Ο Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης απαντά σε 10 ερωτήσεις

 

|| ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ||

Μουσελίμης

Ο συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις σας και οι απαντήσεις του ειδικού στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο, Δημήτρη Μουσελίμη.

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:

Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και μέχρι 31/12/2010 είχα περί τις 6000 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο. Εχω γεννηθεί 2/5/1966. Θα ήθελα να μάθω εάν μπορώ να συνταξιοδοτηθώ ως μητέρα ανηλίκου τέκνου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς, απαιτούνταν να έχετε έως 31/12/2010 5500 ημερομίσθια και συγχρόνως ανήλικο τέκνο, προκειμένου να μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε με μειωμένη σύνταξη στην ηλικία των 50 ετών και με πλήρη σε ηλικία 55 ετών. Στην περίπτωση σας ναι μεν υπερκαλύπτετε τις απαιτούμενες 5500 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 και συγχρόνως έχετε και ανήλικο τέκνο, όμως ως γεννηθείσα τον 5/1966, σημαίνει ότι συμπληρώσατε τα ανωτέρω ηλικιακά όρια μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων. Πιο συγκεκριμένα γίνατε 50 ετών τον 5/2016, οπότε με τα νέα δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε μειωμένης σύνταξης σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών και επειδή 55 ετών θα γίνετε τον 5/2021 θα μπορείτε να αιτηθείτε πλήρης συντάξεως σε ηλικία 65 ετών και 6 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:

Έχω γεννηθεί το 1958 και έχω μόνο ασφάλιση ΙΚΑ. Τα ένσημα μου είναι όλα βαρέα οικοδομικά και μέχρι τον 12/2012 έχω 4800 σύνολο όπως προκύπτει από μια βεβαίωση που έχω λάβει από το Μητρώο του τοπικού ΙΚΑ. Συνέχισα να εργάζομαι περιστασιακά μέχρι το 2015. Επηρεάζομαι από το νέο νόμο ως προς τη συνταξιοδότηση μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τη συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των οικοδόμων ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να έχετε 4500 ημερομίσθια όλα σε οικοδομικές εργασίες εκ των οποίων 500 ημερομίσθια τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, για συνταξιοδότηση σε ηλικία 60 ετών. Από τα δεδομένα που μας δίνετε φαίνεται να έχετε τις ημέρες ασφάλισης που χρειάζονται και αναμένετε μόνο να συμπληρώσετε την απαιτούμενη ηλικία των 60 ετών ώστε να μπορέσετε να αιτηθείτε σύνταξη με τις εν λόγω διατάξεις. Δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που επέβαλλε ο Ν. 4336/2015, καθώς οι διατάξεις για τα βαρέα ανήκουν στις εξαιρέσεις αυτού.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:

Εχω γεννηθεί το 1960. Εχω μέχρι 31/12/2016 6500 ένσημα, όλα βαρέα και ανθυγειινά καθώς εργάζομαι ως καθαρίστρια. Θα ήθελα να ρωτήσω αν και πότε μπορώ να βγώ σε σύνταξη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κρίσιμο στην περίπτωση σας είναι το έτος συμπλήρωσης  των 4500 ημερών ασφάλισης στα βαρέα επαγγέλματα. Εαν τις συμπληρώσατε απο 1/1/2013, μπορείτε να καταθέσετε για σύνταξη στην ηλικία των 62 ετών, εάν τις συμπληρώσατε νωρίτερα, τα όρια ηλικίας διαμορφώνονται διαφορετκά. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας απαντησουμε πιο συγκεκριμένα γιατι δεν μας δίνετε αυτή την πληροφορία.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:

Έχω ασφάλιση στο ΙΚΑ μέχρι σήμερα 5100 ημερομίσθια. Λαμβάνω ήδη σύνταξη από τον ΟΑΕΕ. Είμαι γεννημένη το 1952. Πότε μπορώ να καταθέσω για δεύτερη μειωμένη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης από το ΙΚΑ μειωμένης κατά 50%, απαιτούνται 4800 ημερομίσθια και η ηλικία των 67 ετών. Εσείς έχετε μέχρι σήμερα 5100 ημέρες ασφάλισης συνεπώς πρέπει απλά να αναμένετε την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας το 2019 για να καταθέσετε αίτημα για δεύτερη σύνταξη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:

Είμαι γεννηθείς 17-8-1960 και έχω συνεχή ασφάλιση ΙΚΑ απο το 1980 μέχρι σήμερα και περίπου 10800 ένσημα έως το τέλος του 2016. Εξακολουθώ να εργάζομαι. Έχω 2 τέκνα. Πότε μπορώ να καταθέσω αίτηση για σύνταξη; Θα χρειαστεί να προβώ σε κάποια αναγνώριση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με εξαγορά 900 ημερών πλασματικού χρόνου από τα δύο τέκνα σας συμπληρώνετε τις απαιτούμενες 10500 ημέρες για συνταξιοδότηση  με έτος θεμελίωσης το 2012 και τις 11100 ημέρες ασφάλισης συνολικά, καθώς εξακολουθείτε να εργάζεστε. (Θεωρούμε ότι εργάζεστε με 300 ένσημα/έτος)

Σύμφωνα με τις προισχύουσες διατάξεις, θα μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 59 ετών. Όμως καθώς συμπληρώνετε το απαιτούμενο όριο ηλικίας το 2019, επηρεάζεστε από την αύξηση του ορίου ηλικίας και το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησής σας είναι πλέον το 60ο και 11 μήνες.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:

Έχω γεννηθεί το 1958 και το 2010 είχα ήδη συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Παρ’όλο που μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου τον Αύγουστο του 2015 είχατε συμπληρώσει την απαιτούμενη 35ετια στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, δεν είχατε συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας σας και έτσι το όριο ηλικίας για τη σύνταξη σας, θα αυξηθεί. Επειδή συμπληρώνετε το 60ο έτος σας το 2018, θα μπορέσετε τελικά να καταθέσετε αίτηση για σύνταξη με τη συμπλήρωση του 61ου σας έτους.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:

Είμαι ασφαλισμένη ανελλιπώς στο ΙΚΑ και έχω μέχρι 31/12/2016, 4600 ημερομίσθια. Πάσχω από β‘ ομόζυγο μεσογειακή αναιμία. Είμαι γεννημένη τον 5/1968. Αλλάζουν οι προϋποθέσεις σύνταξης με τις ειδικές κατηγορίες; Υπάρχει όριο ηλικίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο νόμος για τη συνταξιοδότηση με τις διατάξεις γήρατος ειδικών κατηγοριών απαιτεί να έχετε 15 έτη ασφαλισης τουλάχιστον και ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Έχετε τις ημέρες ασφάλισης και η β’ ομόζυγος μεσογειακή αναιμία ανήκει σε αυτές τις παθήσεις που αναφέρονται περιοριστικά στο νόμο. Συνεπώς πληρείτε τις προϋποθέσεις για σύνταξη γήρατος ειδικών κατηγοριών με προνομιακό τρόπο υπολογισμού ίσο με ασφάλιση 35ετίας. Δεν προβλέπεται κάπια αλλαγή ως προς τις προϋποθέσεις, ούτε κάποιο όριο ηλικίας γι’αυτή τη μορφή συνταξιοδότησης.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:

Είμαι ασφαλισμένη στο Ταμείο Νομικών από τον Νοέμβρη του 1984 έως σήμερα. Έχω γεννηθεί τον 5/1959. Πότε μπορώ να υποβάλλω τα χαρτιά για σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τη συνταξιοδότηση από το ΤΑΝ εξετάζουμε πότε συμπληρώνετε την 25ετία. Με βάση όσα μας αναφέρετε έχετε 25 έτη ασφάλισης ήδη από τον 11/2009. Στην περίπτωση αυτή όσοι έχουν 25ετία μέχρι 31/12/2010 μπορούσαν να βγουν σε σύνταξη σε ηλικία 60 ετών. Όμως εσείς δεδομένου ότι γίνεστε 60 ετών το 2019, θίγεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και μπορείτε πλέον με τα νέα δεδομένα να αιτηθείτε συντάξεως σε ηλικία 64 ετών και 5 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:

Είμαι γεννημένος το 1959. Εχω δουλέψει ως μισθωτός στο ΙΚΑ απο το 1982 μέχρι το 1986. Από  1/1/1988 έως σήμερα είμαι ανελλιπώς ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ). Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για να μπορέσετε να λάβετε σύνταξη από τον ΟΑΕΕ θα πρέπει να συμπληρώσετε συνολικά 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2012. Την εν λόγω προϋπόθεση δεν πληροίτε ακόμα και με τον μέγιστο αριθμό εξαγορών από πλασματικά. Εν προκειμένω μπορείτε να λάβετε πλήρη σύνταξη μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας σας εφόσον συμπληρώσετε συνολικά 40 έτη ασφάλισης, άλλως στο 67ο έτος της ηλικίας σας με όσα έτη έχετε.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:

Έχω γεννηθεί το Νοέμβριο του 1963 και είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Στις 31/12/2011 είχα υπολογίσει οτι είχα περίπου 5600 ένσημα. Έχω ένα παιδί που έχει γεννηθεί το 1998 το οποίο στις 31/12/2011 ήταν 13 ετών και σήμερα ενήλικο; Δικαιούμαι σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου; Είτε μειωμένη είτε πλήρη.

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με βάση τις προγενέστερες του 4336/2015 διατάξεις και τα στοιχεία που μας δίνετε, θα βγαίνατε σε μειωμένη σύνταξη στα 52 και σε πλήρη στα 57 σας χρόνια. Καθώς συμπληρώσατε όμως το 52ο έτος της ηλικίας σας τον 11/2015,το όριο ηλικίας για την λήψη μειωμένης σύνταξης αυξήθηκε και μπορείτε πλέον να καταθέσετε αίτηση για μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών. Η πλήρης σύνταξη είναι ακόμα πολύ μακριά, καθώς θα πρέπει να συμπληρώσετε 64 έτη και 6 μήνες, επομένως παρά την μείωση, θεωρούμε πως σας συμφέρει να καταθέσετε αίτηση για μειωμένη όταν συμπληρώσετε το απαιτούμενο όριο ηλικίας.        

 

Ο συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας.

 

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ