Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA,  τιμώντας τους αείμνηστους Γιώργο Π. Λιβανό, Ιδρυτή της, Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλο, Επίτιμο Πρόεδρο της, και Σταύρο Νταϊφά, Ιδρυτικό της Μέλος, προκηρύσσει τρεις Υποτροφίες, ύψους €15.000 η κάθε μία, για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Master’s, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους ακόλουθους κλάδους:

 • Ναυτιλιακές σπουδές, στη μνήμη του Γιώργου Π. Λιβανού. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους/νέες, τέκνα Ελλήνων ναυτικών.

 

 • Περιβαλλοντικές επιστήμες, στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους/νέες, που έχουν υπάρξει μέλη των περιβαλλοντικών προγραμμάτων «Παιδική HELMEPA» και «Ναυτίλοι».

 

 • Ναυπηγική – Θαλάσσια Μηχανική και Τεχνολογία, στη μνήμη του Σταύρου Νταϊφά. Η Υποτροφία είναι ευγενική χορηγία της κόρης του, κας Ειρήνης Νταϊφά, Γενικής Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου της HELMEPA.

Δεκτοί ως υποψήφιοι είναι νέοι/ες μέχρι 27 ετών, οι οποίοι δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή και έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους* σε Ελληνικό Α.Ε.Ι. ή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5). Επίσης, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου και η σειρά κατάταξης μεταξύ των αποφοίτων της σειράς τους, για την οποία θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής (π.χ. 15ος/η από 56), καθώς και η οικονομική τους κατάσταση. 

Άλλες απαραίτητες προϋποθέσεις είναι ο/η υποψήφιος/α να προσκομίσει:

 

 

 • Υπογεγραμμένη αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα

 

 • βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο, αναφέροντας το κόστος των διδάκτρων

 

 • πτυχίο ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για την πραγματοποίηση των σπουδών και συγκεκριμένα:

Αγγλικά:                  Proficiency of Cambridge ή Michigan ή TOEFL ή IELTS

Γαλλικά:                  Superieur III ή Sorbonne II

Γερμανικά:              Mittelstufe III

Ιταλικά/ Ισπανικά:  Superiore

 

 • συστατικές επιστολές δύο Καθηγητών του Α.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α αποφοίτησε

 

 • αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους

 

 • για τους άρρενες υποψηφίους, το πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών

 

 • βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία επικοινωνίας

 

Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την 10η Ιουνίου 2019 στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA, Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη 17121 (τηλ. 210 9343088) με την ένδειξη της συγκεκριμένης Υποτροφίας για την οποία υποβάλλονται.

* Να αποδεικνύεται με νόμιμο έγγραφο έστω κι αν δεν έχουν λάβει ακόμη το πτυχίο.

 

 

HELMEPA Scholarships for 2019-2020

The Hellenic Marine Environment Protection Association – HELMEPA, honoring the memories of its Founder, George P. Livanos, Honorary Chairman, Captain Vassilis C. Constantakopoulos and Founding Member Stavros Daifas, announces 3 scholarships valued at €15,000 each, for candidates pursuing post graduate courses (Masters’ level) starting in the 2019-20 academic year, in Greece or any other country of the European Union, in the following fields:

 • Shipping, in memory of George P. Livanos. Priority is given to those applicants whose parents are Greek seafarers.
 • Environmental Studies, in memory of Captain Vassilis C. Constantakopoulos. Priority is given to those applicants who in the past have been members of the “HELMEPA Junior” and “HELMEPA Cadets” environmental programs.
 • Naval Engineering – Marine/Offshore Engineering and Technology, in memory of Stavros Daifas. The Scholarship is a kind offer of his daughter, Ms. Irene Daifas, General Secretary of HELMEPA’s Board of Directors.

Applications and the necessary documentation, as specified on HELMEPA’ s Greek website, must be sent by Monday 10 June 2019, to the Hellenic Marine Environment Protection Association – HELMEPA, 5 Pergamou Street, Nea Smyrni 17121, Athens – Greece (tel. +30 210 9343088) with clear indication for the specific scholarship for which it is being submitted.