Ο εργατολόγος Δημήτρης Μουσελίμης απαντά στις ερωτήσεις σας

 

ΜουσελίμηςΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας. 

Ακολουθούν οι ερωτήσεις σας και ο απαντήσεις του ειδικού στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο, Δημήτρη Μουσελίμη (part 5):

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:

Είμαι γεννηθείς το 1958 και μέχρι 31/12/2011 έχω 9240 ημερομίσθια. Έχω 2 τέκνα και έχω υπηρετήσει και 2 έτη στο στρατό. Πότε μπορώ να βγώ σε σύνταξη; Θα χρειαστεί να προβώ σε αναγνωρίσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας, αφού όπως μας αναφέρετε έχετε 9240 ημερομίσθια, με αναγνώριση 900 ημερών ασφάλισης από τα 2 τέκνα σας και 360 ημερών από τη στρατιωτική σας θητεία συμπληρώνετε ακριβώς τα 10500 ημερομίσθια που σας επιτρέπουν να βγείτε σε σύνταξη με έτος θεμελίωσης το 2011, σε ηλικία 58 ετών. Με συνυπολογισμό των ημερομισθίων των ετών 2012, 2013, 2014 και 2015 συμπληρώνετε και υπερβαίνετε, τα απαιτούμενα 10800 ημερομίσθια συνολικά. Ωστόσο επειδή εσείς συμπληρώσατε το  58ο έτος   το 2016, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από τα αυξημένα ηλικιακά όρια  και πλέον μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη στα 59.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:

Έχω γεννηθεί 5/12/1956 και είμαι ασφαλισμένως συνεχώς στο ΤAE από το 1977. Τι προβλέπεται συνταξιοδοτικά για τη δική μου περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αφού όπως μας λέτε ασφαλιστήκατε για πρώτη φορά στο ΤΕΒΕ το 1977 και έκτοτε είστε συνεχώς ασφαλισμένος, συμπληρώνετε την 35τία μέχρι 31/12/2012. Ο νόμος προέβλεπε τη δυνατότητα συνταξιοδότησης  με τη συμπλήρωση συνολικά 37 ετών ασφάλισης,τα οποία εσείς έχετε, και του 60ου έτους της ηλικίας για έτος θεμελίωσης το 2012. Ως γεννηθείς τον Δεκέμβριο του 1956 συμπληρώνετε το 60ο έτος τον Δεκέμριο του 2016, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 Συνεπώς με τα νέα δεδομένα  μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών και 6 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:

Είμαι γεννημένη το 1959 και στις 31/12/2013 είχα συμπληρώσει 5000 βαρέα ένσημα. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το 2013 είχατε τα απαιτούμενα 4500 ένσημα, εκ των οποίων τα 3600 βαρέα. Σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν με το ν.4093/2012 είχατε το δικαίωμα να βγείτε σε σύνταξη με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας σας. Με βάση το νόμο 4336/2015 το όριο ηλικίας σας για τη λήψη πλήρους σύνταξης δεν αλλάζει. Επισημαίνεται όμως ότι πρέπει να έχετε συμπληρώσει 1000 βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:

Έχω γεννηθεί το 1964. Έως 31/12/2011 είχα λίγα παραπάνω απο 5800 ημερομίσθια και ανήλικο παιδί. Πόσο επηρεάζομαι συνταξιοδοτικά από τα νέα δεδομένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε αφού έως 31/12/2011 έχετε 5800 ημερομίσθια, μέχρι 31/12/2010 είχατε συμπληρώσει τις απαιτούμενες 5500 ημέρες ασφάλισης. Με βάση το προισχύσαν νομικό πλαίσιο δικαιούσασταν πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 55 ετών και μειωμένη στην ηλικία των 50 ετών. Ως γεννηθείσα το 1964 ήσασταν 50 ετών ήδη από το 2014 συνεπώς έχετε θεμελιωμένο το δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη. Επειδή όμως την ηλικία των 55 την συμπληρώνετε το 2019, επηρεάζεστε από τα νέα αυξημένα ηλικιακά όρια και άρα μπορείτε πλέον να αιτηθείτε πλήρους συντάξεως στην ηλικία των 62 ετών και 6 μηνών.

Ως προς την μειωμένη σύνταξη,πρέπει να σημειωθεί οτι το ποσοστό μείωσης της σύνταξης ανέρχεται στο 40%.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:

Έχω γεννηθεί το 1959 και το 2012 είχα συμπληρώσει 35 έτη συνεχούς ασφάλισησς στον ΟΑΕΕ.  Πότε μπορώ να βγώ σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Παρ’ όλο που μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου τον Αύγουστο του 2015 είχατε συμπληρώσει την απαιτούμενη 35ετια στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, δεν είχατε συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας σας και έτσι το όριο ηλικίας για τη σύνταξη σας, θα αυξηθεί.

Επειδή συμπληρώνετε το 60ο έτος σας το 2019, θα μπορέσετε τελικά να καταθέσετε αίτηση για σύνταξη σε ηλικία 61 ετών και 3 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:

Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ μόνο και μέχρι 31/12/2012 έχω υπολογίσει ότι έχω 9300 βαρέα ημερομίσθια. Έχω γεννηθεί τον 5/1959. Έχω 2 έτη κενά διαστήματα, 2 τέκνα και 2 έτη στρατό. Μπορώ να βγω άμεσα σε πλήρη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε έως 31/12/2012 έχετε 9300 ημερομίσθια, ο νόμος σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε μέχρι 1500 ημέρες ασφάλισης για θεμελίωση το 2012. Για να συμπληρώσετε τις 10500 σας υπολείπονται 1200 ημέρες ασφάλισης, τις οποίες  μπορείτε να αναγνωρίσετε 900 ημέρες από τα τέκνα σας και 300 ημέρες από τα κενά ασφάλισης.  Έχοντας συμπληρώσει τις 10500 ημέρες και εξ’ αυτών 7500 βαρέα, μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών, ηλικία την οποία έχετε ήδη συμπληρώσει, χωρίς να επηρεάζεστε από την αύξηση των ορίων ηλικίας καθώς ανήκετε στις σαφείς εξαιρέσεις του Ν. 4336/2015.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:

Είμαι γεννηθείς τον Οκτώβριο του 1957. Μέχρι 31/12/2011 και με συνυπολογισμό της εφεδρείας 200  ημερών έχω 10300 ημερομίσθια στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Υπήρξα άνεργος για ένα έτος πριν το 2010. Εξακολουθώ και εργάζομαι.

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Στην περίπτωση σας για τη συμπλήρωση των 10500 ημερών ασφάλισης έως 31/12/2011 σας  λείπουν 200 ημέρες ασφάλισης, τις οποίες μπορείτε να αναγνωρίσετε χωρίς κόστος εξαγοράς από την επιδοτούμενη ανεργία, εφόσον προσκομίσετε και σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ. Ο νόμος προβλέπει ότι εφόσον συμπληρώσετε τις 10500 μέχρι 31/12/2011 δικαιούστε σύνταξη με συνολικό χρόνο ασφάλισης 10800 ημερομίσθια σε ηλικία 58 ετών. Με την αναγνώριση έχετε τις  10500 ημέρες ασφάλισης και με συνυπολογισμό των ημερομισθίων από το 2011 έως και σήμερα υπερκαλύπτετε τις απαιτούμενες 10800 και καθώς έχετε συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας σας τον 10/1957, ήτοι μετά την ψήφιση του ν. 4336/2015 επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία  58 ετών και 6 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:

Είμαι ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ ανελλιπώς και μέχρι 31/12/2015 έχω συνολικά 15 έτη και περίπου 6 μήνες. Γεννήθηκα τον 5/1950. Τι προβλέπεται για τη δική μου περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη με τις ελάχιστε χρονικές προυποθέσεις, ήτοι 15ετία σε ηλικία 67 ετών.  Έχετε ναι μεν ήδη 15 έτη ασφάλισης, ωστόσο γίνεστε 67 ετών  τον 5/2017, οπότε και μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως, χωρίς να επηρεάζεστε ηλικιακά από αυξήσεις ηλικιακών ορίων.

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:

Έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ περίπου 5000 ημερομίσθια όλα οικοδομικά. Στο παρελθόν λάμβανα σύνταξης αναπηρίας , η οποία διεκόπη. Συνυπολογίζεται αυτός ο χρόνος ασφάλισης για τη σύνταξη; Έχω γεννηθεί τον 4/1956. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Ο νόμος προβλέπει ότι εφόσον υπάρχουν  4500 ημερομίσθια όλα σε οικοδομικές εργασίες και εξ΄αυτών 500 τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη σε ηλικία 60 ετών ως οικοδόμος. Ο χρόνος που ήσασταν συνταξιούχος λόγω αναπηρίας συνυπολογίζεται. Παρόλο που έχετε συμπληρώσει το 60ο έτος τον 4/2016, δηλαδή μετά την ψήφιση ου Ν. 4336/2015, ανήκετε στις εξαιρέσεις αυτού  και θίγεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων.

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:

Είμαι γεννημένη το 1950 και έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ μέχρι σήμερα περίπου 5000 ημερομίσθια. Είμαι ήδη συνταξιούχος του ΟΑΕΕ, μπορώ να αιτηθώ δεύτερης σύνταξης από το ΙΚΑ;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τη χορήγηση 2ης σύνταξης μειωμένης ο νόμος προβλέπει ότι απαιτούνται τουλάχιστον 4800 ημερομίσθια και την ηλικία των 67 ετών. Εσείς έχετε ήδη τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης αλλά ως γεννηθείσα το 1960 γίνεστε 67 ετών το 2017, οπότε και μπορείτε να αιτηθείτε 2ης σύνταξης μειωμένης κατά 50%.

 

Μουσελίμης

GLYFADA METROPOLITANSΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας.