Ο εργατολόγος-Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης απαντά στις απορίες σας για τα ένσημα και τις συντάξεις

|| ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ||

Μουσελίμης

Ο συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις σας και οι απαντήσεις του ειδικού στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο, Δημήτρη Μουσελίμη.

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1Η:

Έχω γεννηθεί τον 7/1958 και ασφαλίζομαι στο ΙΚΑ από το 1978. Υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2012 έχω 10180 ημερομίσθια. Μπορώ να αναγνωρίσω πλασματικό χρόνο από τα 2 τέκνα μου και από 2 έτη στρατό. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας, όπως μας λέτε έχετε 10180 ημερομίσθια μέχρι 31/12/2012. Για να συμπληρώσετε τις 10500 ημέρες ασφάλισης σας υπολείπονται 320 ημερομίσθια, τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε από αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών. Με την αναγνώριση θα έχετε τις απαιτούμενες από το νόμο 10500 ημέρες, ωστόσο για θεμελίωση το 2012 θα πρέπει συνολικά να έχετε 11100 ημερομίσθια για να βγαίνατε, με βάση το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς, σε σύνταξη στην ηλικία των 59 ετών. Στην ερώτηση σας δεν μας διευκρινίζεται εάν συνεχίζεται εργαζόμενος ή εάν έχετε διακόψει την εργασία σας και πότε. Εάν συνεχίζετε εργαζόμενος για παράδειγμα μέχρι σήμερα με πλήρη απασχόληση (ήτοι με 300 ημέρες ανά έτος) με συνυπολογισμό της ασφάλισης του 2013, 2014, 2015 και 2016 συμπληρώνετε και με το παραπάνω τις απαιτούμενες  11100 ημέρες εργασίας. Εάν έχετε σταματήσει τη δουλειά σας νωρίτερα θα πρέπει να εξετάσετε εάν συνυπολογίζοντας τα μετέπειτα του 2012 ένσημα σας μπορείτε να συμπληρώσετε τα 11100 ημερομίσθια. Στην περίπτωση που συμπληρώνετε τις 11100 ημέρες ασφάλισης επειδή συμπληρώνετε την ηλικία των 59 ετών τον 7/2017, ήτοι λίγες μέρες μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 60 ετών και 2 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η:

Έχω ασφάλιση στο ΤΕΒΕ και μέχρι τον 7/2015, οπότε και σταμάτησα να εργάζομαι έχω 34 έτη ασφάλισης. Είμαι γεννημένος τον 2/1957. Έχω 2 τέκνα και έχω υπηρετήσει και 2 έτη στο στρατό. Τι προβλέπεται συνταξιοδοτικά για τη δική μου περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον έχετε μέχρι τον 7/2015 34 έτη ασφάλισης, σημαίνει ότι έως 31/12/2012 έχετε 31 έτη και 5 μήνες, για τη συμπλήρωση της 35ετίας σας λείπουν 3 έτη και 7 μήνες. Με αναγνώριση του χρόνου που λείπει από τα τέκνα σας (έχετε 2 τέκνα, μπορείτε να αναγνωρίσετε από αυτά ένα έτος από το πρώτο παιδί και δύο έτη για κάθε παιδί από το δεύτερο και μετά) και τους 7 μήνες από το στρατό, συμπληρώνετε την 35ετία. Ο νόμος για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2012 απαιτεί συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 έτη. Με συνυπολογισμό της ασφάλισης σας το 2013,2014 (2 έτη) και 7 μήνες το 2015, καλύπτετε και την 37ετία. Έχοντας πλέον συμπληρώσει τα 37 έτη ασφάλισης, εξετάζουμε την ηλικία σας, γίνατε 60 ετών τον 2/2017, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και άρα επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων, οπότε μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η:

Είμαι γεννημένη τον 2/1954 και έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ μέχρι 31/12/2011 έχω περίπου 4840 ημέρες εργασίας. Συνεχίζω να εργάζομαι. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας αναφέρετε και θεωρώντας ως δεδομένο ότι κάθε έτος έχετε 300 ημερομίσθια, σημαίνει ότι αφού μέχρι 31/12/2011 είχατε ήδη 4840 άρα μέχρι 31/12/2010 είχατε τις 4540 ημέρες ασφάλισης. Ως γεννηθείσα το 1954 συμπληρώσατε το 55ο έτος της ηλικίας σας ήδη από το 2009. Εάν επαληθεύσετε ότι είχατε και 100 ένσημα κατ’ έτος την τελευταία πενταετία, τότε ανήκετε στην εξαίρεση του νόμου και διατηρείτε δικαίωμα για πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών. Την ηλικία των 60 ετών την συμπληρώσατε ήδη από το 2014 και συνεπώς δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και μπορείτε να καταθέσετε ανά πάσα στιγμή για σύνταξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4Η:

Έχω ασφάλιση στο ΤΕΒΕ μέχρι τον 2/2017 14 έτη και 5 μήνες. Πάσχω από β΄ομόζυγο μεσογειακή αναιμία με ποσοστό αναπηρίας 67%. Μπορώ να αιτηθώ σύνταξη με τις ειδικές κατηγορίες λόγω της πάθησης μου;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Στην περίπτωση σας  εφόσον μας αναφέρετε ότι έχετε ασφάλιση στο ΤΕΒΕ ο νόμος απαιτεί να έχετε 15 έτη πραγματικής απασχόλησης προκειμένου να μπορέσετε να βγείτε σε σύνταξη άνευ ορίου ηλικίας με τις διατάξεις γήρατος ειδικών κατηγοριών. Συνεπώς πρέπει πρώτα να συμπληρωθεί η 15ετία και κατόπιν να προβείτε σε σχετικό αίτημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5Η:

Ήμουν ασφαλισμένος στο ΝΑΤ και στη συνέχεια μέχρι σήμερα είχα ασφάλιση στο ΙΚΑ. Συνολικό χρόνο ασφάλισης έως 31/12/2015 έχω 9450. Είμαι γεννημένος τον 3/1955. Έχω 2 τέκνα και 26 μήνες στρατό. Εξακολουθώ να εργάζομαι. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ στην ηλικία των 62 ετών ή νωρίτερα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης το 2012. Θεωρώντας ως δεδομένο ότι κάθε έτος επικολλούσατε 300 ημερομίσθια και εφόσον μέχρι 31/12/2015 έχετε 9450 ημερομίσθια, σημαίνει ότι μέχρι 31/12/2012 έχετε 8550. Για να συμπληρώσετε τα 10500 σας λείπουν 1950 ημερομίσθια, τα οποία δεδομένου ότι ο νόμος σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε για θεμελίωση το 2012 κατά ανώτατο όριο 5 έτη, δεν είναι εφικτό ούτε με τις αναγνωρίσεις να συμπληρώσετε την 35ετία. Συνεπώς ανήκετε στους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2013 με 12000 ημερομίσθια σε ηλικία 62 ετών με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6Η:

Είμαι γεννημένη τον 12/1962 και έχω μέχρι τον 12/2012 στην ασφάλιση του ΙΚΑ 5780 ημερομίσθια εκ των οποίων 5230 βαρέα. Τι προβλέπεται συνταξιοδοτικά για τη δική μου περίπτωση; Επηρεάζομαι από τα νέα δεδομένα;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε έχετε 5780 μέχρι 31/12/2012,άρα με δεδομένο ότι επικολλάτε κάθε έτος 300 ημερομίσθια, έχετε έως 31/12/2010 5180 ημέρες ασφάλισης. Ο νόμος προβλέπει ότι εάν συμπληρωθούν μέχρι 31/12/2010 4500 ημερομίσθια εκ των οποίων 3600 βαρέα και εξ’ αυτών 1000 ημερομίσθια τα τελευταία 13 έτη μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 55 ετών. Εάν επιβεβαιωθεί ότι έχετε τα 3600 βαρέα μέχρι 31/12/2010 και από αυτά τα 1000 είναι όντως τα τελευταία 13 έτη μπορείτε να καταθέσετε για σύνταξη μόλις συμπληρώσετε το 55Ο έτος της ηλικίας σας, δηλαδή τον 10/2016, χωρίς να επηρεάζεστε από την αύξηση στα ηλικιακά όρια καθώς οι διατάξεις των βαρέων ανήκουν στις σαφείς εξαιρέσεις του Ν. 4336/2015.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7Η:

Έχω ασφάλιση στο ΙΚΑ πρώτα και έπειτα στο ΤΕΒΕ μέχρι 2/2013. Είμαι γεννημένη τον 8/1956. Μέχρι 31/12/2011 έχω 34 έτη και 10 μήνες. Έχω από πλασματικό χρόνο 2 τέκνα μόνο. Πότε μπορώ να αιτηθώ για σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Τελευταίος σας φορέας είναι ο ΟΑΕΕ, όπου και θα καταθέσετε τα χαρτιά για σύνταξη. Για θεμελίωση το 2011 ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να έχετε έως 31/12/2011 35 έτη ασφάλισης ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 36 ετών να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία των 60. Όπως μας αναφέρετε έχετε μέχρι 31/12/2011 34 έτη και 10 μήνες, με αναγνώριση τουλάχιστον δύο μηνών από τα τέκνα σας, έχετε την απαιτούμενη 35ετία και προσθέτοντας την ασφάλιση του 2012 και 2013 έχετε και τα 36 έτη ασφάλισης. Το προηγούμενο νομικό καθεστώς προέβλεπε την ηλικία των 60 ετών, ως γεννηθείσα τον 8/1956 γίνατε 60 ετών τον 8/2016, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, οπότε πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8Η:

Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και μέχρι 31/12/2012 έχω 4890 ημερομίσθια όλα βαρέα. Η ημερομηνία γέννησης μου είναι 11/1961. Πόσο επηρεάζομαι από τα νέα δεδομένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Στην περίπτωση σας, αφού έχετε 4890 ημερομίσθια βαρέα έως 31/12/2012 σημαίνει ότι μέχρι 31/12/2011 και θεωρώντας ότι έχετε κάθε έτος 300 ημέρες ασφάλισης, έχετε 4590 ημερομίσθια, όπως μας αναφέρετε όλα βαρέα. Συνεπώς έχετε τα απαιτούμενα από το νόμο ημερομίσθια για να βγείτε σε σύνταξη σε ηλικία 56 ετών με έτος θεμελίωσης το 2011. Συμπληρώνετε την ηλικία αυτή τον 11/2017, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, ωστόσο η συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των βαρέων ανήκει στις σαφείς εξαιρέσεις της αύξησης των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9Η:

Είμαι ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ και μέχρι 31/12/2012 έχω 33 έτη ασφάλισης και 4 μήνες. Είμαι γεννημένη τον 7/1958. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Από πλασματικό χρόνο έχω μόνο σπουδές. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης το έτος 2011. Από τα στοιχεία που μας παραθέτετε προκύπτει ότι έως 31/12/2011 έχετε 32 έτη ασφάλισης και 4 μήνες. Προκειμένου να συμπληρώσετε την 35ετία θα χρειαστεί να αναγνωρίσετε 2 έτη και 8 μήνες, ώστε με συνολικό χρόνο 36 ετών να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 58 ετών. Τα 36 έτη τα συμπληρώνετε με συνυπολογισμό της ασφάλισης των ετών που έπονται του 2011 και επειδή την ηλικία των 58 ετών την συμπληρώσατε τον 7/2016, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης μόλις συμπληρώσετε την ηλικία 59 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10Η:

Είμαι γεννημένη τον 4/1952 και έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ έως σήμερα περί τα 5360 ημερομίσθια. Είμαι ήδη συνταξιούχος από το εξωτερικό. Πότε μπορώ να πάρω μειωμένη 2η  σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε έχετε 5360 ημερομίσθια έως σήμερα, ο νόμος προβλέπει ότι εφόσον έχετε τουλάχιστον 4800 ημέρες ασφάλισης μπορείτε να αιτηθείτε μειωμένης δεύτερης σύνταξης κατά 50% σε ηλικία 67 ετών. Εσείς έχετε τον αναγκαίο αριθμό ημερών αλλά ως γεννηθείσα το 1952 γίνεστε 67 ετών το 2019, έτος κατά το οποίο μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης.

 

GLYFADA METROPOLITANSΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας.

 

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ