Ο Εργατολόγος-Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης απαντά σε ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

|| ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ||

ΜουσελίμηςΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις σας και οι απαντήσεις του ειδικού στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο, Δημήτρη Μουσελίμη.

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1Η:

 Είμαι γεννηθείσα τον 8/1958 και έχω έως 31/12/2016 συνολικά 4690 ημερομίσθια στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Πότε μπορώ να πάρω πλήρη σύνταξη;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα συνταξιοδότησής σας με τις γενικές διατάξεις, ήτοι με τις 4500 ημέρες ασφάλισης. Κριτήριο για τη λήψη πλήρους σύνταξης αποτελεί το έτος που συμπληρώνετε το 60ο έτος της ηλικίας σας, δηλαδή τον 8/2018 άρα ανήκετε στην κατηγορία των ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2013, συνεπώς συνταξιοδοτείστε με τα 4500 ημερομίσθια, που ήδη έχετε για πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 67 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η:

 Είμαι γεννηθείς τον 5/1961 και μέχρι 31/12/12 έχω 10520 όλα βαρέα ως μισθωτός, ανελλιπώς στο ΙΚΑ. Έχω 1 τέκνο και έχω υπηρετήσει 24 μήνες από στρατιωτική θητεία. Μπορώ να βγω στα 56,6 στη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2011. Έως 31/12/2011 και με δεδομένο ότι κάθε έτος επικολλούσατε 300 ένσημα συμπληρώνετε 10220 ημερομίσθια πραγματικής απασχόλησης και με αναγνώριση 300 ημερών από το τέκνο σας, συμπληρώνετε τα απαιτούμενα 10500 η.ε εκ των οποίων 7500 βαρέα. Η θεμελίωση δικαιώματος το 2011 σας επιτρέπει να βγείτε σε σύνταξη νωρίτερα, ήτοι σε πλήρη σύνταξη στα 55 και 9 μήνες και σε μειωμένη στα 53 και 9 μήνες, χωρίς να σας επηρεάζουν τα νέα αυξημένα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης που επέβαλλε ο Ν. 4336/2015, καθώς η συνταξιοδότηση με τα βαρέα ανήκει στις εξαιρέσεις αυτού. Εάν δεν επιθυμείτε ωστόσο να προβείτε σε αναγνώριση πλασματικού χρόνου και να καταβάλλετε το αντίστοιχο ποσό αναγνώρισης,  θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα με έτος θεμελίωσης το 2012, μεταγενέστερα, ήτοι σε ηλικία 56,5, ετών για πλήρη σύνταξη ή για μειωμένη σε ηλικία 54,6 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η:

 Έχω γεννηθεί τον 9/1959 και είμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ από το 1982. Δεν έχω υπηρετήσει στο στρατό αλλά έχω 1 τέκνο.  Πότε θα μπορέσω να βγω στη σύνταξη;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Έως 31/12/2012 έχετε 30 έτη ασφάλισης, ελλείψει πλασματικού χρόνου πέραν του τέκνου σας δεν μπορείτε να θεμελιώσετε έως 31/12/2012 αλλά ανήκετε σε αυτούς που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1/1/2013, ήτοι μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε με όσα έτη ασφάλισης έχετε στα 67.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4Η:

 Είμαι γεννηθείσα τον 10/1959 με 10130 ημερομίσθια μέχρι το 2010. Δυστυχώς δεν έχω κανένα πλασματικό χρόνο για να αναγνωρίσω. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας δεν επηρεάζει καθόλου τη συνταξιοδότηση σας το γεγονός ότι δεν δύναστε να αναγνωρίσετε πλασματικό χρόνο, καθώς με τα 10130 ημερομίσθια έχετε ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το 2010 με τις διατάξεις των 10000 ημερομισθίων. Με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς προβλεπόταν πλήρη σύνταξη στα 57 και μειωμένη στα 55 έτη. Εσείς, ως γεννηθείσα τον 10/1959  γίνατε 57 τον 10/2016 άρα δικαιούστε πλήρη σύνταξη όταν συμπληρώσετε την ηλικία των 59,6 ετών και επειδή 55 γίνατε τον 10/2014, δηλαδή πριν την ψήφιση του Ν. 4336/2015, πληροίτε ήδη τις προϋποθέσεις για μειωμένη σύνταξη.

 ΕΡΩΤΗΣΗ 5Η:

Ο σύζυγός μου έχει ποσοστό αναπηρίας 85%, συμπληρώνω τις 7500 η.ε. 12/2016 και έχω γεννηθεί τον 6/1961. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη ως σύζυγος αναπήρου συζύγου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κριτήριο για τη θεμελίωση στην περίπτωση σας είναι  το έτος που συμπληρώνετε τα 7500 η.ε. Βάσει του Ν.  4336/2015 για όσους ασφαλισμένους θεμελιώνουν δικαίωμα από την ψήφιση του νόμου και έπειτα τέθηκε σαν όριο ηλικιακό το 55ο έτος. Εσείς θεμελιώνετε το  2016 επειδή τότε έχετε τις 7500 ημέρες ασφάλισης  επομένως επειδή το 2016 γίνεστε 55 δικαιούστε σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας των  56 ετών και 9 μηνών. Εφιστούμε την προσοχή και στις υπόλοιπες πρoϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Ν. 3996/2011  και πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά με τα ανωτέρω.

logariasmoi

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6Η:

Μέχρι 31/12/2013 είχα 6000 η.ε. Το τέκνο μου γεννήθηκε το 1998 και εγώ είμαι γεννημένη τον 2/1958. Δεν έχω κάποιον πλασματικό χρόνο για να αναγνωρίσω. Μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Στην περίπτωση σας εξετάζουμε τη θεμελίωση το 2012 με τις διατάξεις της μητέρας ανηλίκου. Έως 31/12/2012 και με δεδομένο ότι επικολλούσατε κάθε έτος 300 ημερομίσθια,  προκύπτει ότι έως 31/12/2012 έχετε 5700 ημερομίσθια και ανήλικο τέκνο. Προβλεπόταν όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη το 60ο  και για μειωμένη το 55ο. Εσείς γίνεστε 60 το 2018 άρα βάσει του Ν. 4336/2015 άρα δικαιούστε σε ηλικία 63 και 6 μήνες και επειδή 55 ήσασταν το 2013 ( πριν την ψήφιση του Ν.4336/2015) έχετε ήδη θεμελιώσει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7Η:

 Είμαι γεννηθείς τον 3/1958 με 9100 ένσημα όλα βαρέα μέχρι 31/12/2012. Έχω 3 τέκνα και υπηρέτησα 2 χρόνια στρατό. Μπορώ να βγω σε σύνταξη με θεμελίωση το 2012;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας εάν υποθέσουμε ότι κάθε έτος επικολλούσατε 300 ημερομίσθια, προκύπτει ότι έως 31/12/2011 έχετε 8800 και δεν συμπληρώνετε ούτε με αναγνωρίσεις τα 10500, εξετάζουμε πλέον τη θεμελίωση το 2012. Έως 31/12/2012 έχετε 9100, για τα 1400 ένσημα που υπολείπονται μπορείτε με αναγνώριση από τα τέκνα σας να συμπληρώνετε τα 10500 η.ε. ώστε να βγείτε σε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών και σε μειωμένη σε ηλικία  54 ετών και 6 μηνών. Στην περίπτωσή σας, δεν επηρεάζονται τα όρια συνταξιοδότησης  καθώς εξαιρούνται ρητά από τον Ν. 4336/2015.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8Η:

 Είμαι γεννηθείσα τον 12/1955 και έως 31/12/2010 έχω 4610 ημερομίσθια στο ΙΚΑ. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Επειδή έως 31/12/2010 έχετε κλείσει τα 55 έτη σας, έχετε τα 4500 ημερομίσθια και εφόσον διαπιστώσετε ότι έχετε και 100 ημερομίσθια κατ’ έτος τα τελευταία πέντε έτη, ανήκετε στις εξαιρέσεις των ασφαλισμένων και διατηρείτε το δικαίωμα πλήρους σύνταξης στα 60 έτη. Γίνατε 60 ετών τον 12/2015 και άρα δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 11 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9Η:

 Όλα τα ένσημα μου είναι βαρέα οικοδομικά. Τα υπολογίζω σε 5000 έως 31/12/2012. Είμαι γεννημένος τον 12/1958. Πότε θα βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον έχετε συμπληρώσει τα 4500 ημερομίσθια όλα βαρέα οικοδομικά και εξ’ αυτών 500 τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας μπορείτε να βγείτε σε πλήρη σύνταξη μόλις συμπληρώσετε το 60ο έτος της ηλικίας σας, χωρίς να επηρεάζεστε από την αύξηση των ορίων ηλικίας βάσει του Ν. 4336/2015.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10Η:

Είμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ συνεχώς  από το 3/1/1982 και έχω 2 τέκνα, στρατό και κενά ασφάλισης. Συνεχίζω να εργάζομαι. Είμαι γεννημένος το 6/1958. Πώς μπορώ να βγω σε σύνταξη;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Έως  31/12/2012 έχετε 30 έτη ασφάλισης και με 5 έτη αναγνώρισης (π.χ. 2 έτη στρατό, 3 έτη από τέκνα) φτάνετε τα 35 έτη και σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς, μπορούσατε  με σύνολο  ασφάλισης  37 ετών να συνταξιοδοτηθείτε στην ηλικία των 60 ετών. Όμως γίνεστε 60 το 2018 και ως εκ τούτου βάσει των νέων ορίων ηλικίας του Ν. 4336/2015 βγαίνετε σε σύνταξη σε ηλικία 61 ετών.

 

Ο συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών.

 

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ