Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται κατά τη θερινή περίοδο, από 15:00 έως 17:30 (μεσημβρινή) και από 23:00 έως 07:00 (νυκτερινή)

 

Ως θερινή περίοδος 2021, θεωρείται, το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου 2021 έως την 30 Σεπτεμβρίου 2021.