Κάθε Πέμπτη, μάς ενημερώνει, ο Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (ειδικός στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο).

Μουσελίμης

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1H:

Είμαι ασφαλισμένος ανελλιπώς στο ΤΑΕ, νυν ΟΑΕΕ και μέχρι σήμερα υπολογίζω ότι έχω 14 χρόνια ασφάλιση. Η ημερομηνία γέννησης μου είναι τον 12/1952. Δεν εργάζομαι. Πότε μπορώ να καταθέσω για σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο νόμος ορίζει σαν ελάχιστο χρόνο ασφάλισης προκειμένου να αιτηθείτε σύνταξης την 15ετία σε ηλικία των 67 ετών. Εσείς έχετε 14 χρόνια ασφάλισης όπως μας λέτε συνεπώς για τη συμπλήρωση των 4500, δηλαδή της 15ετίας υπολείπεται ακόμα ένα έτος περίπου. Καθώς δεν εργάζεστε θα μπορούσατε να συμπληρώσετε τις ημέρες που σας υπολείπονται με προαιρετική ασφάλιση. Σχετικά με την ηλικία των 67 την συμπληρώνετε τον 12/2019 και με τον τρόπο αυτό συγκεντρώνετε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να καταθέσετε για σύνταξη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η:

Είμαι γεννημένος το 1961 και εχω 2 χρόνια σπουδες σε ΑΕΙ και 24 μήνες στρατό. Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και μέχρι σήμερα έχω 30 χρόνια ένσημα. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη, τι πρέπει να εξαγοράσω και πόσο ειναι το κόστος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με βάση τα ισχύοντα σήμερα δεδομένα, δικαιούστε είτε μειωμένη σύνταξη στα 62 εφόσον θα υπάρχουν τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από τα 62, ή πλήρη στα 62 εφόσον συμπληρώσετε 40 έτη ασφάλισης (με ενδεχόμενη αναγνώριση πλασματικού χρόνου). Το κόστος είναι πλέον το 20% του μικτού μηνιαίου σας μισθού, για κάθε μήνα που επιθυμείτε να αναγνωρίσετε.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η:

Είμαι γεννημένη τον 3/1960. Ασφαλίστηκα 1η φορα το 1977 στο ΙΚΑ. Το 2010 ενηλικιωθηκε το 2ο παιδί μου. Είχα τότε 5650 ένσημα. Απο την ημέρα ενηλικίωσης μεχρι και σήμερα δουλεύω συνεχόμενα. Πότε βγαίνω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον έχετε τελικά συμπληρώσει 5500 ένσημα στο Ι.Κ.Α. μέχρι την ημερομηνία ενηλικίωσης του τέκνου σας και εφόσον είχατε συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας σας πριν από τις 18/8/2015, τότε μπορείτε άμεσα να υποβάλλετε αίτημα για πλήρη συνταξιοδότηση.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4Η:

Έχω 8150 ένσημα. Από αυτά, τα 7500 είναι με κωδικό 109 μικτά βαρέα ΙΚΑ. Θα να σας ρωτήσω πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Από τα δεδομένα που μας δίνετε προκύπτει οτι δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 62 ετών με τις διατάξεις των βαρέων, εφόσον θα υπάρχουν 1000 βαρέα ένσημα τα τελευταία 17 έτη πριν από τα 62. Δεν μας αναφέρετε την ηλικία σας γι’αυτό δεν μπορούμε να δώσουμε πιο εξατομικευμένη απάντηση.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5Η:

Είμαι γεννημένος τον 3/1958 και έχω μέχρι σήμερα πάνω από 7800 βαρέα ημερομίσθια και πάνω από 5500 οικοδομικά στο ΙΚΑ. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τη συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των οικοδόμων ο νόμος απαιτεί να έχετε 4500 ημέρες ασφάλισης όλα οικοδομικά και εξ’ αυτών 500 τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Όπως μας αναφέρετε, έχετε μέχρι σήμερα 7800 ένσημα οικοδομικά, συνεπώς υπερκαλύπτετε τα απαιτούμενα ημερομίσθια. Είστε ήδη 61 ετών , άρα μπορείτε άμεσα να καταθέσετε για πλήρη σύνταξη με τις διατάξεις των βαρέων.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6Η:

Είμαι γεννημένη στις 17/8/1965  με ασφάλιση αμιγώς στο ΙΚΑ, Εξακολουθώ και εργάζομαι και υπολογίζω ότι μέχρι σήμερα έχω περί τα 9000 ημερομίσθια. Βάσει παλαιότερης βεβαίωσης του ΙΚΑ, μέχρι 31/12/2010 είχα 6720 ημερομίσθια. Το τέκνο έχει γεννηθεί τον 3/2000. Υπάρχει δυνατότητα να συνταξιοδοτηθώ άμεσα ως μητέρα ανήλικου τέκνου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παραθέτετε, από τη στιγμή που μέχρι 31/12/2010 έχετε πάνω από 5500 ημερομίσθια και ανήλικο τέκνο, όπως απαιτεί ο νόμος, καλύπτετε τις απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις. Αναφορικά με την ηλικία πρέπει να επισημανθεί ότι το προγενέστερο καθεστώς προέβλεπε σαν ηλικιακό όριο για τη μειωμένη σύνταξη το 50ο  έτος της ηλικίας και για την πλήρη το 55ο έτος της ηλικίας. Ο Νόμος 4336/2015 επέφερε αυξήσεις στα ηλικιακά όρια από έναρξη ισχύος του, ήτοι από 18-8-2015, εσείς όμως γίνατε 50 ετών στις 17-8-2015 και για μία ημέρα δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και ως εκ τούτου έχετε θεμελιώσει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη ως μητέρα ανήλικου τέκνου. Για πλήρη σύνταξη επειδή γίνεστε 55 ετών τον 8/2020, αυξάνεται το ηλικιακό όριο σε αυτό των 64 ετών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7Η:

Έχω γεννηθεί τον 11/1958. Αρχικά είχα ασφάλιση ΙΚΑ για 8 έτη και στη συνέχεια ασφαλίστηκα στο ΤΕΒΕ μέχρι 31/12/2014 οπότε και έκλεισε η επιχείρηση. Υπολογίζω ότι έως 31/12/2012 έχω καλύψει την 35ετία. Πότε μπορώ να αιτηθώ σύνταξης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε, προκύπτει ότι τελευταίος φορέας ασφάλισής σας είναι ο ΟΑΕΕ. Για να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον ΟΑΕΕ ο νόμος προέβλεπε ότι μέχρι 31-12-2012 πρέπει να έχετε 35 έτη ασφάλισης και συνολικά 37 έτη, προκειμένου να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης τα έχετε ήδη συμπληρώσει, χωρίς να έχετε ανάγκη αναγνωρίσεων και επειδή συμπληρώσατε το 60ο έτος της ηλικίας σας τον 11/2018, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και ως εκ τούτου μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση του 61ου έτους της ηλικίας σας.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8Η:

Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και μέχρι 31/12/2012 υπολογίζω ότι έχω 4900 ημερομίσθια όλα βαρέα. Είμαι παλιά ασφαλισμένη. Η ημερομηνία γέννησης μου είναι 11/1963. Πόσο επηρεάζομαι από τα νέα δεδομένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας, αφού έχετε 4900 ημερομίσθια βαρέα έως 31/12/2012 σημαίνει ότι μέχρι 31/12/2011 και θεωρώντας ότι έχετε κάθε έτος 300 ημέρες ασφάλισης, έχετε 4600 ημερομίσθια όπως μας λέτε όλα βαρέα. Συνεπώς έχετε τα απαιτούμενα από το νόμο ημερομίσθια για να βγείτε σε σύνταξη σε ηλικία 56 ετών με έτος θεμελίωσης το 2011. Συμπληρώνετε την ηλικία αυτή τον 11/2019, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, ωστόσο η συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των βαρέων εξαιρείται από την αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9Η:

Είμαι γεννηθείς το 12/1960 και μέχρι 31/12/2011 έχω 9360 ημερομίσθια. Εξακολουθώ να εργάζομαι. Έχω 2 τέκνα και έχω υπηρετήσει και 26 μήνες στο στρατό. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας, αφού όπως μας αναφέρετε έχετε 9360 ημερομίσθια, με αναγνώριση συνολικά 1140 ημερομισθίων, 900 ημερών ασφάλισης από τα 2 τέκνα σας (300 ημέρες από το πρώτο τέκνο και 600 από το δεύτερο τέκνο σας) και 240 ημερών από τη στρατιωτική σας θητεία συμπληρώνετε τα 10500 ημερομίσθια που σας επιτρέπουν να βγείτε σε σύνταξη με έτος θεμελίωσης το 2011 σε ηλικία 58 ετών. Με συνυπολογισμό των ημερομισθίων των ετών που ακολουθούν, ήτοι από το 2012 έως σήμερα, υπερκαλύπτετε τα απαιτούμενα 10800 ημερομίσθια συνολικά. Ωστόσο επειδή συμπληρώνετε το  58οέτος τον 12/2018, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από τα αυξημένα ηλικιακά όρια και πλέον μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη από την ηλικία των 60ετών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10Η:

Έχω γεννηθεί 8/1964 και το 2011 είχα ανήλικο τέκνο και πάνω από 5.620 ένσημα στο ΙΚΑ. Μού είχαν πει ότι θα μπορούσα να καταθέσω για μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 52 ετών. Εξακολουθεί να ισχύει η παραπάνω προϋπόθεση για μειωμένη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας, εξετάζουμε τη θεμελίωση το έτος 2011 για μειωμένη σύνταξη με τις διατάξεις της μητέρας ανηλίκου, όπου βάσει του προηγούμενου νομοθετικού καθεστώτος υπήρχε σαν ηλικιακό όριο για μειωμένη σύνταξη αυτό των 52 ετών. Συνεπώς καθώς θα συμπληρώσετε το 52οέτος της ηλικίας σας τον 8/2016, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε δυστυχώς από τα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν από την ψήφιση του.  Θα μπορείτε πλέον να καταθέσετε για μειωμένη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου από τη συμπλήρωση των  56 ετών  και 9 μηνών.

 

 

Ευχαριστούμε τον κ. Μουσελίμη (www.e-syntaxi.gr), για την ενημέρωση.

 

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 

 

follow us on twitter