Ο εργατολόγος Δημήτρης Μουσελίμης απαντά σε 10 ερωτήσεις

Μουσελίμης

Κάθε Πέμπτη μάς ενημερώνει, ο Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (ειδικός στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο).

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:

Είμαι γεννημένος τον 12/1956 και έχω ασφάλιση στο ΤΣΑΥ ανελλιπώς από τον 9/1980 έως τον 6/2018. Έχω 2 τέκνα και 5 έτη σπουδών. Συνεχίζω να εργάζομαι. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας παραθέτετε μέχρι τον 6/2016 έχετε 38έτη ασφάλισης στο ΤΣΑΥ. Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης το 2012 με τις διατάξεις της 35ετίας. Μέχρι 31/12/2012 έχετε 32 έτη και 4 μήνες. Προκειμένου να συμπληρώσετε την 35ετία σας λείπουν 2 έτη και 8 μήνες, διάστημα που μπορείτε να καλύψετε με αναγνώριση των σπουδών σας. Έχοντας την 35ετία και με συνυπολογισμό της ασφάλισης από το 2013 και έκτοτε, συμπληρώνετε συνολικά την απαιτούμενη 37ετία. Το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς προέβλεπε συνταξιοδότηση στην ηλικία των 60 ετών, ηλικία που συμπληρώσατε ήδη από το 2016, μετά δηλαδή την ψήφιση του Ν. 4387/2016 και συνεπώς μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως από την ηλικία των 60 ετών και 6 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:

Είμαι γεννημένος τον 3/1955 και έχω ασφάλιση ανελλιπώς στο ΤΣΜΕΔΕ. Υπολογίζω ότι έχω 35 έτη και 2 μήνες έως 12/2018. Από πλασματικό χρόνο έχω 1 τέκνο και 5 έτη σπουδών, τα οποία έχω αιτηθεί για αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Μπορώ να καταθέσω χαρτιά για σύνταξη άμεσα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας, καθώς έχετε 35 έτη και 2 μήνες έως 12/2018 με συνυπολογισμό και των 6 ετών αναγνωρίσεων, συμπληρώνετε τα 40 έτη ασφάλισης που σας επιτρέπουν να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 62 ετών. Έχετε ήδη από τον 3/2017 καλύψει και την προβλεπόμενη ηλικία, συνεπώς μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:

Είμαι γεννημένος τον 4/1958 και έως 12/2012 έχω 5630 ένσημα οικοδομικά. Έχω επιδοτηθεί 300 ημέρες λόγω ανεργίας. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας αναφέρετε, από τη στιγμή που έχετε τουλάχιστον 4500 ημερομίσθια σε οικοδομικές εργασίες εκ των οποίων 500 τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη σε ηλικία 60 ετών. Την ηλικία αυτή την συμπληρώνετε τον4/2018 και επομένως μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης. Δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων που επέβαλλε ο Ν. 4336/2015.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:

Είμαι γεννηθείσα τον 10/1959 με 10100 ημερομίσθια μέχρι το 2011. Δυστυχώς δεν έχω κανένα πλασματικό χρόνο για να αναγνωρίσω. Συνεχίζω εργαζόμενη. Μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεν επηρεάζει καθόλου τη συνταξιοδότηση σας το γεγονός ότι δεν δύναστε να αναγνωρίσετε πλασματικό χρόνο καθώς με τα 10100 ημερομίσθια έχετε ήδη θεμελιώσει δικαίωμα το 2011 με τις διατάξεις των 10000 ημερομισθίων. Προβλεπόταν πλήρη σύνταξη στα 58 και μειωμένη στα 56 έτη, εφόσον έως 31/12/2011 έχετε 10000 και συνολικό χρόνο ασφάλισης 10400. Εσείς γίνατε 58 τον 10/2017, δηλαδή μετά την ψήφιση του ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από τα νέα ηλικιακά όρια και δικαιούστε πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 61 ετών και 5 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:

Είμαι γεννημένος τον 7/1959 και έως 31/12/2012 έχω 11.210 ημερομίσθια στην ασφάλιση του ΙΚΑ μόνο. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας παραθέτετε προκύπτει ότι μέχρι 31/12/2010 έχετε 10610 ημερομίσθια, με δεδομένο ότι επικολλούσατε κάθε έτος 300 ημερομίσθια και δικαιούστε πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 58 ετών με έτος θεμελίωσης το 2010 βάσει των διατάξεων της 35ετίας. Ωστόσο επειδή γίνατε 58 ετών τον 8/2017 βάσει του ν. 4336/2015 υπάγεστε στα νέα αυξημένα ηλικιακά όρια και συνεπώς μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης στη ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:

Έχω γεννηθεί τον 11/1957. Αρχικά είχα ασφάλιση ΙΚΑ για 8 έτη και στη συνέχεια ασφαλίστηκα στο ΤΕΒΕ μέχρι 31/12/2014 οπότε και έκλεισε η επιχείρηση. Υπολογίζω ότι έως 31/12/2012 έχω καλύψει την 35ετία. Πότε μπορώ να αιτηθώ σύνταξης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε, προκύπτει ότι τελευταίος φορέας ασφάλισής σας είναι ο ΟΑΕΕ. Για να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον ΟΑΕΕ ο νόμος προέβλεπε ότι μέχρι 31-12-2012 πρέπει να έχετε 35 έτη ασφάλισης και συνολικά  37 έτη, προκειμένου να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης τα έχετε ήδη συμπληρώσει, χωρίς να έχετε ανάγκη αναγνωρίσεων και επειδή συμπληρώσατε το 60ο έτος της ηλικίας σας τον 11/2017, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και ως εκ τούτου μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση των 60 ετών και 9 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:

Είμαι γεννηθείς το 12/1959 και μέχρι 31/12/2011 έχω 9360 ημερομίσθια. Εξακολουθώ να εργάζομαι. Έχω 2 τέκνα και έχω υπηρετήσει και 26 μήνες στο στρατό. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας, αφού όπως μας αναφέρετε έχετε 9360 ημερομίσθια, με αναγνώριση συνολικά 1140 ημερομισθίων, 900 ημερών ασφάλισης από τα 2 τέκνα σας (300 ημέρες από το πρώτο τέκνο και 600 από το δεύτερο τέκνο σας) και 240 ημερών από τη στρατιωτική σας θητεία συμπληρώνετε τα 10500 ημερομίσθια που σας επιτρέπουν να βγείτε σε σύνταξη με έτος θεμελίωσης το 2011 σε ηλικία 58 ετών. Με συνυπολογισμό των ημερομισθίων των ετών που ακολουθούν, ήτοι από το 2012 έως σήμερα, υπερκαλύπτετε τα απαιτούμενα 10800 ημερομίσθια συνολικά. Ωστόσο επειδή συμπληρώνετε το  58οέτος τον 12/2017, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από τα αυξημένα ηλικιακά όρια και πλέον μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη από την ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:

Ήμουν ασφαλισμένος αρχικάστο ΤΣΑ και τώρα στο ΤΕΒΕ, υπολογίζω ότι ο χρόνος ασφάλισης μου είναι μέχρι 31/12/2011 32 έτη. Από πλασματικό χρόνο έχω 3 τέκνα και 26 μήνες στρατό. Είμαι ασφαλισμένος τον 9/1958. Πώς μπορώ να βγω άμεσα σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε αφού έχετε μέχρι 31/12/2011 32 έτη ασφάλισης, για τη συμπλήρωση της 35ετίας σας λείπουν 3 έτη, τα οποία μπορείτε να καλύψετε από αναγνώριση πλασματικού χρόνου τεκνών. Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνετε την 35ετία και με συνυπολογισμό των ετών ασφάλισης από το 2012 και ύστερα καλύπτετε και τα 36 έτη ασφάλισης που απαιτούνται για τη θεμελίωση το 2011. Ως προς το όριο ηλικίας, προβλεπόταν το 60οέτος αλλά ως γεννηθείς τον 9/1958 γίνατε 60 ετών τον 9/2018, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και επομένως με τα νέα δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 61 ετών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:

Έχω γεννηθεί 8/1964 και το 2011 είχα ανήλικο τέκνο και πάνω από 5.620 ένσημα στο ΙΚΑ. Μού είχαν πει ότι θα μπορούσα να καταθέσω για μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 52 ετών. Εξακολουθεί να ισχύει η παραπάνω προϋπόθεση για μειωμένη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας, εξετάζουμε τη θεμελίωση το έτος 2011 για μειωμένη σύνταξη με τις διατάξεις της μητέρας ανηλίκου, όπου βάσει του προηγούμενου νομοθετικού καθεστώτος υπήρχε σαν ηλικιακό όριο για μειωμένη σύνταξη αυτό των 52 ετών. Συνεπώς καθώς θα συμπληρώσετε το 52οέτος της ηλικίας σας τον 8/2016, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε δυστυχώς από τα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν από την ψήφιση του.  Θα μπορείτε πλέον να καταθέσετε για μειωμένη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου από τη συμπλήρωση των  56ετών  και 9 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:

Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και μέχρι 31/12/2012 υπολογίζω ότι έχω 4900 ημερομίσθια όλα βαρέα. Η ημερομηνία γέννησης μου είναι 11/1962. Πόσο επηρεάζομαι από τα νέα δεδομένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας, αφού έχετε 4900 ημερομίσθια βαρέα έως 31/12/2012 σημαίνει ότι μέχρι 31/12/2011 και θεωρώντας ότι έχετε κάθε έτος 300 ημέρες ασφάλισης, έχετε 4600 ημερομίσθια όπως μας λέτε όλα βαρέα. Συνεπώς έχετε τα απαιτούμενα από το νόμο ημερομίσθια για να βγείτε σε σύνταξη σε ηλικία 56 ετών με έτος θεμελίωσης το 2011. Συμπληρώνετε την ηλικία αυτή τον 11/2018, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, ωστόσο η συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των βαρέων εξαιρείται από την αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης.

 

Ευχαριστούμε τον κ. Μουσελίμη (www.e-syntaxi.gr), για την ενημέρωση.

 

 

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣΚΡΑΣΣΑΣ