Ο εργατολόγος Δημήτρης Μουσελίμης απαντά στις ερωτήσεις σας

 


 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:

Γεννηθηκα το 1956 τον Μαιο και εχω 7500 χιλιαδες βαρεα ενσημα ΙΚΑ. Ποτε μπορω να βγω στη συνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δικαιούστε πλήρη σύνταξη με τις διατάξεις των βαρέων σε ηλικία 62 ετών, εφόσον υπάρχουν 1000 βαρέα ένσημα τα τελευταία 13 έτη πριν από τα 62.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:

Θα ήθελα να σας ρωτήσω για την σύζυγο μου. Εχει 19 χρόνια εργασίας και είναι 49 ετών. Ο γιός μας είναι ανήλικος ακόμα. Μπορεί να βγεί ως μητέρα με ανήλικο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν έχει συμπληρώσει 5500 ημέρες ασφάλισης και είχε ανήλικο τέκνο έως 31/12/2010 τότε με το παλαιό καθεστώς δικαιούταν μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 50 ετών.Εφόσον συμπληρώνει το 50ο έτος εντός του 2019, τότε το νέο όριο για λήψη μειωμένης σύνταξης διαμορφώνεται δυστυχώς στην ηλικία των 61ετών και 10μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:

Ασφαλίστηκα για πρώτη φορά το 1987. Είχα 5500 ένσημα μεταξύ 2010 και 2011. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρη γιατί είχαν επιβληθεί κάποιες ΠΕΕ σε παλιότερο εργοδότη μου και έτσι δεν έχω εικόνα ακριβούς αριθμού ενσήμων.  Το τέκνο μου ήταν και τα δύο έτη ανήλικο. Έκλεισε πέρυσι τα 18.Εγώ εκλεισα πέρυσι τα 50. Μπορώ να καταθέσω για μειωμένη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν είχατε συμπληρώσει 5500 ημέρες ασφάλισης και είχατε ανήλικο τέκνο έως 31/12/2010 τότε με το παλαιό καθεστώς δικαιούσασταν μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 50 ετών.Αν συμπληρώνετε το 50ο έτος εντός του 2017 τότε το νέο όριο για λήψη μειωμένης σύνταξης διαμορφώνεται στην ηλικία των 58 ετών και 5 μηνών.

Αν  αντίστοιχα είχατε συμπληρώσει 5500 ημέρες ασφάλισης και είχατε ανήλικο τέκνο έως 31/12/2011 τότε με το παλαιό καθεστώς δικαιούσασταν μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 52ετών.Αν συμπληρώνετε το 52ο έτος εντός του 2017 τότε το νέο όριο για λήψη μειωμένης σύνταξης διαμορφώνεται στην ηλικία των 58 ετών και 5 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:

 Γεννήθηκα στις 18/12/1959. Δουλεύω απο τον Σεπτέμβριο του 1975 μέχρι σήμερα, με μόνη διακοπή τα δύο χρόνια του στρατού, με βαρέα ένσημα. Συνολικά έχω περίπου 12000 μέχρι 31/12/2017. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ σύντομα;

ΑΠΑΝΤΗΣH

Εφόσον συμπληρώνετε 10500 εκ των οποίων 7500 βαρέα το 2014, δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 61 ετών και 6 μηνών ή μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών. Διαφορετικά μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε με 40 χρόνια ασφάλισης στα 62 σας χρόνια με πλήρη σύνταξη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:

Έχω ως τον Δεκέμβρη του 2009 5800 βαρέα ένσημα ΙΚΑ καταμετρημένα και από 1/7/11  ως σήμερα ΟΑΕΕ. Έκλεισα τον προηγούμενο Οκτώβρη τα 55 μου. Μπορώ να βγώ σε σύνταξη με βαρέα από τον ΟΑΕΕ; ή πρέπει να ασφαλιστώ ξανά στο ΙΚΑ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον είχατε συμπληρώσει 4500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 3600 σε βαρέα μέχρι 31/12/2010 τότε με βάση τα σημερινά ισχύοντα δεδομένα δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 55 ετών. Δεν θα ζητήσετε συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης στον ΟΑΕΕ αλλά θα αιτηθείτε σύνταξης με βάση το αυτοτελές δικαίωμα σύνταξης από το ΙΚΑ. Προσοχή! Απαραίτητο είναι να διαπιστώσετε εάν έχετε 1000 βαρέα τα τελευταία 13 έτη από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:

Λαμβάνω ήδη σύνταξη από το Δημόσιο. Έχω όμως στην ασφάλιση του ΙΚΑ μέχρι 31/12/2017 περίπου 4950 ημερομίσθια. Γεννήθηκα τον 12/1952. Πότε μπορώ  να αιτηθώ δεύτερης σύνταξης;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Προκειμένου να λάβετε δεύτερη σύνταξη, απαιτείται να έχετε τουλάχιστον 4800 ημερομίσθια και την ηλικία των 67 ετών. Βάσει των στοιχείων που μας αναφέρετε, έχετε συμπληρώσει 4950 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2017, όμως ως προς το ηλικιακό όριο, μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης μόλις συμπληρώσετε την ηλικία των 67 ετών, ήτοι τον 12/2019.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:

 

Είμαι γεννημένη τον 8/1954 με πρώτη ασφάλιση στο ΙΚΑ τον 7/2001. Υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2017 έχω 4670 όλα βαρέα. Λαμβάνω ήδη σύνταξη από την Αλβανία. Με ποιες προϋποθέσεις μπορώ να αιτηθώ σύνταξης από Ελλάδα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας, σύμφωνα με τα δεδομένα που αναφέρετε, είστε νέα ασφαλισμένη και καθώς έως 31/12/2012 δεν είχατε συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας σας δεν έχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Συνεπώς ανήκετε σε αυτούς που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2013 στην ηλικία των 62 ετών. Ως νέα ασφαλισμένη δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων και ως εκ τούτου μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε οποιαδήποτε χρονική στιγμή δεδομένου ότι έχετε ήδη συμπληρώσει το 62 έτος της ηλικίας σας, 4500 ημέρες ασφάλισης και εξ’ αυτών 3375 τουλάχιστον βαρέα ένσημα.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:

Είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ και μέχρι 31/12/2017 έχω 34 έτη ασφάλισης και 5 μήνες. Είμαι γεννημένος τον 7/1956. Έχω 3 τέκνα, 26 μήνες στρατό και 1 χρόνο ανεργία. Μπορώ με αναγνωρίσεις να βγω σε σύνταξη σε ηλικία 60 ετών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ερευνούμε τη δυνατότητα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2012, δηλαδή να έχετε 35 έτη ασφάλισης έως 31/12/2012 ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης  37 ετών να μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών, βάσει των διατάξεων του ΟΑΕΕ.  Στη δική σας περίπτωση, αφού μέχρι 31/12/2017 έχετε 34 έτη ασφάλισης και 5 μήνες, σημαίνει ότι έως 31/12/12 έχετε 29 έτη ασφάλισης και 5 μήνες. Ο νόμος, για θεμελίωση το 2012, σας δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης κατ’ ανώτατο όριο 5 έτη από πλασματικό χρόνο, ήτοι 60 μήνες. Τον πλασματικό χρόνο αυτό, παρόλο που μπορείτε να τον καλύψετε από τα τέκνα σας (1 έτος από το πρώτο τέκνο και 2 έτη από το δεύτερο τέκνο και εφεξής)και την ανεργία, ωστόσο, δεν συμπληρώνετε την 35ετία και συνεπώς ανήκετε στους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1/1/2013 οπού απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση 40 έτη ασφάλισης και η ηλικία 62 ετών ή με τουλάχιστον 15ετία στα 67.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:

Είμαι ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ και μέχρι 31/12/2012 έχω 33 έτη ασφάλισης και 6 μήνες. Είμαι γεννημένη τον 9/1959. Έχω 2 τέκνα και σπουδές από πλασματικό χρόνο. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Πότε είναι συμφερότερο να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης το 2011 με τις διατάξεις της 35ετίας. Από τα στοιχεία που μας παραθέτετε προκύπτει ότι έως 31/12/2011 έχετε 32 έτη ασφάλισης και 6 μήνες. Προκειμένου να συμπληρώσετε την 35ετία μέχρι 31/12/2011 θα χρειαστεί να αναγνωρίσετε 2 έτη και 6 μήνες είτε από σπουδές είτε από τα τέκνα σας. Έχοντας λοιπόν την 35ετία το 2011 και με συνυπολογισμό των ετών ασφάλισης από το 2012 μέχρι σήμερα υπερκαλύπτετε τα 36 έτη ως συνολικό χρόνο ασφάλισης. Βάσει του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου προβλεπόταν ως όριο η ηλικία των 58. Επειδή όμως την ηλικία των 58 ετών την συμπληρώσατε τον 9/2017, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης από την ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:

Είμαι γεννημένη τον 12/1967. Έχω πάνω από 8200 ένσημα μέχρι σήμερα. Μου έχουν πει ότι θεμελιώνω το 2010 ως μητέρα ανηλίκου διότι μέχρι 31/12/2010 είχα πάνω από 5500 ημερομίσθια. Πόσο επηρεάζομαι από τα νέα δεδομένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για θεμελίωση το 2010, ο νόμος ορίζει ότι πρέπει μέχρι 31/12/2010 να έχετε 5500 ημερομίσθια, προκειμένου να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 55 ετών και με μειωμένη στην ηλικία των 50 ετών. Όπως μας αναφέρετε έχετε 5500 ημερομίσθια μέχρι 31/12/2010, όμως απαιτείται ότι μέχρι 31/12/2010 ήταν ταυτόχρονα και το τέκνο σας ανήλικο. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν μας το διευκρινίζεται στην ερώτηση σας. Εάν όντως και το τέκνο σωρευτικά ήταν ανήλικο τότε έχετε θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης με τις προϋποθέσεις του 2010. Πρέπει όμως να επισημανθεί το εξής: επειδή την ηλικία των 50 ετών, ως γεννηθείσα τον12/1967, τη συμπληρώνετε τον 12/2017, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν.4336/2015, επηρεάζεστε δραματικά από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε μειωμένης σύνταξης σε ηλικία  58 ετών και 5 μηνών και για πλήρη, επειδή γίνεστε 55 το 2022, στην ουσία καταργείται το προγενέστερο ευνοϊκό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και πλέον συνταξιοδοτείστε στην ηλικία των 67 ετών.

 

Ευχαριστούμε τον Εργατολόγο – Δικηγόρο Δημήτρη Μουσελίμη (www.e-syntaxi.gr), για τις πληροφορίες.

 

 

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ