Ο Εργατολόγος-Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης απαντά στις ερωτήσεις σας

ΜουσελίμηςΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις σας και οι απαντήσεις του ειδικού στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο, Δημήτρη Μουσελίμη.

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1Η: 

 Έχω ασφάλιση ΙΚΑ μέχρι σήμερα και υπολογίζω ότι έχω 5520 μέχρι 31/12/2012 οπότε και το τέκνο μου ήταν ανήλικο. Είμαι γεννημένη τον 8/1965. Πότε μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

 Στην περίπτωση σας, βάσει των στοιχείων που μας αναφέρετε ναι μεν είχατε τις αναγκαίες 5500 ημέρες ασφάλισης και σωρευτικά την ανηλικότητα μέχρι 31/12/2012, όμως δεν είχατε την απαιτούμενη ηλικία. Ο νόμος προέβλεπε με το προηγούμενο νομικό καθεστώς ότι για θεμελίωση το 2012 το ηλικιακό όριο για πλήρη σύνταξη ήταν 60 ετών. Ωστόσο λόγω της ηλικίας σας, είστε μόλις 52 ετών σήμερα, συμπληρώνετε τις απαιτούμενες ηλικίες πολύ μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και επομένως ουσιαστικά έχουμε κατάργηση των μέχρι τώρα ευνοϊκών ηλικιακών ορίων και υπαγωγή σας στα γενικά ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης των 67 ετών για πλήρη σύνταξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η:

Είμαι γεννημένη το 3/1955 και μέχρι 31/12/2016 έχω ήδη 4650 ημερομίσθια. Συνεχίζω να εργάζομαι έως σήμερα. Μπορώ με αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου από τα 2 τέκνα μου και από επιδοτούμενη ανεργία να βγω άμεσα σε πλήρη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των 4500 ημερομισθίων εξετάζουμε πότε συμπληρώνετε για πλήρη σύνταξη, την ηλικία των 60 ετών. Εσείς ως γεννηθείσα το 1955 ήσασταν 60 ετών το 2015, έτος κατά το οποίο απαιτούνται 4500 ημέρες ασφάλισης, τις οποίες μας αναφέρετε ότι έχετε, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών. Δεν υπάρχει δυνατότητα με αναγνώριση πλασματικού χρόνου να συνταξιοδοτηθείτε πιο άμεσα, μάλιστα η εν λόγω πρόβλεψη υπήρχε ήδη από το Ν. 4093/2012.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η: 

Είμαι γεννημένος τον 4/1957 και έχω ασφάλιση αρχικά στο ΙΚΑ και τελευταίο φορέα έχω το ΤΕΒΕ. Έχω υπηρετήσει 24 μήνες στο στρατό και έχω και 2 τέκνα.  Υπολογίζω  ότι ήδη έχω 41 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2016. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι 31/12/2016 έχετε 41 έτη ασφάλισης σημαίνει ότι ήδη από το 2010 έχετε την απαιτούμενη 35ετία που προβλέπει ο νόμος. Ωστόσο επειδή την ηλικία των 60 ετών που απαιτούνταν βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου για συνταξιοδότηση, την συμπληρώσατε τον 4/2017, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και με τα νέα δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε πλέον σύνταξης σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4Η:

Έχω γεννηθεί τον 10/1965 και έως 31-12-2010 είχα 5.645 ένσημα. Το τέκνο μου ενηλικιώθηκε τον 12/2010. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Πότε μπορώ να αιτηθώ πλήρη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Για να συνταξιοδοτηθείτε με τις διατάξεις μητέρας ανηλίκου θα πρέπει να συντρέχει σωρευτικά τόσο η ανηλικότητα του τέκνου όσο και οι 5.500 ημέρες ασφάλισης. Εφόσον οι προϋποθέσεις αυτές συντρέχουν μέχρι 31-12-2010, το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς όριζε  ότι θα μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 55 ετών με πλήρη σύνταξη. Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε, υπερκαλύπτετε τις ημέρες ασφάλισης και την ταυτόχρονη ανηλικότητα του τέκνου. Δεδομένου ότι συμπληρώνετε το 55ο έτος το 2020, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, θίγεστε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να λάβετε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 64 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5Η:

Είμαι γεννηθείς τον 12/1957 με πρώτη ασφάλιση στο ΙΚΑ και κατόπιν έως και σήμερα είχα ασφάλιση στο ΤΕΒΕ. Υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2012 έχω συνολικά 33 έτη και 2 μήνες. Από πλασματικούς έχω 2 τέκνα και έχω 24 μήνες στρατό. Τι μπορώ να κάνω για να βγω άμεσα σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωσή σας εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης το 2012. Πιο συγκεκριμένα απαιτούνται να έχουν συμπληρωθεί έως 31/12/2012 35 έτη ασφάλισης, ώστε με συνολικό χρόνο 37 ετών να μπορέσετε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι 31/12/2012 έχετε ήδη 33 έτη και 2 μήνες πραγματικής ασφάλισης, για να συμπληρώσετε την 35ετία θα πρέπει να αναγνωρίσετε το 1 έτος και 10 μήνες που σας υπολείπονται από τα 2 τέκνα σας. Έτσι έχοντας την 35ετία και με συνυπολογισμό των ετών ασφάλισης του 2013 έως σήμερα έχετε και συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 έτη. Σχετικά με την ηλικία, ως γεννηθείς τον 12/1957 συμπληρώνετε το 60ο έτος τον 12/2017, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, που επέβαλε αύξηση των ηλικιακών ορίων κι επομένως επηρεαζόμενος από τον νέο νόμο, πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6Η: 

Ήμουν ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ και μετά στο ΙΚΑ έως και σήμερα. Μέχρι 12/2012 έχω 9940 ακριβώς. Έχω 1 τέκνο και έχω υπηρετήσει 24 μήνες στρατό. Έχω γεννηθεί τον 3/1956. Τι προβλέπεται συνταξιοδοτικά για τη δική μου περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

 Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε αφού έως 31/12/2012 έχετε 9940 για τη συμπλήρωση των 10500 ημερομισθίων υπολείπονται 560 ημέρες ασφάλισης, τις οποίες μπορείτε να τις αναγνωρίσετε από το τέκνο σας (300 ημέρες ασφάλισης) και τις υπόλοιπες 260 από τη στρατιωτική σας θητεία. Ο νόμος προβλέπει για θεμελίωση το 2012 να έχετε μέχρι 31/12/2012 10500 προκειμένου με συνολικό χρόνο ασφάλισης 11100 ημέρες να μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 59 ετών. Προβαίνοντας σε αναγνωρίσεις, καλύπτετε τα 10500 ημερομίσθια, με συνυπολογισμό και του χρόνου ασφάλισής σας από το 2013 και έπειτα έχετε και τις 11100 ημέρες. Ως γεννηθείς τον 3/1956 είχατε συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία των 59 ετών, τον 3/2015, πριν δηλαδή την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7Η:

Έχω ασφάλιση στο ΙΚΑ μέχρι σήμερα 4650 ημερομίσθια. Λαμβάνω ήδη σύνταξη από τον ΟΑΕΕ. Είμαι γεννημένη τον 3/1951. Πότε μπορώ να καταθέσω για δεύτερη μειωμένη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης μειωμένης κατά 50% απαιτούνται 4800 ημερομίσθια και η ηλικία των 67 ετών. Εσείς έχετε μέχρι σήμερα 4650 ημέρες ασφάλισης συνεπώς πρέπει ακόμη να επικολλήσετε άλλα 150 ημερομίσθια, ώστε όταν συμπληρώσετε την ηλικία των 67 ετών (το 2018) να μπορέσετε να αιτηθείτε δεύτερης σύνταξης μειωμένης κατά 50%.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8Η:

Έχω ασφάλιση στο ΤΣΜΕΔΕ  μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2012 έχω 30 έτη και 3 μήνες. Είμαι γεννημένη τον 11/1958. Από πλασματικό χρόνο έχω σπουδές 4 έτη και 1 τέκνο. Σε ποια ηλικία μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς ορίζει ότι εφόσον υπάρχει 35ετία μέχρι 31/12/2012 τότε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 ετών, οι γυναίκες μπορούν να βγουν σε σύνταξη σε ηλικία 59 ετών. Στην περίπτωση σας, εφόσον έχετε 30 έτη και 3 μήνες πραγματική απασχόληση, μπορείτε να αναγνωρίσετε τον χρόνο των 4 ετών και 9 μηνών, που υπολείπεται για τη συμπλήρωση της 35ετίας από τις σπουδές σας. Έχοντας λοιπόν 35ετία το 2012 και με συνυπολογισμό της ασφάλισης του 2013 – 2016 συμπληρώνετε και την απαιτούμενη 37ετία. Ωστόσο επειδή γίνεστε 59 ετών τον 11/2017, επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων που επέβαλλε ο Ν. 4336/2015 και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9Η:

Ήμουν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και μετά στο ΤΕΒΕ έως και σήμερα. Μέχρι 12/2012 έχω 9925 ακριβώς. Έχω 3 τέκνα και 24 μήνες στρατό. Η ημερομηνία γέννησης μου είναι 7/1954. Τι προβλέπεται συνταξιοδοτικά για τη δική μου περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε αφού έως 31/12/2012 έχετε 9925 ημέρες, ήτοι 33 έτη και 1 μήνας. Για τη συμπλήρωση της 35ετίας υπολείπονται 1 έτος και 11 μήνες, το οποίο μπορείτε να το αναγνωρίσετε από τα τέκνα σας. Ο νόμος προέβλεπε για θεμελίωση το 2012 να έχετε μέχρι 31/12/2012 35 έτη ασφάλισης, προκειμένου με συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 ετών να μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Προβαίνοντας σε αναγνωρίσεις, καλύπτετε τα 35 έτη και με συνυπολογισμό και του χρόνου ασφάλισής σας από το 2013 και έπειτα, έχετε και τα 37 έτη. Ως γεννηθείς το 1954 είχατε συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία των 60 ετών, το 2014, πριν δηλαδή την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, που επεβλήθησαν.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10Η:

Έχω γεννηθεί τον 8/1956 και έχω μέχρι σήμερα πάνω από 7800 ημερομίσθια οικοδομικά στο ΙΚΑ. Μετά το νέο νόμο πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τη συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των οικοδόμων ο νόμος απαιτεί να έχετε 4500 ημέρες ασφάλισης όλα οικοδομικά και εξ’ αυτών 500 τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Όπως μας αναφέρετε, έχετε μέχρι σήμερα 7800 ένσημα οικοδομικά, συνεπώς υπερκαλύπτετε τα απαιτούμενα ημερομίσθια. Αναφορικά με την ηλικία σας, ως γεννηθείς τον 8/1956 γίνατε 60 ετών ήδη από τον 9/2016. Παρόλο που συμπληρώνετε την απαιτούμενη ηλικία μετά την ψήφιση του Νόμου 4336/2015, στον οποίο αναφέρεστε, δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων καθώς η συνταξιοδότηση με τις εν λόγω διατάξεις ανήκει στις εξαιρέσεις αυτού.

 

Ο συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών.

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ