Μάς ενημερώνει, ο Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (ειδικός στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο).

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:

Καλησπέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν για τα 100 ένσημα της μειωμένης σύνταξης, αναγνωρίζεται το διάστημα της επιδοτούμενης ανεργίας ακόμα και άν αυτή ήταν πρό της τελευταίας 5ετίας από την κατάθεση της σύνταξης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Τα 100 ένσημα ανα έτος για την μειωμένη σύνταξη, θα πρέπει να επικολληθούν την τελευταία πενταετία πρίν την υποβολή του αιτήματος για τη σύνταξη. Το ίδιο ισχύει και για την επιδοτούμενη ανεργία απο τον ΟΑΕΕ. Επομένως αν έχετε επιδοτούμενη ανεργία πρίν από την τελευταία πενταετία δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:

Είμαι άνεργος από τον 8/2018 όταν μας απέλυσαν από τη βιοτεχνία που δουλεύαμε. Έχω 10300 ένσημα συνολικά εκ των οποίων 2500 μικτά και 7800 βαρέα. Από τον 9/2018 μπήκα και ταμείο ανεργίας, ένα χρόνο με επιδοτούμενη ανεργία και τώρα συνεχίζω ως μακροχρόνια άνεγος. Είμαι 61 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον συμπληρώνετε 10500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7500 βαρέα, κατόπιν συνυπολογισμού των 300 ημερών από τον ΟΑΕΔ, δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών ή μειωμένη άμεσα.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:

Καλησπερα, είχα το 2010 5500 ένσημα και ανήλικο τέκνο με ΙΚΑ (6 χρόνια) και ΟΑΕΕ τελευταίο φορέα. Σήμερα συνεχίζω να είμαι ασφαλισμενη στον ΟΑΕΕ. Τι ισχύει με την σύνταξη; Μπορώ να βγώ ως μητέρα από τον ΟΑΕΕ; Ο σύζυγος μου διατηρεί κατάστημα και μπορεί εάν χρειαστεί να με δηλώσει σαν εργαζόμενή του με ασφάλιση ΙΚΑ.   Εχω γεννηθεί 2/4/1955.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Πράγματι,έχετε θεμελιώσει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης σε ηλικία 50 ετών ως μητέρα με ανήλικο εφόσον όμως το ΙΚΑ καταστεί τελευταίος και απονέμων φορέας. Δηλαδή πρέπει να έχετε τουλάχιστον 1000 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ οι οποίες προκύπτουν και να κολλήσετε 300 ένσημα στο ΙΚΑ ξανα για να αποτκτήσει την αρμοδιότητα για απονομή. Σύνταξη ως μητέρα με ανήλικο τέκνο από τον ΟΑΕΕ δεν δκαιούστε.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:

Εχω  περίπου 25 έτη  διαδοχικής ασφάλισης. Ο  τελευταιος φορέας μου είναι το ΙΚΑ . Πότε μπορώ να βγώ με σύνταξη γήρατος; Είμαι 55 ετών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το συνταξιοδοτικό σας δικαίωμα είναι ακόμη πολύ νωρίς για να θεμελιώθει.

Θα πρέπει να επανέλθετε στο ερώτημά σας μετά την ηλικία των 62 ετών και με βάση τα τότε δεδομένα να σας απαντήσουμε.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:

Έχω ασφάλεια στο ΙΚΑ 2 έτη  και στο ΤΕΒΕ 23 έτη μέχρι και σήμερα. Είμαι 64 ετών. Μπορώ να πάρω μειωμένη σύνταξη από τον ΟΑΕΕ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Λόγω του χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ δικαιούστε μειωμένη κατόπιν απόρριψης του αιτήματος από τον ΟΑΕΕ και παραπομπής του στο ΙΚΑ ΜΕ με μείωση 18%.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:

Ήμουν ασφαλισμένος στο ΤΣΑ και τώρα στο ΤΕΒΕ, υπολογίζω ότι ο χρόνος ασφάλισης μου είναι μέχρι 31/12/2011 32 έτη και 1 μήνα. Από πλασματικό χρόνο έχω 2 τέκνα και 26 μήνες στρατό. Έχω γεννηθεί τον12/1958. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ άμεσα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε αφού έχετε μέχρι 31/12/2011 32 έτη και 1 μήνα ασφάλισης, για τη συμπλήρωση της 35ετίας σας λείπουν 2 έτη και 11 μήνες, τα οποία μπορείτε να καλύψετε από αναγνώριση πλασματικού χρόνου των τεκνών, καθώς από το ένα τέκνο μπορείτε να αναγνωρίσετε 1 έτος και από το δεύτερο, 2 έτη. Με τον τρόπο αυτό συμπληρώνετε την 35ετία και με συνυπολογισμό των ετών ασφάλισης που διανύσατε από το 2012 και ύστερα καλύπτετε και τα 36 έτη ασφάλισης που απαιτούνται. Ως προς το όριο ηλικίας, προβλεπόταν το 60ο έτος αλλά ως γεννηθείς το 1958 γίνεστε 60 ετών τον 12/2018, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και επομένως με τα νέα δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης από την ηλικία των 61 ετών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:

Είμαι ασφαλισμένος συνεχώς στο ΤΕΒΕ και υπολογίζω ότι έχω 4360 ημερομίσθια. Η ημερομηνία γέννησης μου είναι τον 11/1952. Δεν εργάζομαι εδώ και αρκετό καιρό. Πότε μπορώ να καταθέσω για σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο νόμος ορίζει σαν ελάχιστο χρόνο ασφάλισης προκειμένου να αιτηθείτε σύνταξης την 15ετία σε ηλικία των 67 ετών. Εσείς έχετε 4360 ημερομίσθια, συνεπώς για τη συμπλήρωση των 4500, δηλαδή της 15ετίας υπολείπονται ακόμη 140 ημέρες. Καθώς, όπως μας αναφέρετε δεν εργάζεστε, θα μπορούσατε να συμπληρώσετε τις ημέρες που σας υπολείπονται με προαιρετική ασφάλιση. Σχετικά με την ηλικία, 67 ετών γίνεστε τον 11/2019, εάν λοιπόν συγκεντρώσετε και τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης, πληροίτε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για σύνταξη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:

Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ, μετά στο ΤΕΒΕ και στη συνέχεια ξανά στο ΙΚΑ. Η ημερομηνία γέννησης μου είναι τον 11/1962. Υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2010 έχω συνολικό χρόνο ασφάλισης 7650 ημερομίσθια. Το τέκνο μου είναι γεννημένο το 1995. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου τέκνου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τη θεμελίωση με τις διατάξεις της μητέρας ανηλίκου τέκνου θα πρέπει να έχετε 5500 ημερομίσθια και σωρευτικά ανήλικο τέκνο μέχρι 31/12/2010 ώστε να μπορούσατε με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς να δικαιούσασταν πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 55 ετών και μειωμένη στην ηλικία των 50 ετών. Αναφορικά με ασφαλιστικά στοιχεία έχετε τις απαιτούμενες ημέρες και ανήλικο τέκνο, ως γεννηθείσα τον 11/1962, γίνατε 50 ετών το 2012, πριν την ψήφιση του Ν. 4336/2015, οπότε δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων που επέβαλε για τη άσκηση του δικαιώματος για μειωμένη σύνταξη, ωστόσο για την πλήρη σύνταξη επειδή γίνατε 55 ετών τον 11/2017, το νέο όριο ηλικίας είναι τα 59 έτη και 6 μήνες.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:

Είμαι γεννημένος τον 4/1957 και έχω ασφάλιση στο Δημόσιο μέχρι σήμερα. Υπολογίζω ότι μαζί με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία μέχρι τον 3/2019 έχω 34 έτη και 9 μήνες. Πότε μπορώ να αιτηθώ σύνταξης;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Από τα στοιχεία που μας αναφέρετε, προκύπτει ότι αφενός έχετε την 25ετία μέχρι 31/12/2010 και αφετέρου συμπληρώνετε την 35ετία εντός του 2019. Η σχετική διάταξη σε αυτή την περίπτωση ορίζει ότι μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 58 ετών, την οποία εσείς ως γεννηθείς τον 4/1957 τη συμπληρώσατε το 2015, όμως επειδή συμπληρώσατε τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης το 2019, μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, το νέο όριο ηλικίας σας είναι τα 60 έτη και 6 μήνες. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:

Είμαι ασφαλισμένη στο Δημόσιο και η ημερομηνία γέννησης μου είναι τον 5/1959. Έχω 2 τέκνα, με το μικρότερο να έχει γεννηθεί τον 11/1995. Έως τον 3/2019 έχω 34 έτη και 6 μήνες. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας παραθέτετε, συνάγεται ότι μέχρι 31/12/2010 είχατε ήδη συμπληρωμένη της 25ετία ασφάλισης. Για τη συνταξιοδότηση ως μητέρα ανηλίκου τέκνου πρέπει να έχετε 25 έτη ασφάλισης, ανήλικο τέκνο μέχρι 31/12/2010 και την ηλικία των 50 ετών. Τα έτη ασφάλισης τα έχετε καλύψει και ως γεννηθείσα τον 1959, έχετε ήδη συμπληρώσει την εν λόγω ηλικία πολύ πριν την ψήφιση του ν. 4336/2015 και ως εκ τούτου μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αιτηθείτε σύνταξης. 

 

Ευχαριστούμε τον κ. Μουσελίμη (www.e-syntaxi.gr), για τις πληροφορίες.

 

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

follow us on twitter