Ο Εργατολόγος-Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης απαντά στις απορίες σας για ένσημα – συντάξεις

 

|| ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ||

ΜουσελίμηςΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις σας και οι απαντήσεις του ειδικού στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο, Δημήτρη Μουσελίμη.

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:

Είμαι  γεννημένος 19-12-1952 κι έχω συμπληρώσει 15 χρόνια στο ΤΕΒΕ, 3 χρόνια ΙΚΑ και 2 χρόνια στο ΝΑΤ. Έχω δυο παιδιά γεννημένα το 1980 και το 1985. Ο τελευταίος φορέας ασφάλισής μου είναι το ΤΕΒΕ. Μπορώ να υποβάλω χαρτιά για σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Θα περιμένετε να συμπληρώσετε το 67ο έτος της ηλικίας σας. Αρκούν τα ένσημα τα οποία ήδη έχετε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:

Γεννήθηκα το 1958. Έχω 5 έτη ασφάλισης στη Γερμανία και στην Ελλάδα 15 έτη στο ΙΚΑ και 17 και συνεχίζω στον ΟΑΕΕ. Έχω και ένα έτος ανεργία και 2 έτη στρατό. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον με αναγνώριση πλασματικού χρόνου (από τέκνα, κενά ασφάλισης και στρατό) συμπληρώσετε 40 έτη ασφάλισης δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 62 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:

Είμαι 52 ετών. Έχω 7600 ένσημα στο ΙΚΑ μέχρι και τον 10/2017. Έχω ανήλικο τέκνο 7 ετών.  Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη; Μπορώ με ή χωρίς το ανήλικο τέκνο; Μειωμένη ή πλήρη;

AΠΑΝΤΗΣΗ:

Ως μητέρα ανήλικου δεν μπορείτε να θεμελιώσετε δικαίωμα με ευνοϊκές προϋποθέσεις. Με τον χρόνο ασφάλισης που έχετε, δικαιούστε σύνταξη πλήρη σε ηλικία 67 ετών ή μειωμένη σε ηλικία 62 ετών, εφόσον θα έχετε 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία. Πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών δικαιούστε μόνο εφόσον συμπληρώσετε 40 έτη ασφάλισης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:

Είμαι τρίτεκνη και το 2011 είχα ανήλικο και 5.500 ένσημα. Συνεχίζω να εργάζομαι και μέχρι σήμερα και υπολογίζω να έχω μέχρι το τέλος του έτους 6.500 ένσημα. Είμαι 57 ετών. Θα μπορούσα να ξεκινήσω διαδικασία για να πάρω σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον συμπληρώνετε τα 5500 ένσημα το 2011 θα βγαίνατε, με το παλαιό καθεστώς, σε πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 57 ετών ενώ σε μειωμένη σε ηλικία 52 ετών. Επειδή πλέον συμπληρώσατε το 57ο έτος το 2017 δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών. Μειωμένη σύνταξη δικαιούστε άμεσα .

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:

Έχω 25 χρόνια ασφάλιση στο ΙΚΑ και τα τελευταία 10 βαρέα και ανθυγιεινά. Πιο πριν είχα 10 έτη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ. Είμαι 57 ετών. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στα 62 έτη με 40 έτη ασφάλισης, ή με τις διατάξεις των βαρέων αν έχετε συμπληρώσει μέχρι την ηλικία των 62 ετών 3600 βαρέα και από αυτά 1000 βαρέα τα τελευταία 13 έτη προ του 62ου έτους.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:

Ήμουν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και μετά στο ΤΕΒΕ έως και σήμερα. Μέχρι 12/2012 έχω 9960 ακριβώς. Έχω 2 τέκνα και 24 μήνες στρατό. Η ημερομηνία γέννησης μου είναι 1/1956. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Τι προβλέπεται συνταξιοδοτικά για τη δική μου περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε αφού έως 31/12/2012 έχετε 9960 ημέρες, ήτοι 33 έτη και 2 μήνες. Για τη συμπλήρωση της 35ετίας υπολείπονται 1 έτος και 10 μήνες, το οποίο μπορείτε να το αναγνωρίσετε από τα τέκνα σας. Ο νόμος προέβλεπε για θεμελίωση το 2012 να έχετε μέχρι 31/12/2012 35 έτη ασφάλισης, προκειμένου με συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 ετών να μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Προβαίνοντας σε αναγνωρίσεις, καλύπτετε τα 35 έτη και με συνυπολογισμό και του χρόνου ασφάλισής σας από το 2013 και έπειτα, έχετε και τα 37 έτη. Ως γεννηθείς το 1956 είχατε συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία των 60 ετών, το 2016, μετά δηλαδή την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς επηρεάζεστε από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, που επεβλήθησαν. Πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης από την ηλικία των 60 ετών και 6 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:

Είμαι γεννημένη τον 4/1955 και μέχρι 31/12/2013 έχω ήδη 4640 ημερομίσθια στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Συνεχίζω να εργάζομαι έως σήμερα. Μπορώ με αναγνωρίσεις από τα 2 τέκνα μου και από ανεργία να βγω άμεσα σε πλήρη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των 4500 ημερομισθίων εξετάζουμε πότε συμπληρώνετε για πλήρη σύνταξη, την ηλικία των 60 ετών. Εσείς ως γεννηθείσα τον 4/1955 ήσασταν 60 ετών το 2015, έτος κατά το οποίο απαιτούνται 4500 ημέρες ασφάλισης, τις οποίες μας αναφέρετε ότι έχετε ήδη, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών. Δεν υπάρχει δυνατότητα με αναγνώριση πλασματικού χρόνου να συνταξιοδοτηθείτε πιο άμεσα, μάλιστα η εν λόγω πρόβλεψη υπήρχε ήδη από το Ν. 4093/2012.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:

Έχω ασφαλιστεί μόνο στο ΤΑΕ. Συμπλήρωσα την 35ετία μόλις στις 31/12/2015. Γεννήθηκα τον 11/1958. Έχω 2 τέκνα και 2 έτη στρατό. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Τι μπορώ να κάνω για βγω άμεσα σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Βάσει των στοιχείων που μας παραθέτετε, αφού έχετε 35 έτη μέχρι 31/12/2015 σημαίνει ότι έως 31/12/2012 έχετε 32 έτη. Με αναγνώριση των 3 ετών από τα 2 τέκνα σας, συμπληρώνετε την 35ετία έως 31/12/2012 και συνυπολογίζοντας την ασφάλιση των ετών που ακολουθούν (2013 και εφεξής) έχετε και τη συνολική 37ετία. Ως γεννηθείς τον 11/1958 γίνεστε 60 ετών τον 11/2018, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς επηρεάζεστε από τα νέα ηλικιακά όρια. Πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 61 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:

 Έχω ασφάλιση στο ΙΚΑ ανελλιπώς έως σήμερα. Τα ένσημα μου μέχρι 31/12/2016 είναι 5240 εκ των οποίων 4250 βαρέα. Είμαι γεννημένος τον 10/1957. Πότε συνταξιοδοτούμαι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τη συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των βαρέων ο νόμος ορίζει ότι απαιτούνται 4500 ημερομίσθια εκ των οποίων 3600 βαρέα και εξ αυτών 1000 τα τελευταία 13 έτη πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 62 ετών. Βάσει των στοιχείων που μας παραθέτετε, συμπληρώνετε τις 4500 ημέρες ασφάλισης και τα αντίστοιχα βαρέα μετά την 1/1/2013. Εάν λοιπόν επαληθεύσετε ότι από τα βαρέα, 1000 εξ’ αυτών υπάρχουν τα 13 έτη πριν το 62ο έτος (το οποίο το συμπληρώνετε το 2019), μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης μόλις γίνετε 62 ετών. Παρόλο που το ηλικιακό όριο θα συμπληρωθεί, μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, δεν θίγεστε από τις αυξήσεις στα ηλικιακά όρια, καθώς η συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των βαρέων ανήκει στις εξαιρέσεις αυτού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:

Είμαι γεννημένος τον 3/1958 και έχω μέχρι σήμερα πάνω από 7800 ημερομίσθια όλα οικοδομικά στο ΙΚΑ. Πόσο επηρεάζομαι από τα νέα δεδομένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τη συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των οικοδόμων ο νόμος απαιτεί να έχετε 4500 ημέρες ασφάλισης όλα οικοδομικά και εξ’ αυτών 500 τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Όπως μας αναφέρετε, έχετε μέχρι σήμερα 7800 ένσημα οικοδομικά, συνεπώς υπερκαλύπτετε τα απαιτούμενα ημερομίσθια. Αναφορικά με την ηλικία σας, ως γεννηθείς τον 3/1958 γίνεστε 60 ετών τον 3/2018. Παρόλο που συμπληρώνετε την απαιτούμενη ηλικία μετά την ψήφιση του νέου Νόμου 4336/2015, δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων καθώς η συνταξιοδότηση με τις εν λόγω διατάξεις των οικοδόμων, ανήκει στις εξαιρέσεις αυτού.

 

Ο συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών.

 

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ