώστε να συνταξιοδοτηθείτε  με πλήρης σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών. Ωστόσο επειδή οι αναγνωρίσεις που θα κληθείτε να κάνετε είναι πολλές και δεδομένου ότι αυξήθηκε το κόστος αναγνώρισης ίσως οικονομικά δεν θα σας συνέφερε να προβείτε σε αυτό το σενάριο αλλά να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 62 ετών  συμπληρώνοντας το χρόνο για τις 10500 από πραγματική απασχόληση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9Η:

Είμαι γεννημένος τον 10/1957 και έχω διαδοχική ασφάλιση ΙΚΑ και ΤΣΑ ως τελευταίο ασφαλιστικό φορέα. Υπολογίζω ότι μέχρι 3/2016 έχω 40 έτη και 5 μήνες ασφάλισης συνολικά. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εσείς καθώς έως 3/2016 έχετε 40 έτη και 5 μήνες, συνεπάγεται ότι μέχρι 12/2015 έχετε 40 και 2 μήνες. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι την 35ετία την έχετε συμπληρώσει ήδη από το 12/2010, οπότε και είχατε 35 έτη και 2 μήνες. Για θεμελίωση με 35ετία το 2010 από τον ΟΑΕΕ, ο νόμος προβλέπει ως όριο ηλικίας το 60ο έτος, το οποίο ως γεννηθείς τον 10/1957 το συμπληρώνετε τον 10/2017, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν.4336/2015 και συνεπώς πλέον θα συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10Η:

Είμαι ασφαλισμένος τον ΤΕΒΕ από το 1977 και έχω γεννηθεί  τον 17/1956. Τι προβλέπεται συνταξιοδοτικά για τη δική μου περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην δική σας περίπτωση εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι 31/12/2012. Όπως μας λέτε ασφαλιστήκατε για πρώτη φορά στο ΤΕΒΕ το 1977, οπότε μέχρι 31/12/2012 έχετε συμπληρωμένη την 35ετία. Ο νόμος προέβλεπε τη δυνατότητα συνταξιοδότησης  με τη συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης και του 60ου έτους της ηλικίας για έτος θεμελίωσης το 2012. Ως γεννηθείς τον 7/1956 συμπληρώσατε το 60ο έτος τον 7/2016, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 συνεπώς με τα νέα ηλικιακά δεδομένα  μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών και 6 μηνών.

 

Ο συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών.

 

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ