«Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ»: «Ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας»

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΚΑΛΟ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ» με θέμα: «Ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ΚΔΗΦ»

 

Ο σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Σπαστικών Παιδιών «Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ» οργάνωσε Θεματικό Εργαστήριο με θέμα:  «Ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ΚΔΗΦ».

 

Στο Θεματικό Εργαστήριο έγινε ανταλλαγή απόψεων και θέσεων σχετικά με προβλήματα, θέματα προς επίλυση που απασχολούν τους εργαζόμενους στα ΚΔΗΦ καθώς και παρουσιάσεις εξειδικευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων σε άτομα με βαριά νοητική και κινητική υστέρηση. Το Θεματικό Εργαστήριο παρακολούθησαν μέλη άλλων ΚΔΗΦ καθώς και επαγγελματίες – θεραπευτές του χώρου.

 

Το Εργαστήριο οργανώθηκε, την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «Ο Καλός Σαμαρείτης»: Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας, παραμονής και δικτύωσης» (Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020») της οποίας ο σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Σπαστικών Παιδιών «Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ», είναι Δικαιούχος.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Ο «Καλός Σαμαρείτης» είναι ένα Σωματείο αναγνωρισμένο ως ειδικώς φιλανθρωπικό  με υπουργική απόφαση 2288/ 18-8-1978 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Εποπτεύεται και ελέγχεται από τη Διεύθυνση Πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής και από τη Διεύθυνση ΑμεΑ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και προσφέρει καθαρά κοινωνικό έργο.

Από την Ίδρυσή του, πριν από 38 χρόνια έχει μια μακρά πορεία στην εξυπηρέτηση του ανθρώπου που πάσχει κυρίως από εγκεφαλική παράλυση.

Σκοπός του Σωματείου είναι η προστασία , πρόνοια, βοήθεια και περίθαλψη ιατροκοινωνικού χαρακτήρα των νοητικά υστερούντων και σπαστικών παιδιών που έχουν ανάγκη προστασίας και εκπαίδευσης. Σκοπός, επίσης του σωματείου είναι η κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών αυτών μέσα από τόνωση της αποδοχής  κάθε ανθρώπου ,τόσο από την οικογένειά του όσο και από την κοινωνία.

Διατηρεί οργανωμένο Επιστημονικό Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης στην Αργυρούπολη, όπου περιθάλπει 39 ΑμεΑ και των δύο φύλων, εφόρου ζωής, που πάσχουν από βαριά νοητική υστέρηση και σύνοδα σύνδρομα  που δεν τα φιλοξενούν άλλα παρεμφερή ιδρύματα.

Τα μέλη του Σωματείου είναι ιδρυτικά, επίτιμα και αρωγά.  Το Σωματείο διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών και τακτικών μελών του Σωματείου με αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι τριετής και μεριμνά για την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου.